De site voor en door ondernemers uit Ureterp

Nieuwsbericht

Ondernemend Opsterland 2.0

Geplaatst op: 1 juli 2016

Dit is de naam van het programma van de gemeente waarin geprobeerd wordt om het economisch beleid door de Opsterlandse ondernemers zelf te laten bepalen. Ondernemers geven aan welke thema’s voor hun bedrijf belangrijk zijn en de gemeente faciliteert zoveel mogelijk bij de uitvoering. Een kanteling in de werkwijze van de (lokale) overheid.

Uit dit programma is een aantrekkelijk aanbod gekomen. Bureau BroekhuisRijs Advisering is bereid om een scan te maken van uw winkel waarin onder meer wordt gelet op de uitstraling en inrichting, financiën, etc. Normaal gesproken hangt hier een behoorlijk prijskaartje aan. In het kader van dit programma heeft de gemeente hiervoor geld toegezegd en kan een beperkt aantal winkels dit laten uitvoeren voor maar € 100,-. Inmiddels heeft een aantal Opsterlandse winkeliers zich hiervoor al aangemeld.

De centrummanager heeft aangegeven dat hiervoor in Ureterp wellicht ook animo is. Samen met de gemeente gaat Broekhuis Rijs Advisering kijken of dit nog in te passen is, omdat hiermee wellicht meer winkels dit aanbod krijgen dan waarvoor in eerste instantie geld beschikbaar was.

Bent u geïnteresseerd in dit eenmalige aanbod, dan kunt u uw belangstelling aangeven bij de centrummanager Klaas de Winter via zijn e-mailadres k.dewinter@dwoa.nl. Uw opgave is uiteraard geen garantie; het hangt er immers van af of de gemeente hiervoor nog meer geld beschikbaar kan stellen dan al is gebeurd.

mhv-ovu.jpg plaatselijk_belang_ureterp.jpg autobedrijf_boekema_ureterp.jpg de_tipgever_ureterp.jpg kreaasje_adv_ovureterp_ureterp.jpg primera_ureterp_friesland_winkels.jpg hier_adverteren_ureterp.jpg