De site voor en door ondernemers uit Ureterp

Nieuwsbericht

Werkgroep

Geplaatst op: 20 november 2015

Uit de startbijeenkomst is een werkgroep gevormd en is op 22 oktober jl. voor de eerste maal bijeen geweest. In dit overleg is met name gesproken over het parkeren in Ureterp en de websites.

Parkeren

Over het parkeren is afgesproken dat geprobeerd wordt afspraken te maken met De Lijte dat personeel niet meer in de parkeervakken van het Lijteplein parkeert. Verder wordt overleg gepland met de gemeente over verbeteren parkeren en bewegwijzering onbenutte P-plaatsen, zoals achter Jan Wymengahûs.

Website en nieuwe inwoners

Plaatselijk Belang en OVU willen toewerken naar één gezamenlijke website en hebben hierover binnenkort overleg. Deze website moet zodanig worden ingericht dat het aantrekkelijk wordt om deze te bezoeken, voor inwoners maar ook voor mensen buiten ons dorp. Daarnaast wordt het idee uitgewerkt om nieuwe inwoners te verwelkomen met onder meer kortingsbonnen of andere acties van ondernemers. Varwijk & Sibma Makelaardij en Dijkstra Heida Makelaars hebben al hun toezegging gedaan hieraan mee te werken.  Met de Rabo bank wordt contact opgenomen om te kijken hoe deze de toekomst ziet van de geldautomaat en hun pand aan het Lijteplein. In het volgende overleg in november gaat de werkgroep kijken wat Ureterp onderscheidt van andere plaatsen. Wat zijn redenen voor consumenten om juist hier te gaan winkelen en verblijven?

Hebt u zelf goede ideeën bij bovenstaande punten, geef ze dan via e-mail door aan de centrummanager: k.dewinter@dwoa.nl.

Overzicht leden werkgroep centrummanagement Ureterp

Date Boekema - Autobedrijf Boekema

Willem Bouma - Slagerij Bouma

Hans Bruinsma - Plaatselijk Belang Ureterp

Catrien Dijk - Kluswijs/voorzitter OVU

Goffe van Dijk-  Fotorette

Henk van Houten - Plaatselijk Belang Ureterp

Dineke Klaver-Berghuis - De Blommerij

Marian Schroor - Mooi & Zo/secretaris OVU

Melle Sibma - Varwijk & Sibma Makelaars

Frank Turksma - Dio drogisterij Fizel Ureterp

Klaas de Winter - Centrummanager

autobedrijf_boekema_ureterp.jpg primera_ureterp_friesland_winkels.jpg kreaasje_adv_ovureterp_ureterp.jpg plaatselijk_belang_ureterp.jpg mhv-ovu.jpg hier_adverteren_ureterp.jpg de_tipgever_ureterp.jpg