De site voor en door ondernemers uit Ureterp

Nieuwsbericht

Algemene ledenvergadering PB

Geplaatst op: 19 maart 2013

PLAATSELIJK BELANG URETERP JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Bij deze nodigen wij een ieder uit voor de jaarlijkse openbare jaarvergadering van Plaatselijk Belang Ureterp. ook niet-leden zijn van harte welkom

Wanneer: dinsdag 19 maart 2013 Tijd: 20.00 uur

Waar: Café it Alde Ste, Weibuorren 100 te Ureterp

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Ingekomen stukken

3. Verslag van de ledenvergadering d.d. 19 maart 2012 (Tipgever maart)

4. Jaarverslag 2012 (Tipgever maart)

5. Financieel verslag (ter vergadering uitgereikt)

6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

7. Bestuursverkiezing Aftredend en niet verkiesbaar: Cor Hoogstins Voor Cor Hoogstins is er op moment van maken van deze agenda nog geen kandidaat bekend. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de aanvang van de vergadering aanmelden bij het bestuur van Plaatselijk Belang (tel.nr. 354258).

8. Rondvraag

9. Pauze

Na de pauze: Gebiedscommissie N381: wat betekent dit voor Ureterp? Uitleg over de aanpak van de wegen rondom Ureterp

Sprekers: dhr. T. Miedema, mevr. T Bijstra en dhr. J. Bakker

10. Sluiting 

hier_adverteren_ureterp.jpg plaatselijk_belang_ureterp.jpg primera_ureterp_friesland_winkels.jpg autobedrijf_boekema_ureterp.jpg mhv-ovu.jpg kreaasje_adv_ovureterp_ureterp.jpg de_tipgever_ureterp.jpg