De site voor en door ondernemers uit Ureterp

Nieuwsbericht

Werkgroep Ureterp

Geplaatst op: 13 april 2016

De werkgroep is de afgelopen maanden weer bijeen geweest. In dit overleg is onder meer verder gesproken over het parkeren in Ureterp, de leegstand en de websites.

Werkgroepleden

De werkgroep bestaat uit de volgende mensen

Willem Bouma Slagerij Bouma

Hans Bruinsma Plaatselijk Belang Ureterp

Catrien Dijk Kluswijs/voorzitter OVU

Goffe van Dijk Fotorette

Henk van Houten Plaatselijk Belang Ureterp

Dineke Klaver-Berghuis De Blommerij

Grietsje van der Schaaf Primera/penningmeester OVU

Marian Schroor Mooi & Zo/secretaris OVU

Melle Sibma Varwijk & Sibma Makelaars

Frank Turksma Dio drogisterij Fizel Ureterp

Klaas de Winter Centrummanager

kreaasje_adv_ovureterp_ureterp.jpg plaatselijk_belang_ureterp.jpg autobedrijf_boekema_ureterp.jpg primera_ureterp_friesland_winkels.jpg de_tipgever_ureterp.jpg hier_adverteren_ureterp.jpg mhv-ovu.jpg