De site voor en door ondernemers uit Ureterp

Nieuwsbericht

Verdere acties

Geplaatst op: 14 april 2016

Er is een actieplan geschreven dat moet bijdragen aan de doelstelling van het centrummanagement. Belangrijk daarbij te vermelden is dat we van u als winkelier en consument ook het een en ander vragen. De werkgroep kan het niet alleen. Dat geldt ook voor het bestuur van OVU dat nu nog maar uit drie personen bestaat.

In hoofdlijnen kunnen de drie belangrijkste thema’s worden onderscheiden, te weten:

1. Identiteit en uitstraling van Ureterp
2. Lokaal samenwerken
3. De klant centraal en digitalisering

 

Actieplan

1. Identiteit en uitstraling van Ureterp

Voor de uitstraling gelden als basisdoelstellingen twee sets van drie woorden: ‘schoon, heel en veilig’ en ‘compact, compleet en comfortabel’. Verder moet er vooral consumentenbeleving zijn. Dit voorjaar gaan we weer kijken of we bloembakken kunnen plaatsen en we overleggen met de gemeente over het onderhoud van het openbaar gebied. Ook winkeliers doen hierin uiteraard zelf veel door goede etalage inrichting en voor hun winkel aantrekkelijk maken.

2. Lokaal samenwerken

De meeste partijen zijn de afgelopen jaren steeds meer doordrongen van het feit dat om een vitaal en toekomstbestendig winkelgebied te realiseren, samenwerking tussen winkeliers, ondernemers, gemeente, et cetera van cruciaal belang is. In veel winkelgebieden worden innovatieve concepten ontwikkeld die tot doel hebben om de consumententrekkracht te vergroten en omzetbehoud of –groei te realiseren voor de deelnemende ondernemers.

Wij denken in eerste instantie aan bijvoorbeeld een concept om leegstaande panden weer te vullen, betrokkenheid in het dorp te vergroten door bijvoorbeeld deze nieuwsbrief en mogelijke samenwerking tussen winkeliers en ondernemers, fysiek of virtueel.

3. De klant centraal en digitalisering

Op het moment dat een gezamenlijke website klaar is, kan invulling worden gegeven aan de verdere samenwerking tussen ondernemers en andere partijen in Ureterp. Daarbij kunnen dan wellicht plaatselijke of lokale startups helpen bij het ontwikkelen van de omgeving en instrumenten als website, app’s en dorpsplattegronden. Wellicht dat een van de startups op langere termijn kan functioneren als coördinator, beheerder en aanjager.

Een aantal van deze acties willen willen we nog voor de zomer zien te realiseren. Andere zaken nemen meer tijd in beslag.

Zoals gezegd hopen we ook dat u als winkelier, ondernemer en consument uw steentje wil bijdragen aan deze actie. Neem daarvoor contact op met de centrummanager Klaas de Winter. Hij is bereikbaar op zijn e-mail k.dewinter@dwoa.nl.

Ook het bestuur van OVU kan het niet alleen. Nu zij nog maar met zijn drieën zijn als bestuur, kunnen zij hooguit de basale zaken doen.

Wilt u hen ondersteunen, neem dan contact op met de voorzitter Catrien Dijk. Zij is bereikbaar op het e-mailadres info@dijk-ureterp.nl.

primera_ureterp_friesland_winkels.jpg hier_adverteren_ureterp.jpg kreaasje_adv_ovureterp_ureterp.jpg de_tipgever_ureterp.jpg plaatselijk_belang_ureterp.jpg autobedrijf_boekema_ureterp.jpg mhv-ovu.jpg