De site voor en door ondernemers uit Ureterp

Nieuwsbericht

Inrichtingsplan en sponsoring tuin de Lijte

Geplaatst op: 2 oktober 2012

Ureterp, 2 oktober 2012
Betreft: sponsorbijdrage

Beste ondernemer uit Ureterp,

Tijdens de vergadering van de OVU (Ondernemers Vereniging Ureterp) hebben wij een presentatie gegeven van het herinrichtingsplan van de tuinen rondom de Lijte en Lijtehiem.
De aanwezige ondernemers hebben het plan met enthousiasme begroet, en hebben als vereniging de wip wap gesponsord, daarvoor hebben wij ze hartelijk bedankt. De begroting is bijna rond, maar voor het laatste stukje hebben wij uw hulp nodig. Graag willen wij van u een sponsorbijdrage vragen voor een deel uit de tuin.

Het plan
Rondom De Lijte en Lijtehiem is een parkachtig gebied dat nogal wat schade heeft opgelopen van alle nieuwbouwactiviteiten. Omwonenden en de zorgorganisaties Talant en ZuidOostZorg hebben het plan opgevat om dit gebied opnieuw in te richten. Het doel is dat de bewoners en familie van de zorginstellingen samen met de omwonenden integreren en kinderen een fijne plek hebben om te spelen.

Voor de financiering van het totale plan wordt een aanzienlijke eigen bijdrage geleverd door beide zorgorganisaties en grondeigenaar Woonzorg Nederland. Daarnaast is er nog een groot bedrag bijeen gebracht via fondsenwerving. We zijn er bijna, het tekort dat er nu nog is zal uit sponsoring en zelfwerkzaamheid (door omwonenden, familie van bewoners de Lijte/Lijtehiem en medewerkers) moeten worden verkregen.

Sponsoring
Wij vragen u, als ondernemer in Ureterp, voor een sponsorbijdrage zodat wij dit mooie plan kunnen realiseren. Ondanks dat exposure niet voor de hand ligt zijn er toch mogelijkheden. Rabobank heeft aangegeven de glijbaan te willen doneren. Het voorstel is dan ook om de overige speeltoestellen en de bankjes als donatieobject aan te bieden. De namen van de sponsoren worden op een plaquette op of nabij het gesponsorde object geplaatst, dit zorgt voor blijvende exposure. Voor eenmalige exposure zullen wij een bericht plaatsen in de Tipgever en de lokale kranten uitnodigen voor de opening van de ontmoetingstuin.

inrichtingsplan_de_Lijte_tuin_ureterp.jpg

Mogelijkheden

In onderstaand schema staan de te sponsoren objecten. Ondernemers zouden ook gezamenlijk een speeltoestel kunnen sponsoren. Omdat ZuidOostZorg een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, kunt u als bedrijf de gift aftrekken van de vennootschapsbelasting. Voor deze aftrek geldt een drempelbedrag van € 227,00.

palentrap op de bult  € 370,50
kever (wip-kip)  € 1.105,00
wipwap  € 1.381,89
klimachthoek   € 6.230,00
9 bankjes à € 382,00

Om u enige bedenktijd te willen gunnen of u voor één van bovenstaande objecten een sponsorbijdrage beschikbaar wilt stellen nemen wij over ongeveer twee weken contact met u op.

Namens de projectgroep tuininrichting de Lijte en Lijtehiem alvast bedankt!

Grietje Boersma, voorzitter speeltuinvereniging de Bult
Klaas Oppedijk, locatiemanager de Lijte / Lijtehiem
 

de_tipgever_ureterp.jpg autobedrijf_boekema_ureterp.jpg hier_adverteren_ureterp.jpg primera_ureterp_friesland_winkels.jpg mhv-ovu.jpg kreaasje_adv_ovureterp_ureterp.jpg plaatselijk_belang_ureterp.jpg