De site voor en door ondernemers uit Ureterp

Nieuwsbericht

Onderzoek toekomst winkelgebied Ureterp

Geplaatst op: 24 november 2016

Er heeft onlangs een onderzoek plaatsgevonden door studenten van ROC Friese Poort en NHL Hogeschool. In het onderzoek, dat bestond uit een kort vraaggesprek met veel winkeliers, is een inventarisatie gedaan onder de winkeliers aan de Weibuorren en Lijteplein over hun toekomstplannen. Op deze manier hopen we een beeld te krijgen welke winkeliers de komende jaren gewoon door willen gaan of andere plannen hebben en welke op kortere termijn willen stoppen. Daarnaast is ook gevraagd naar verbeterideeën. Met dit inzicht kunnen we misschien maatregelen bedenken om in de toekomst leegstand of andere zaken te voorkomen. De uitkomsten zijn bekend en inmiddels naar alle deelnemende winkeliers verzonden. Vrijdag 25 wordt het rapport officieel overhandigd aan de centrummanager, Klaas de Winter en de voorzitter van OVU, Catrien Dijk. De belangrijkste uitkomsten zijn:

De gemiddelde leeftijd van de ondernemers in Ureterp is 50 jaar.

De gemiddelde leeftijd van een onderneming in Ureterp is 25 jaar.

Het grootste deel van de ondernemers heeft een eigen pand (78,6%)

De meningen over het winkelaanbod in Ureterp zijn verdeeld. 32 % vindt dat Ureterp een ruim winkelaanbod heeft.  36% vindt dat Ureterp geen ruim winkelaanbod heeft.

50% vindt dat het centrum in Ureterp voor een fijne winkelbeleving zorgt.

Alle ondernemers vinden dat het centrum van Ureterp goed bereikbaar is

Het winkelaanbod zal volgens  78,5% zijn verslechterd over 5 jaar en daarmee ook de winkelbeleving

Nieuw personeel aannemen is namens sommige ondernemers wel waarschijnlijk (21%).

Zowel uitbreiden als verhuizen is in de meeste gevallen niet waarschijnlijk.

Verder wordt aangegeven dat grote trekkers als Aldi/Lidl, Blokker, Action, etc. worden gemist maar ook bijvoorbeeld een opticien of horeca. 

Een groot deel geeft ook aan dat het centrum gezelliger kan worden en dat het verkeer anders zou moeten worden geregeld. Ook wordt een positieve mentaliteit van ondernemers aanbevolen door de winkeliers

Het volledige rapport kunt u hier downloaden

hier_adverteren_ureterp.jpg plaatselijk_belang_ureterp.jpg de_tipgever_ureterp.jpg primera_ureterp_friesland_winkels.jpg kreaasje_adv_ovureterp_ureterp.jpg autobedrijf_boekema_ureterp.jpg mhv-ovu.jpg