De site voor en door ondernemers uit Ureterp

Nieuwsbericht

Parkeerproblematiek besproken met gemeente

Geplaatst op: 17 december 2015

Op 2 december heeft een deel van de werkgroep met een delegatie van de gemeente de parkeerproblematiek in en rond de Weibuorren besproken. Hieruit is een aantal prima resultaten gekomen.

Er is onder meer afgesproken dat de verwijzing naar de parkeerplaatsen achter de Coop en het Lijteplein wordt verbeterd. Dit is inmiddels gerealiseerd met een aantal verwijsborden. In een rondleiding met Jan van der Bij van de gemeente, is een aantal geschikte plekken aangewezen voor verwijsborden. Centrummanager Klaas de Winter heeft contact gehad met De Lijte. Hij heeft aandacht gevraagd voor het parkeren door personeel van De Lijte op het Lijteplein. De Lijte heeft toegezegd hieraan aandacht te schenken en personeel erop te wijzen dat ze kunnen parkeren op eigen terrein achter De Lijte. Ook andere oplossingen worden onderzocht. 

Het parkeergedrag op de Weibuorren kan worden verbeterd. Het smalle trottoir aan de noordzijde wordt door geparkeerde auto’s, regelmatig geblokkeerd voor voetgangers. Daarnaast wordt er weinig op de rijbaan geparkeerd. Hierdoor treedt de gewenste verkeersremming niet op en wordt de maximale parkeercapaciteit niet benut. De gemeente onderzoekt hoe dit kan worden opgepakt.

Tot slot is aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op het kruispunt Lijteplein-Weibuorren-Kupersleane. Besproken is dat dergelijke chaotische situaties die onveilig lijken, dit niet altijd zijn. De gemeente herkent zich niet direct in de onveilige situatie maar laat wel een verkeerstelling uitvoeren om te kijken hoe hard er gereden wordt t.h.v. de oversteek. Het verder terugbrengen van de snelheid hangt samen met de uitdaging om voertuigen op de rijbaan te laten parkeren.
 

primera_ureterp_friesland_winkels.jpg plaatselijk_belang_ureterp.jpg hier_adverteren_ureterp.jpg mhv-ovu.jpg de_tipgever_ureterp.jpg autobedrijf_boekema_ureterp.jpg kreaasje_adv_ovureterp_ureterp.jpg