De site voor en door ondernemers uit Ureterp

Nieuwsbericht

Toanielferiening spilet Bankgeheim

Geplaatst op: 6 januari 2015

Toanielferiening “O.N.F.” Oerterp spilet fan’t  jier

        “Bankgeheim”

Tongersdei : 5 febrewaris om 14:00 oere
Freed :  6 febrewaris om 20:00 oere
Sneon : 7 febrewaris om 20:00 oere

yn   MFC De Wier 

It stik spilet him ôf op in bank yn it park. Wat er him sa al net foardocht op in bank sil ús  grif hjir en dêr bekend foarkomme, want wêr wurdt mear praat, klage en kletst dan op in bank.  Alle persoanen libje yn harren eigen wrâld, mei  fleurichheid en somtiden mei in stil fertriet.  Eltsenien hat sa syn problemen, dy’t tige wichtich lykje, mar meastal frij maklik op te lossen binne. De jongerein mei krityk op harren âlders; 

De bewenners fan it fersoargingstehûs mei krityk op elkoar en de túnman mei syn houliksproblemen.  Sels  ‘s nachts is de bank yn beslach nommen troch in pear swalkers en ek dy ha sa harren problemen. 

In tryst ferhaal?????  Nee, krekt net!!! 

Foarferkeap fanôf 10 jannewaris by 

Dijk Tweewielers en de Blommerij

 

de_tipgever_ureterp.jpg primera_ureterp_friesland_winkels.jpg autobedrijf_boekema_ureterp.jpg hier_adverteren_ureterp.jpg mhv-ovu.jpg plaatselijk_belang_ureterp.jpg kreaasje_adv_ovureterp_ureterp.jpg