De site voor en door ondernemers uit Ureterp

Nieuwsbericht

Werkzaamheden Weibuorren - Tsjerkeleane

Geplaatst op: 25 mei 2015

In Selmien East wordt de kruising met de Weibuorren- Tsjerkeleane ingericht als pleinconstructie. De looproute naar de kerk wordt gescheiden van het plein aangelegd. Zo is er plek voor iedere weggebruiker in dit shared-space gebied. Met een verbetering van het wegprofiel en snelheidsremmende maatregelen wordt Selmien East veranderd van racebaan naar een veilige ontsluitingsroute tussen Ureterp en Drachten.

De werkzaamheden zullen medio juni starten en zullen medio juli gereed zijn. Het doorgaande verkeer zal worden omgeleid. U als bewoners kunt uw perceel wel bereiken. Ten tijde van werkzaamheden voor uw inrit zult u een alternatieve parkeergelegenheid moeten zoeken. Vooraf wordt deze situatie u middels een huis-aan-huis brief kenbaar gemaakt. Op onderstaande afbeelding is de afbakening van het projectgebied weergegeven.

Omleiding. Winkelcentrum blijft bereikbaar

Contactgegevens omgevingsmanager

Eventuele vragen, opmerkingen of meldingen over omgevingszaken via het telefoonnummer: 0546-678896.
Voor specifieke vragen over het ontwerp kunt u ook contact opnemen met Dick Piquer van de provincie Fryslân via het telefoonnummer: 0516-464030/06-51249914.

hier_adverteren_ureterp.jpg mhv-ovu.jpg de_tipgever_ureterp.jpg plaatselijk_belang_ureterp.jpg primera_ureterp_friesland_winkels.jpg autobedrijf_boekema_ureterp.jpg kreaasje_adv_ovureterp_ureterp.jpg