De site voor en door ondernemers uit Ureterp

Nieuwsbericht

Startbijeenkomst 8 oktober

Geplaatst op: 20 november 2015

Op 8 oktober jl. is een druk bezochte startbijeenkomst geweest van het traject centrummanagement, georganiseerd door OVU. Naast alle ondernemers in het winkelgebied waren ook Plaatselijk Belang en pandeigenaren uitgenodigd.

Behalve centrummanager De Winter was ook wethouder Van Dijk aanwezig. Uit deze avond is een lijst met knelpunten gekomen en heeft een aantal ondernemers zich aangemeld om met de centrummanager hieraan te gaan werken.

De wethouder maakte duidelijk dat landelijk en ook in Ureterp het probleem van winkelleegstand heerst maar het winkelgebied ook beter kan, zoals is gebleken uit de onderzoeken. Het zou meer smoel moeten krijgen. Ureterp kampt dan ook met het punt dat het niet echt iets eigens heeft. Hij vergeleek het met Beetsterzwaag waar kunst en cultuur en de fraaie panden dit dorp een eigen karakter geven. Verder gaf hij aan dat er geen gemeentelijk potje is voor Ureterp in het kader van dit traject. Hij liet wel weten dat met goed uitgewerkte plannen er financieel vanuit de gemeente misschien toch wel wat mogelijk is.

De Winter maakte duidelijk dat maatschappelijke ontwikkeling veel invloed hebben op de middenstand. Mobiliteit, webshops, et cetera maakt dat consumenten ander koopgedrag vertonen. Het is dan ook belangrijk dat winkeliers hierop inspelen, bijvoorbeeld met een webshop, consumenten op een andere manier verleiden, meer samenwerken als winkeliers, enzovoort. Verder gaf hij aan dat hij met ondernemers initiatieven wil ontwikkelen maar benadrukte wel dat ondernemers het uiteindelijk zelf moeten doen. In de tweede helft van de avond zijn er knelpunten benoemd en uiteindelijk is daar een lijst uitgekomen. Deze punten zijn in volgorde gezet van wat eerst moet en wat later kan worden aangepakt. Dat heeft tot het volgende overzicht geleid.

Verbetervoorstellen 8 oktober

1. Parkeerbewijzering verbeteren; betere marketing Ureterp; Lege panden ó jaar huurvrij + lijst

aanleggen startende ondernemers

2. Blikvangers boven Lijteplein; Verkeersremmende maatregelen Weibuorren; Mooie sfeerverlichting

3. Minder fietsenrekken; Lijteplein beter uit laten komen/verhoging in Weibuorren

4. Andere locatie bibliotheek

Overig:

Jan de Roosplein (standbeeld en naamswijziging)

Minder onkruid

Banken plus paaltjes verplaatsen Lijteplein

Openingstijden

Werkgroep

Aan het einde van de avond heeft een aantal mensen zich opgegeven om ook daadwerkelijk met deze punten aan de slag te gaan. Zij vormen nu een werkgroep en bestaat uit:

Date Boekema Autobedrijf Boekema

Willem Bouma Slagerij Bouma

Hans Bruinsma Plaatselijk Belang Ureterp

Catrien Dijk Kluswijs/voorzitter OVU

Goffe van Dijk Fotorette

Henk van Houten Plaatselijk Belang Ureterp

Centrummanagement Ureterp T 06 51 44 82 77 E k.dewinter@dwoa.nl

Dineke Klaver-Berghuis De Blommerij

Marian Schroor Mooi & Zo/secretaris OVU

Melle Sibma Varwijk & Sibma Makelaars

Frank Turksma Dio drogisterij Fizel Ureterp

Klaas de Winter Centrummanager

mhv-ovu.jpg plaatselijk_belang_ureterp.jpg autobedrijf_boekema_ureterp.jpg kreaasje_adv_ovureterp_ureterp.jpg primera_ureterp_friesland_winkels.jpg hier_adverteren_ureterp.jpg de_tipgever_ureterp.jpg