De site voor en door ondernemers uit Ureterp

Nieuwsbericht

Parkeren in Ureterp

Geplaatst op: 26 oktober 2016

Inmiddels is tegenover Slagerij Bouma een parkeervak aangebracht en het voornemen om te komen tot een blauwe zone gebied achter het Lijteplein is gepubliceerd.


Foto Goffe van Dijk

Parkeren

Eerder al is in het dorp door de gemeente op een aantal plekken aangegeven waar geparkeerd kan worden. Zo wordt verwezen naar de parkeerplaats achter de Coop, het Lijteplein en Kûpersleane. We verwachten dat de parkeerdruk hierdoor op termijn op de Weibuorren wat verminderd.

Het verwijsbord tegenover Slagerij Bouma is nu weer tegenover het Lijteplein verplaatst. Parkeervakken op Weibuorren Op de noordkant van de Weibuorren wordt vaak op het trottoir geparkeerd. Waar het trottoir breed genoeg is geeft dit geen problemen. Tegenover Primera en Slagerij Bouma gaf dit echter wel problemen. Wandelaars, en dan vooral met kinderwagen, en rolstoelers kunnen er dan niet meer langs. Voor veel mensen een grote ergernis.

Tegenover Slagerij Bouma is nu een parkeervak aangebracht zodat duidelijk wordt hoe er geparkeerd mag worden. In overleg met de eigenaar van De Steeg is het probleem daar opgelost zonder belijning aan te brengen.

Lijteplein

Om het parkeerprobleem op het Lijteplein op te lossen, hebben we in overleg met de gemeente besloten een voorstel te doen om deze parkeervakken tot een blauwe zone om te vormen. Bewoners en ondernemers aan het Lijteplein zijn hierover eerder dit jaar geïnformeerd. Daarop heeft een aantal bewoners aan de westzijde gereageerd en heeft aangegeven dat zij slecht ter been zijn en daarom hun auto niet achter de appartementen aan de oostzijde kunnen parkeren. De gemeente kijkt naar maatwerkoplossingen in overleg met deze bewoners.

De gemeente en politie zijn inmiddels akkoord met het voorstel voor een blauwe zone en dit voornemen is inmiddels gepubliceerd. De blauwe zone wordt gerealiseerd als er gesproken is met de mensen die eerder bezwaar maakten.

hier_adverteren_ureterp.jpg plaatselijk_belang_ureterp.jpg kreaasje_adv_ovureterp_ureterp.jpg mhv-ovu.jpg primera_ureterp_friesland_winkels.jpg de_tipgever_ureterp.jpg autobedrijf_boekema_ureterp.jpg