De site voor en door ondernemers uit Ureterp

Nieuwsbericht

Informatie van het kortverblijfhuis te Ureterp

Geplaatst op: 25 maart 2013

JP_vandenbentstichting.jpgCrisis- & Overbuggingsopvang
Soms zijn er problemen waar je niet direct een oplossing voor weet. Ouders of verzorgers kunnen plotseling wegvallen of zij kunnen door de problematiek van het kind de opvoeding (tijdelijk) niet meer aan. Maar het kan ook zijn dat iemand geen thuis of dak boven zijn hoofd heeft.

Dit zijn voorbeelden van situaties waarin gebruik gemaakt wordt van het kortverblijfhuis te Ureterp. Alle mensen met een (lichte) verstandelijke beperking zijn hier welkom.

Wat is het verschil tussen overbruggingsopvang en crisisopvang?
Crisisopvang duurt maximaal 6 weken. De verwijzer meldt de cliënt telefonisch aan en de cliënt kan diezelfde of de volgende dag komen. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. Tijdens die 6 weken zoekt de verwijzer een vervolgoplossing of wordt de terugkeer naar huis voorbereid. Overbruggingsopvang kan tot één jaar duren.Cliënten voor overbruggingsopvang komen op een wachtlijst te staan.

Hoe wonen en leven cliënten?
Elke cliënt heeft een eigen (zit-)slaapkamer of appartement. In sommige huizen is er een appartement dat door twee mensen bewoond kan worden. Bij de ondersteuning proberen we, samen met de cliënt en anderen die betrokken zijn, rust te bieden. Afhankelijk van de cliënt en de situatie proberen we in samenwerking met de cliënt de juiste begeleiding te vinden. We gaan er vanuit dat de mensen die er wonen meedoen in de dagelijkse taken. Hierdoor is er een duidelijke dagindeling en zijn cliënten lerende.

Wie komen er?
Iedereen met een (lichte) verstandelijke beperking is welkom. De mensen die er komen zijn jongens en meisjes, kinderen en ouderen, de één begrijpt veel en de ander minder. Ieder heeft zijn eigen specifieke hulpvraag. De cliënten komen uit de thuissituatie of hebben geen thuis.

Welke indicatie is nodig?
Als een cliënt gebruik wil maken van crisis- of overbruggingsopvang dan heeft de cliënt een geldige indicatie nodig. Deze wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Mocht een cliënt geen indicatie hebben, dan bestaat de mogelijkheid bij crisisopvang om een spoedaanvraag te doen. Deze indicatie is 14 dagen geldig. Voor overbruggingsopvang kan de indicatie na aanmelding door de verwijzer bij het CIZ worden aangevraagd. Is er geen indicatie dan kan er geen hulp verleend worden.

Wie ondersteunen de cliënt?
De zorg en ondersteuning wordt gegeven door daarvoor opgeleide medewerkers. Zij zijn deskundig, flexibel en betrokken. Zij gaan uit van de hulpvraag van de cliënt.

Activiteiten overdag
De activiteiten overdag zijn afhankelijk van de cliënt. Het kan gaan om school, stage of (onbetaald) werk.

Contact met ouders en verwijzers
We vinden contact met ouders, verzorgers, (gezins)voogden of maatschappelijk werkers belangrijk. Tijdens het kennismakings- of startgesprek nemen we de reden van het verblijf, de gevraagde ondersteuning, de gewenste contacten met familie en praktische afspraken zoals zak- en kleedgeld door. Dit gesprek is leidraad voor de ondersteuning van de cliënt. We leggen de afspraken vast in een Ondersteuningsplan. Het Ondersteuningsplan is bij de crisisopvang doorgaans beperkter qua inhoud dan bij de overbruggingsopvang.

Wat kost de opvang?
Als de cliënt jonger dan 18 jaar is, dan zijn aan het verblijf geen kosten verbonden in de vorm van een eigen bijdrage AWBZ. Als de cliënt 18 jaar of ouder is, betaalt de cliënt een eigen bijdrage voor de AWBZ aan de zorgverzekeraar. Naast het verblijf worden activiteiten ondernomen, kleren gekocht, de kapper bezocht, en dergelijke. Deze kosten zijn voor rekening van de cliënt. Tijdens het startgesprek wordt de hoogte van dit bedrag vastgesteld. Dit is onder meer afhankelijk van leeftijd en uitgavenpatroon.  

www.jpvandenbent.nl

plaatselijk_belang_ureterp.jpg primera_ureterp_friesland_winkels.jpg autobedrijf_boekema_ureterp.jpg kreaasje_adv_ovureterp_ureterp.jpg mhv-ovu.jpg de_tipgever_ureterp.jpg hier_adverteren_ureterp.jpg