De site voor en door ondernemers uit Ureterp

Nieuwsbericht

Inrichten van de tuin rondom de Lijte en Lijtehiem

Geplaatst op: 1 maart 2013

Geachte dorpsgenoten,

Al jaren willen wij de tuinen rondom en tussen De Lijte en Lijtehiem opknappen. Het was de bedoeling hiervan een ontmoetings- en beleeftuin te maken van en voor de bewoners van De Lijte en Lijtehiem en de hele buurt. Ideeën genoeg maar het ont-brak ons aan financiën. Dit probleem is nu (nagenoeg) opgelost.

Met deze brief willen wij u graag informeren over de verdere gang van zaken bij het daadwerkelijk realiseren van de plannen.

Het plantseizoen voor bomen en heesters loop af op 1 april, voor die tijd moet de ‘ruwbouw’ klaar zijn en er moet geplant zijn.

Ook de beloofde bewegingstuin komt er dit voorjaar. In de buurtbijeenkomst die wij in juni 2012 in Grand Café Leave 17 hebben gehouden, hebben we de plannen gepre-senteerd en de buurtkinderen hebben de mooiste speeltoestellen uitgezocht. De wensen van de kinderen zijn verwerkt in de plannen en komen er allemaal!

Nu is het dus tijd voor actie. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is in samen-werking met Verhoeve Groen, een aantal werkzaamheden op een rij gezet die wij als buurt, personeel, vrijwilligers en verwanten van bewoners van de Lijte en Lijtehiem zelf kunnen uitvoeren.

Wij willen u dus ook vragen om ons te helpen door uw handen uit de mouwen te ste-ken.

Op zaterdag 9 en zaterdag 16 maart a.s. gaan we onder begeleiding van Verhoeve Groen onder andere stenen uit de grond halen, bomen kappen en beplanting verwij-deren. We starten de dag om 9.00 uur met een bakje koffie in Leave 17. Voor ieder-een die de hele dag komt helpen, staat er ook een lunch klaar. Graag zelf gereed-schap, zoals schep, handschoenen etc. meenemen.

Leuk om te vermelden is dat het Oranje Fonds in het weekend van 16 maart ‘NL Doet’ organiseert. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Wij hebben onze vrijwilligersactie ook aangemeld voor ‘NL Doet’.

Wij willen u vragen of u ook mee wilt helpen en zo ja, welke dag(delen).
Opgave graag voor donderdag 7 maart a.s. bij de receptie van de Lijte of via de mail m.vanderharst@zuidoostzorg.nl


Wij hebben uw hulp hard nodig en hopen op uw steun!

Met vriendelijke groet,
ZuidOostZorg


K. Oppedijk
Locatiemanager werkgebied Beetsterzwaag - Ureterp
 

plaatselijk_belang_ureterp.jpg autobedrijf_boekema_ureterp.jpg primera_ureterp_friesland_winkels.jpg kreaasje_adv_ovureterp_ureterp.jpg mhv-ovu.jpg de_tipgever_ureterp.jpg hier_adverteren_ureterp.jpg