De site voor en door ondernemers uit Ureterp

Nieuwsarchief

DEC 17

Prijswinnaar 1e trekking december aktie O.V.U

Prijswinnaar 1e trekking december aktie O.V.U

G v.d Wier  Siegerswoude

T.W Swart Wijnjewoude

Dantuma Ureterp

Boonstra Ureterp

Sonja Ureterp

Lijzenga Ureterp

J de Vries Ureterp

F Taekema Ureterp

De Koning Ureterp

H. Zijlstra Ureterp

B. Bouma Marum

Blauwbroek Ureterp

DEC 7

Deelnemende ondernemers Prijzenslag!

Deelnemende ondernemers Prijzenslag Ureterp:

Bij onderstaande ondernemers kunt u uw kassabon inleveren

Van Smeden

Dijk Tweewielers

Fits Fashion

Mooi en Zo

Rika Beautysalon

Slagerij Bouma

Coop

Looijenga Textiel

Kapper Lammert/Fleur

Primera

Van der Molen bakkerij

Blommerij

Dijk Kluswijs

Dio Fizel Drogist

Nicole’s keuken

It Alde Ste

Trendkappers

 

Sponsoren OVU Decemberactie:

Boekema Trading

Autobedrijf Boekema 

Administratie- en Advieskantoor Meijer

Autobedrijf Wagenaar

Autobedrijf Willem Baron

Gebr. Koning Installatiebedrijf

Varwijk en Sibma

Bouwbedrijf Klaver

Meijer Schilderwerken

De Vries Tegelwerken

Meijer Dakbedekking

 

NOV 24

Onderzoek toekomst winkelgebied Ureterp

Er heeft onlangs een onderzoek plaatsgevonden door studenten van ROC Friese Poort en NHL Hogeschool. In het onderzoek, dat bestond uit een kort vraaggesprek met veel winkeliers, is een inventarisatie gedaan onder de winkeliers aan de Weibuorren en Lijteplein over hun toekomstplannen. Op deze manier hopen we een beeld te krijgen welke winkeliers de komende jaren gewoon door willen gaan of andere plannen hebben en welke op kortere termijn willen stoppen. Daarnaast is ook gevraagd naar verbeterideeën. Met dit inzicht kunnen we misschien maatregelen bedenken om in de toekomst leegstand of andere zaken te voorkomen. De uitkomsten zijn bekend en inmiddels naar alle deelnemende winkeliers verzonden. Vrijdag 25 wordt het rapport officieel overhandigd aan de centrummanager, Klaas de Winter en de voorzitter van OVU, Catrien Dijk. De belangrijkste uitkomsten zijn:

De gemiddelde leeftijd van de ondernemers in Ureterp is 50 jaar.

De gemiddelde leeftijd van een onderneming in Ureterp is 25 jaar.

Het grootste deel van de ondernemers heeft een eigen pand (78,6%)

De meningen over het winkelaanbod in Ureterp zijn verdeeld. 32 % vindt dat Ureterp een ruim winkelaanbod heeft.  36% vindt dat Ureterp geen ruim winkelaanbod heeft.

50% vindt dat het centrum in Ureterp voor een fijne winkelbeleving zorgt.

Alle ondernemers vinden dat het centrum van Ureterp goed bereikbaar is

Het winkelaanbod zal volgens  78,5% zijn verslechterd over 5 jaar en daarmee ook de winkelbeleving

Nieuw personeel aannemen is namens sommige ondernemers wel waarschijnlijk (21%).

Zowel uitbreiden als verhuizen is in de meeste gevallen niet waarschijnlijk.

Verder wordt aangegeven dat grote trekkers als Aldi/Lidl, Blokker, Action, etc. worden gemist maar ook bijvoorbeeld een opticien of horeca. 

Een groot deel geeft ook aan dat het centrum gezelliger kan worden en dat het verkeer anders zou moeten worden geregeld. Ook wordt een positieve mentaliteit van ondernemers aanbevolen door de winkeliers

Het volledige rapport kunt u hier downloaden

OKT 26

Parkeren in Ureterp

Inmiddels is tegenover Slagerij Bouma een parkeervak aangebracht en het voornemen om te komen tot een blauwe zone gebied achter het Lijteplein is gepubliceerd.


Foto Goffe van Dijk

Parkeren

Eerder al is in het dorp door de gemeente op een aantal plekken aangegeven waar geparkeerd kan worden. Zo wordt verwezen naar de parkeerplaats achter de Coop, het Lijteplein en Kûpersleane. We verwachten dat de parkeerdruk hierdoor op termijn op de Weibuorren wat verminderd.

Het verwijsbord tegenover Slagerij Bouma is nu weer tegenover het Lijteplein verplaatst. Parkeervakken op Weibuorren Op de noordkant van de Weibuorren wordt vaak op het trottoir geparkeerd. Waar het trottoir breed genoeg is geeft dit geen problemen. Tegenover Primera en Slagerij Bouma gaf dit echter wel problemen. Wandelaars, en dan vooral met kinderwagen, en rolstoelers kunnen er dan niet meer langs. Voor veel mensen een grote ergernis.

Tegenover Slagerij Bouma is nu een parkeervak aangebracht zodat duidelijk wordt hoe er geparkeerd mag worden. In overleg met de eigenaar van De Steeg is het probleem daar opgelost zonder belijning aan te brengen.

Lijteplein

Om het parkeerprobleem op het Lijteplein op te lossen, hebben we in overleg met de gemeente besloten een voorstel te doen om deze parkeervakken tot een blauwe zone om te vormen. Bewoners en ondernemers aan het Lijteplein zijn hierover eerder dit jaar geïnformeerd. Daarop heeft een aantal bewoners aan de westzijde gereageerd en heeft aangegeven dat zij slecht ter been zijn en daarom hun auto niet achter de appartementen aan de oostzijde kunnen parkeren. De gemeente kijkt naar maatwerkoplossingen in overleg met deze bewoners.

De gemeente en politie zijn inmiddels akkoord met het voorstel voor een blauwe zone en dit voornemen is inmiddels gepubliceerd. De blauwe zone wordt gerealiseerd als er gesproken is met de mensen die eerder bezwaar maakten.

SEP 19

Huldiging Alyda Norbruis zaterdag 24 september

Geachte bewoners,

Op zaterdag 24 september wordt Alyda Norbruis als inwoner van Ureterp gehuldigd voor de geweldige resultaten tijdens de Paralympische Spelen. Tijdens de spelen heeft Alyda op de volgende disciplines medailles gewonnen:

 • Gouden medaille op de 500 tijdrit op de baan in een wereldrecord.
 • Gouden medaille op de tijdrit op de weg
 • Bronzen medaille op de 3000 meter individuele achtervolging.

Deze prestaties willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Komende zaterdag start om 14:00 uur de huldiging met een rondrit in een oldtimer. Om circa 15:00 uur zal de rondrit eindigen bij cafe it Alde Ste waar de officiele huldiging zal plaatsvinden. Alyda zal tijdens de huldiging door onder andere de gemeente Opsterland, sponsoren van de kopgroep Alyda en de wielerstichting in het zonnetje worden gezet.

De route van de rondrit start op de Krûslings gaat door de volgende straten: de Lange baan, de Telle, Hjouwerpaed, Kûlens, Lyteplein, Dokter Prakkenleane, Valomsreed, Fugelliet, Foareker, Mounestrjitte, Skoalleleane, Weibuorren

Graag willen we u als aanwonende aan de route vragen om op zaterdagmiddag de vlag uit te hangen zodat Alyda van Ureterp een grootse huldiging passend bij de grootse prestaties zal krijgen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en tot ziens bij de huldiging.

Met vriendelijke groet,

Wielerstichting Ureterp

JUL 1

Ondernemend Opsterland 2.0

Dit is de naam van het programma van de gemeente waarin geprobeerd wordt om het economisch beleid door de Opsterlandse ondernemers zelf te laten bepalen. Ondernemers geven aan welke thema’s voor hun bedrijf belangrijk zijn en de gemeente faciliteert zoveel mogelijk bij de uitvoering. Een kanteling in de werkwijze van de (lokale) overheid.

Uit dit programma is een aantrekkelijk aanbod gekomen. Bureau BroekhuisRijs Advisering is bereid om een scan te maken van uw winkel waarin onder meer wordt gelet op de uitstraling en inrichting, financiën, etc. Normaal gesproken hangt hier een behoorlijk prijskaartje aan. In het kader van dit programma heeft de gemeente hiervoor geld toegezegd en kan een beperkt aantal winkels dit laten uitvoeren voor maar € 100,-. Inmiddels heeft een aantal Opsterlandse winkeliers zich hiervoor al aangemeld.

De centrummanager heeft aangegeven dat hiervoor in Ureterp wellicht ook animo is. Samen met de gemeente gaat Broekhuis Rijs Advisering kijken of dit nog in te passen is, omdat hiermee wellicht meer winkels dit aanbod krijgen dan waarvoor in eerste instantie geld beschikbaar was.

Bent u geïnteresseerd in dit eenmalige aanbod, dan kunt u uw belangstelling aangeven bij de centrummanager Klaas de Winter via zijn e-mailadres k.dewinter@dwoa.nl. Uw opgave is uiteraard geen garantie; het hangt er immers van af of de gemeente hiervoor nog meer geld beschikbaar kan stellen dan al is gebeurd.

APR 14

Leegstand winkelpanden

Op dit moment staan twee winkelpanden leeg: de voormalige tearoom en het pand naast de huidige DIO drogist. Het pand van de voormalige drogist is verkocht en zal snel een nieuwe bestemming krijgen. Welke is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Inmiddels wordt ook het pand naast de DIO drogist ingevuld. Hiermee is leegstand nu beperkt tot 1 pand.

Deze maand gaan we bekijken of we een plan kunnen maken voor de invulling van beide panden onder het Jan Wymengahûs. Vooral voor startende ondernemers kan dit interessant zijn.

Leegstand

Nu het winkelpand van de voormalige drogist waarschijnlijk weer wordt gevuld, staan er nu nog twee panden leeg. Daarmee is de leegstand weliswaar niet groot maar lege panden zijn nooit goed. Een van de maatregelen die tot de mogelijkheden behoort is de volgende. We zijn in gesprek met een bedrijf dat een concept heeft ontwikkeld om lege winkelpanden in te vullen. Het richt zich dan vooral op startende ondernemers.

Inmiddels heeft de centrummanager samen met dit bedrijf een gesprek gevoerd met de gemeente en op korte termijn moet er nog en gesprek volgen voor aanvullende financiering. De gemeente heeft aangegeven onder bepaalde voorwaarden hieraan finaciele steun te willen geven. Een van de voorwaarden is dat er nog een partij moet zijn die hierin wil financieren.

Mocht u iemand kennen die een winkel wil beginnen en hierin interesse heeft, laat het dan weten. U kunt hiervoor contact opnemen met Klaas de Winter, centrummanager, door een e-mail te sturen naar k.dewinter@dwoa.nl.

APR 14

Ureterp in het nieuws

Ons dorp was de laatste tijd volop in het nieuws, onder andere met de jaarlijkse wielerronde. In de Actief van 6 april jl. stond ook een mooi achtergrondartikel over Ureterp.

In het weekblad Actief stond een mooie special over Ureterp. De centrummanager heeft daarin een aantal zaken over het dorp verteld en daarmee Ureterp wat op de kaart gezet. Zo heeft hij de vele voorzieningen in het dorp geprezen en de vele verenigingsactiviteiten benoemd. Het maakt in elk geval dat we als inwoner van Ureterp trots kunnen zijn op ons dorp en dat het de moeite waard is dit te blijven ondersteunen. dat kan bijvoorbeeld door boodschappen en winkelen te doen in eigen dorp of door de plaatselijke ondernemer in te schakelen. Tenslotte is de kwaliteit veelal onomstreden.

Hiermee kan iedereen bijdragen aan het in stand houden van een goed winkel- en bedrijvenbestand.

Wilt u het hele artikel lezen, klik dan hier.

APR 14

Verdere acties

Er is een actieplan geschreven dat moet bijdragen aan de doelstelling van het centrummanagement. Belangrijk daarbij te vermelden is dat we van u als winkelier en consument ook het een en ander vragen. De werkgroep kan het niet alleen. Dat geldt ook voor het bestuur van OVU dat nu nog maar uit drie personen bestaat.

In hoofdlijnen kunnen de drie belangrijkste thema’s worden onderscheiden, te weten:

1. Identiteit en uitstraling van Ureterp
2. Lokaal samenwerken
3. De klant centraal en digitalisering

 

Actieplan

1. Identiteit en uitstraling van Ureterp

Voor de uitstraling gelden als basisdoelstellingen twee sets van drie woorden: ‘schoon, heel en veilig’ en ‘compact, compleet en comfortabel’. Verder moet er vooral consumentenbeleving zijn. Dit voorjaar gaan we weer kijken of we bloembakken kunnen plaatsen en we overleggen met de gemeente over het onderhoud van het openbaar gebied. Ook winkeliers doen hierin uiteraard zelf veel door goede etalage inrichting en voor hun winkel aantrekkelijk maken.

2. Lokaal samenwerken

De meeste partijen zijn de afgelopen jaren steeds meer doordrongen van het feit dat om een vitaal en toekomstbestendig winkelgebied te realiseren, samenwerking tussen winkeliers, ondernemers, gemeente, et cetera van cruciaal belang is. In veel winkelgebieden worden innovatieve concepten ontwikkeld die tot doel hebben om de consumententrekkracht te vergroten en omzetbehoud of –groei te realiseren voor de deelnemende ondernemers.

Wij denken in eerste instantie aan bijvoorbeeld een concept om leegstaande panden weer te vullen, betrokkenheid in het dorp te vergroten door bijvoorbeeld deze nieuwsbrief en mogelijke samenwerking tussen winkeliers en ondernemers, fysiek of virtueel.

3. De klant centraal en digitalisering

Op het moment dat een gezamenlijke website klaar is, kan invulling worden gegeven aan de verdere samenwerking tussen ondernemers en andere partijen in Ureterp. Daarbij kunnen dan wellicht plaatselijke of lokale startups helpen bij het ontwikkelen van de omgeving en instrumenten als website, app’s en dorpsplattegronden. Wellicht dat een van de startups op langere termijn kan functioneren als coördinator, beheerder en aanjager.

Een aantal van deze acties willen willen we nog voor de zomer zien te realiseren. Andere zaken nemen meer tijd in beslag.

Zoals gezegd hopen we ook dat u als winkelier, ondernemer en consument uw steentje wil bijdragen aan deze actie. Neem daarvoor contact op met de centrummanager Klaas de Winter. Hij is bereikbaar op zijn e-mail k.dewinter@dwoa.nl.

Ook het bestuur van OVU kan het niet alleen. Nu zij nog maar met zijn drieën zijn als bestuur, kunnen zij hooguit de basale zaken doen.

Wilt u hen ondersteunen, neem dan contact op met de voorzitter Catrien Dijk. Zij is bereikbaar op het e-mailadres info@dijk-ureterp.nl.

APR 13

Werkgroep Ureterp

De werkgroep is de afgelopen maanden weer bijeen geweest. In dit overleg is onder meer verder gesproken over het parkeren in Ureterp, de leegstand en de websites.

Werkgroepleden

De werkgroep bestaat uit de volgende mensen

Willem Bouma Slagerij Bouma

Hans Bruinsma Plaatselijk Belang Ureterp

Catrien Dijk Kluswijs/voorzitter OVU

Goffe van Dijk Fotorette

Henk van Houten Plaatselijk Belang Ureterp

Dineke Klaver-Berghuis De Blommerij

Grietsje van der Schaaf Primera/penningmeester OVU

Marian Schroor Mooi & Zo/secretaris OVU

Melle Sibma Varwijk & Sibma Makelaars

Frank Turksma Dio drogisterij Fizel Ureterp

Klaas de Winter Centrummanager

APR 7

Het nette gevoel van de Brazilian wax

BRON: SA24.NL

Geen of weinig haar op de meest intieme plek. Dat is volgens Marjan Schroor iets dat best veel vrouwen graag willen. “Het voelt schoon en het is een prettige gedachte als je weet dat het netjes is. Net als een nieuwe bh. Bijna niemand ziet het, maar het geeft een heel goed gevoel.”

In haar schoonheidssalon Mooi & Zo past Marjan bij steeds meer vrouwen een zogenaamde Brazilian wax toe, waarbij al het haar wordt verwijderd. Een full Brazilian wax neemt ook de bilspleet mee. Maar een lichtere variant waarbij een streepje haar blijft zitten, is ook populair. “De meeste vrouwen komen uit zichzelf, maar moeten best over een drempel. Je laat toch je hele hebben en houwen zien.”


Privacy en hygiëne spelen daarom een belangrijke rol. Dus geeft Marjan de vrouwen altijd de gelegenheid zichzelf van tevoren even op te frissen. “Dat is prettig, zeker wanneer je bijvoorbeeld uit je werk komt of een eindje in de auto hebt gezeten. Een schoon gevoel helpt ze over de eerste gêne heen.” Hygiëne vertaalt zich ook in het eenmalige gebruik van spatels. “Dat heb ik in het westen van het land wel anders meegemaakt. Daar werd een spatel waarmee wax werd opgebracht zo weer in de warme waxpot gezet.”

Waxen past Marjan al jaren toe in haar schoonheidssalon. Ze was twee jaar terug echter niet helemaal tevreden over de wax die ze gebruikte, dus ging ze op zoek naar een beter product. Dat vond ze in het westen van het land. “Uit pure nieuwsgierigheid nam ik daar toen zelf een Brazilian wax. Op de manier waarop dat ging en met de wax die werd gebruikt zag ik dat wel zitten.” Sindsdien past ze het in toenemende mate zelf toe, bij vrouwen van alle leeftijden. Haar klanten hebben vaak moeite om erover te beginnen. “Het gaat soms met een omweg, maar dan help ik ze door het zelf maar te benoemen. Voor mij is het niet wezenlijk anders dan haar van de benen halen. Haar is haar en weg is weg.” 

Haren verwijderen kan op verschillende manieren. Veel vrouwen hanteren het scheermes. “Maar dan krijg je van die harde stoppels. Dat vindt niemand eigenlijk prettig. Bovendien kan het ontzettend gaan jeuken.” Harsen is een rigoureuzere oplossing, maar hars kan de huid ook beschadigen. Waxen vindt Marjan de meest effectieve methode. “Wax neemt wel de haren mee, maar niet de huid. Dus kun je op dezelfde plek ook een aantal keren achter elkaar waxen.”

Het waxen verwijdert de haren met wortel en al. “Na verloop van tijd komen de haren terug, maar dat wordt steeds minder naarmate je vaker waxt. Je kunt tweederde van de haargroei op die manier definitief verwijderen.” Voor een blijvend resultaat adviseert Marjan iedere vier tot zes weken een behandeling. Een wax neemt ongeveer drie kwartier in beslag. “Je voelt het natuurlijk wel, dus moet je even doorpakken. Bovendien zitten vrouwen er niet op te wachten om anderhalf uur met de benen wijd te zitten.”    
www.mooienzo-ureterp.nl

FEB 16

Docenten werken samen in De Muziekbende

De tijd dat je met je gitaar op de rug naar de ‘echte’ muziekschool fietste, is al lang voorbij. Fysieke scholen voor muziekonderwijs zijn verdwenen. Nu ook de gesubsidieerde muzieklessen in Opsterland voorbij zijn, komen zes muziekdocenten met iets nieuws: De Muziekbende.


Foto: Sietse de Boer

Tot voor kort bood Opsterland de mogelijkheid om na de lessen IMV (Instrumentale Muzikale Vorming) op school nog twee jaar gesubsidieerde muzieklessen te volgen. Maar ook dat is sinds afgelopen zomer verleden tijd. “Op dit moment zijn de muziekdocenten in Opsterland allemaal voor zichzelf aan het werk, zonder overkoepeling. Dat is heel onrustig voor de muziekleerlingen en hun ouders en wij hebben besloten om in dat gat te springen.” Daarom start Jasper Dijkstra samen met Robert-Jan Zigterman het lerarencollectief De Muziekbende. “We beginnen met zes docenten. We gaan er eerst voor zorgen dat we allemaal een volle lespraktijk hebben en dat iedereen ons kan vinden. Een front maken naar buiten toe, dus.”

Klik hier voor muziekles in Opsterland

De Muziekbende is een muziekschool en toch ook weer niet. Robert-Jan: “We gaan niet alleen maar nootjes poepen. De Muziekbende wordt hartstikke tof. Bij ons leer je goed te spelen, maar ook dat je in de muziekbusiness een toffe peer moet zijn en een harde werker.” De docenten benadrukken: wie van papier muziek wil leren spelen, klassiek of modern, kan prima bij hen terecht. Jasper: “Maar wij willen vooral graag dat je muziek leert spelen vanuit jezelf, uit je ziel. We hebben een bepaald beeld bij muziek, misschien omdat we zelf popjongens zijn.” Naast het leren bespelen van een instrument, individueel of in een groep, wil De Muziekbende muziekleerlingen opleiden voor doorstroom naar het conservatorium of D’Drive, de voormalige pop- en mediaopleiding in Leeuwarden.

De muziekdocenten Jasper Dijkstra, Robert-Jan Zigterman, Arjan Buter, Martijn Reitsema, Jort Landman en Ronald van der Werff zijn alle zes in diverse bands actief op het podium. Daarnaast geven ze al geruime tijd muziekles. Het docentencollectief bedacht een op de praktijk gerichte aanpak. “We organiseren elk kwartaal een muzieksessie op een plek waar andere muzikanten ook optreden. Alle leerlingen studeren een liedje in en dat gooien we dan bij elkaar in een band. En na het optreden volgt dan nog een lekkere jamsessie. Leerlingen moeten weten wat het is om op een podium te staan. Dat heb ik vroeger in mijn opleiding gemist.” Robert-Jan: “Op die manier leer je samenspelen en luisteren naar elkaar. En dat is echt nog niet zo makkelijk.”

De Muziekbende geeft les in De Skâns in Gorredijk en De Wier in Ureterp. Op het muziekmenu staan zang, drums, gitaar, piano en basgitaar. Daarnaast is er speciale coaching voor bands. Jasper: “Als het storm gaat lopen, gaan we in meer dorpen les geven en komen er meer docenten en instrumenten bij.” www.demuziekbende.nl

Bron: www.sa24.nl

 

JAN 18

Toneel: “De man mei de hippe hoed”

 “De man mei de hippe hoed”
Fan:  Harry van Veen       Oerset troch: Roel Klijnstra

De skoarstien fan in miljeufersmoargjende fabryk is read ferve. Ut protest fansels. De dieder hie by de aksje in hippe helblauwe hoed op. Yn it rekreaasjepark Gastfrij Gaasterlan fan frou Toets, is in helblauwe hoed sjoen. Troch Lotte, dy't as resepsjoniste by de toanbank yn de kantine wurket. Ien fan de gasten, Lapré, wol der mear fan witte. Hy is projektûntwikkelder en hat wol belang by it  ekreaasjepark. Tafallich is ek ien fan syn meiwurkers, Gert Bos ek yn it park. Hy hat ûnderweis de lease auto fan de saak yn de prak riden. Hy komt tafallich yn de kunde mei de eigner fan de hippe hoed. Hy kriget dy hoed, dy mei hy hâlde. Mar hy wol der wol wer fan ôf. Mar hy wit net, dat syn frou efter syn rech om in ofspraakje hat. Mei immen, dy t in hippe hoed draacht. In jogger wol in steancaravan oernimme. En dy hat ek ynienen in helblauwe hoed op. Wat der dan allegearre bart, is net te beskriuwen.

Us utfierings binne op:
Tongersdei     4 febrewaris     om 14:00 oere
Freed          5 febrewaris     om 20:00 oere
Sneon        6 febrewaris    om 20:00 oere
                      
yn MFC de Wier yn Oerterp      Sneon dȗnsjen nei
    
Kaarten yn de foarferkeap fanôf 11 jannewaris oan’t 3 febrewaris by
 “De Blommery” en “Dijk Tweewielers”
Tagongspriis  € 8,-, yn foarferkeap € 7,50                   

DEC 17

Parkeerproblematiek besproken met gemeente

Op 2 december heeft een deel van de werkgroep met een delegatie van de gemeente de parkeerproblematiek in en rond de Weibuorren besproken. Hieruit is een aantal prima resultaten gekomen.

Er is onder meer afgesproken dat de verwijzing naar de parkeerplaatsen achter de Coop en het Lijteplein wordt verbeterd. Dit is inmiddels gerealiseerd met een aantal verwijsborden. In een rondleiding met Jan van der Bij van de gemeente, is een aantal geschikte plekken aangewezen voor verwijsborden. Centrummanager Klaas de Winter heeft contact gehad met De Lijte. Hij heeft aandacht gevraagd voor het parkeren door personeel van De Lijte op het Lijteplein. De Lijte heeft toegezegd hieraan aandacht te schenken en personeel erop te wijzen dat ze kunnen parkeren op eigen terrein achter De Lijte. Ook andere oplossingen worden onderzocht. 

Het parkeergedrag op de Weibuorren kan worden verbeterd. Het smalle trottoir aan de noordzijde wordt door geparkeerde auto’s, regelmatig geblokkeerd voor voetgangers. Daarnaast wordt er weinig op de rijbaan geparkeerd. Hierdoor treedt de gewenste verkeersremming niet op en wordt de maximale parkeercapaciteit niet benut. De gemeente onderzoekt hoe dit kan worden opgepakt.

Tot slot is aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op het kruispunt Lijteplein-Weibuorren-Kupersleane. Besproken is dat dergelijke chaotische situaties die onveilig lijken, dit niet altijd zijn. De gemeente herkent zich niet direct in de onveilige situatie maar laat wel een verkeerstelling uitvoeren om te kijken hoe hard er gereden wordt t.h.v. de oversteek. Het verder terugbrengen van de snelheid hangt samen met de uitdaging om voertuigen op de rijbaan te laten parkeren.
 

NOV 20

Centrummanager

Zoals afgesproken, is na een jaar de inzet van de centrummanager geëvevalueerd door de OVU en de gemeente. Beide partijen zijn tevreden over de inzet van Klaas de de Winter. Dat betekent dat De Winter in elk geval nog tot juni 2017 doorgaat in deze functie. Hij heeft in die rol onder meer als opgave om de aantrekkingskracht van het winkelgebied waar nodig te verbeteren.

Uit onderzoeken is gebleken dat er het nodige kan worden verbeterd in het winkelgebied in Ureterp. Zo ligt het winkelgebied nogal verspreid en is er sprake van leegstand op sommige plekken. Ook de aantrekkingskracht van het winkelgebied kan verbeterd en zou het gebied rondom het Lijteplein verbeterd kunnen worden.

Inzet centrummanager. 
De centrummanager moet hierin verbetering brengen samen met de ondernemers. Dat heeft de gemeenteraad ook gevonden in het voorjaar. Daarom heeft de gemeente met twee partijen een overeenkomst gesloten: de Ondernemersvereniging Ureterp (OVU) en Klaas de Winter, zelf tot november 2015 woonachtig geweest in Ureterp en eigenaar van zijn eigen organisatieadviesbureau. De overeenkomst met De Winter is voor twee jaar.

De Winter is bereikbaar op het telefoonnummer 06 51 44 82 77 of via e-mail op k.dewinter@dwoa.nl

NOV 20

Startbijeenkomst 8 oktober

Op 8 oktober jl. is een druk bezochte startbijeenkomst geweest van het traject centrummanagement, georganiseerd door OVU. Naast alle ondernemers in het winkelgebied waren ook Plaatselijk Belang en pandeigenaren uitgenodigd.

Behalve centrummanager De Winter was ook wethouder Van Dijk aanwezig. Uit deze avond is een lijst met knelpunten gekomen en heeft een aantal ondernemers zich aangemeld om met de centrummanager hieraan te gaan werken.

De wethouder maakte duidelijk dat landelijk en ook in Ureterp het probleem van winkelleegstand heerst maar het winkelgebied ook beter kan, zoals is gebleken uit de onderzoeken. Het zou meer smoel moeten krijgen. Ureterp kampt dan ook met het punt dat het niet echt iets eigens heeft. Hij vergeleek het met Beetsterzwaag waar kunst en cultuur en de fraaie panden dit dorp een eigen karakter geven. Verder gaf hij aan dat er geen gemeentelijk potje is voor Ureterp in het kader van dit traject. Hij liet wel weten dat met goed uitgewerkte plannen er financieel vanuit de gemeente misschien toch wel wat mogelijk is.

De Winter maakte duidelijk dat maatschappelijke ontwikkeling veel invloed hebben op de middenstand. Mobiliteit, webshops, et cetera maakt dat consumenten ander koopgedrag vertonen. Het is dan ook belangrijk dat winkeliers hierop inspelen, bijvoorbeeld met een webshop, consumenten op een andere manier verleiden, meer samenwerken als winkeliers, enzovoort. Verder gaf hij aan dat hij met ondernemers initiatieven wil ontwikkelen maar benadrukte wel dat ondernemers het uiteindelijk zelf moeten doen. In de tweede helft van de avond zijn er knelpunten benoemd en uiteindelijk is daar een lijst uitgekomen. Deze punten zijn in volgorde gezet van wat eerst moet en wat later kan worden aangepakt. Dat heeft tot het volgende overzicht geleid.

Verbetervoorstellen 8 oktober

1. Parkeerbewijzering verbeteren; betere marketing Ureterp; Lege panden ó jaar huurvrij + lijst

aanleggen startende ondernemers

2. Blikvangers boven Lijteplein; Verkeersremmende maatregelen Weibuorren; Mooie sfeerverlichting

3. Minder fietsenrekken; Lijteplein beter uit laten komen/verhoging in Weibuorren

4. Andere locatie bibliotheek

Overig:

Jan de Roosplein (standbeeld en naamswijziging)

Minder onkruid

Banken plus paaltjes verplaatsen Lijteplein

Openingstijden

Werkgroep

Aan het einde van de avond heeft een aantal mensen zich opgegeven om ook daadwerkelijk met deze punten aan de slag te gaan. Zij vormen nu een werkgroep en bestaat uit:

Date Boekema Autobedrijf Boekema

Willem Bouma Slagerij Bouma

Hans Bruinsma Plaatselijk Belang Ureterp

Catrien Dijk Kluswijs/voorzitter OVU

Goffe van Dijk Fotorette

Henk van Houten Plaatselijk Belang Ureterp

Centrummanagement Ureterp T 06 51 44 82 77 E k.dewinter@dwoa.nl

Dineke Klaver-Berghuis De Blommerij

Marian Schroor Mooi & Zo/secretaris OVU

Melle Sibma Varwijk & Sibma Makelaars

Frank Turksma Dio drogisterij Fizel Ureterp

Klaas de Winter Centrummanager

NOV 20

Werkgroep

Uit de startbijeenkomst is een werkgroep gevormd en is op 22 oktober jl. voor de eerste maal bijeen geweest. In dit overleg is met name gesproken over het parkeren in Ureterp en de websites.

Parkeren

Over het parkeren is afgesproken dat geprobeerd wordt afspraken te maken met De Lijte dat personeel niet meer in de parkeervakken van het Lijteplein parkeert. Verder wordt overleg gepland met de gemeente over verbeteren parkeren en bewegwijzering onbenutte P-plaatsen, zoals achter Jan Wymengahûs.

Website en nieuwe inwoners

Plaatselijk Belang en OVU willen toewerken naar één gezamenlijke website en hebben hierover binnenkort overleg. Deze website moet zodanig worden ingericht dat het aantrekkelijk wordt om deze te bezoeken, voor inwoners maar ook voor mensen buiten ons dorp. Daarnaast wordt het idee uitgewerkt om nieuwe inwoners te verwelkomen met onder meer kortingsbonnen of andere acties van ondernemers. Varwijk & Sibma Makelaardij en Dijkstra Heida Makelaars hebben al hun toezegging gedaan hieraan mee te werken.  Met de Rabo bank wordt contact opgenomen om te kijken hoe deze de toekomst ziet van de geldautomaat en hun pand aan het Lijteplein. In het volgende overleg in november gaat de werkgroep kijken wat Ureterp onderscheidt van andere plaatsen. Wat zijn redenen voor consumenten om juist hier te gaan winkelen en verblijven?

Hebt u zelf goede ideeën bij bovenstaande punten, geef ze dan via e-mail door aan de centrummanager: k.dewinter@dwoa.nl.

Overzicht leden werkgroep centrummanagement Ureterp

Date Boekema - Autobedrijf Boekema

Willem Bouma - Slagerij Bouma

Hans Bruinsma - Plaatselijk Belang Ureterp

Catrien Dijk - Kluswijs/voorzitter OVU

Goffe van Dijk-  Fotorette

Henk van Houten - Plaatselijk Belang Ureterp

Dineke Klaver-Berghuis - De Blommerij

Marian Schroor - Mooi & Zo/secretaris OVU

Melle Sibma - Varwijk & Sibma Makelaars

Frank Turksma - Dio drogisterij Fizel Ureterp

Klaas de Winter - Centrummanager

AUG 18

Programma zomerfeest Ureterp

Op 2, 3, 4, 5, en 6 september a.s. wordt het tweede Zomerfeest Ureterp georganiseerd. 

Op het evenemententerrein aan de Telle is een zo breed mogelijk programma samengesteld zodat er voor iedereen wel iets leuks te doen is. Dansen bij DJ FireKing of bij het live optreden van JetSet, klaverjassen, zeskamp, oriëntatierit, levend tafelvoetbal, kermis en voor de ouderen is er een gezellig samenzijn in de tent met toneel en bingo. Voor de kleineren uit het dorp wordt er voorgelezen door de  toneelvereniging. Verder is er nog een jeugdviswedstrijd en een heuse tentquiz. Op zondag is er een kerkdienst in de tent.

Zie voor het volledige programma en de tijden op  www.zomerfeestureterp.nl

MEI 25

Werkzaamheden Weibuorren - Tsjerkeleane

In Selmien East wordt de kruising met de Weibuorren- Tsjerkeleane ingericht als pleinconstructie. De looproute naar de kerk wordt gescheiden van het plein aangelegd. Zo is er plek voor iedere weggebruiker in dit shared-space gebied. Met een verbetering van het wegprofiel en snelheidsremmende maatregelen wordt Selmien East veranderd van racebaan naar een veilige ontsluitingsroute tussen Ureterp en Drachten.

De werkzaamheden zullen medio juni starten en zullen medio juli gereed zijn. Het doorgaande verkeer zal worden omgeleid. U als bewoners kunt uw perceel wel bereiken. Ten tijde van werkzaamheden voor uw inrit zult u een alternatieve parkeergelegenheid moeten zoeken. Vooraf wordt deze situatie u middels een huis-aan-huis brief kenbaar gemaakt. Op onderstaande afbeelding is de afbakening van het projectgebied weergegeven.

Omleiding. Winkelcentrum blijft bereikbaar

Contactgegevens omgevingsmanager

Eventuele vragen, opmerkingen of meldingen over omgevingszaken via het telefoonnummer: 0546-678896.
Voor specifieke vragen over het ontwerp kunt u ook contact opnemen met Dick Piquer van de provincie Fryslân via het telefoonnummer: 0516-464030/06-51249914.

MRT 27

OVUreterp vrolijkt Weibuorren op

URETERP - Na de schouw die vorige week plaats heeft gevonden in Ureterp, is de ondernemersvereniging druk aan het werk geslagen met de aangedragen punten. Om het dorp aantrekkelijker te kunnen maken werden er vanmiddag langs de Weibuorren viooltjes geplant.

Tientallen mensen, waaronder een groepje jeugd van de J.P. van den Bent stichting staken hun handen uit de mouwen. Hiermee heeft het dorp zijn eerste stap gezet in het aantrekkelijker maken van het centrum. Over de grote stappen die ze wil zetten wordt nog gesproken. Dit zal later een vervolg krijgen.


Foto: Tino Broekstra

Meer foto's

Bron: Waldnet.nl

MRT 24

Open dag Tennis vereniging Ureterp

Aan elk aankomend sporttalent.

Graag wil ik je aandacht vragen voor de mogelijkheid om aanstaande zaterdagmiddag vanaf 13 uur vrijblijvend een half uurtje kennis te maken met mijn favoriete sport: Tennis. Tennisvereniging Oerterp biedt dan een clinic aan belangstellenden op het tennispark aan de Griene Leane 4 te Ureterp.

Je kunt als groepje kennis maken met deze mooie sport. Dit kan samen met jouw buren, mensen uit jouw vereniging, club of groepje door aanstaande zaterdag gezamenlijk in sportkleding af te spreken op de tennisbaan. Zaterdag staat onze gediplomeerde trainer voor jullie klaar om jullie een kleine clinic te geven. Het voordeel van met een groepje deze clinic volgen is dat je meteen mensen van hetzelfde niveau bij je hebt waarmee je eventueel later, mocht je door willen gaan, kunt afspreken en lessen kunt volgen.

Ook hebben we na afloop van de clinic een aanbieding om nog wat langer kennis te maken met tennis zonder dat je meteen aan een lidmaatschap vast zit. Je kunt in april/mei 5 tennislessen voor 25 euro krijgen zonder dat je lid hoeft te worden. Pas na deze 5 lessen hoef je te beslissen of je lid wilt worden en aanvullende lessen wilt volgen.

Een lidmaatschap bij TV Oerterp is niet duur in vergelijking met anderen sporten en heeft als voordeel dat je geen wekelijkse verplichtingen hebt als je dat niet wilt. Je kunt tennissen met je vrienden door zelf iets af te spreken, je kunt vrijblijvend wekelijks meedoen aan de tossmorgen of tossavond, af en toe meedoen aan een toernooitje en je kunt meedoen aan de KNLTB competitie, maar het hoeft allemaal niet. Je hebt dus veel minder verplichtingen dan bij andere sporten. Tennis is ook goed te combineren met een andere sport.

Ook op oudere leeftijd kun je de tennissport blijven beoefenen.

Ik denk dat deze sport wel eens wat voor jou/jullie zou kunnen zijn. Ik kan het je zeker aanraden! Kan ik doorgeven dat je langs komt zaterdagmiddag? Zo ja, kun je me laten weten hoe laat jullie zaterdag komen en met hoeveel mensen je denkt te komen?

Graag tot ziens op de tennisbaan, ik hoor graag van je of je hier interesse in hebt.

Groet,

Date Boekema

0650518047

info@autobedrijfboekema.nl

www.tennisvereniging-oerterp.nl

 

MRT 19

Omrop Fryslan interviewt ondernemers Ureterp

Omrop Fryslan interviewt ondernemers in Ureterp over de schouw in het winkelgebied van ‪Ureterp‬ en ‪Beetsterzwaag‬

MRT 14

Oerrock Play-Offs de finale

Oerrock Play-Offs de FINALE in MFC de Wier Ureterp.

Vanaf 20:00 uur

Tevens is er van 16:00 - 00:00 uur de speciale kaartverkoopactie voor het Oerrock Festival zelf.

Voor meer informatie www.oerrock.nl

Impressie van 2014

 

 

FEB 12

27 februari in De Lijte voordelige rijbewijskeuringen

Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs B/E? Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Ureterp. De prijzen zijn inclusief BTW. 

Locatie: Verzorgingshuis De Lijte | Ureterp, Lijteplein 56

Tarief: € 30,00 voor de 75+ B/E keuring, € 50,-- voor chauffeurs jonger dan 75 met C/D/E rijbewijs 

Data:  27 februari, 3 maart, 16 maart, 30 maart, 2april,16 april  en vervolgens eens  per  weeek.

Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht; deze keuring kost € 50,--. 

Afspraak maken

Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of  06-14716543   

Online afspraak maken: http://rijbewijskeuringen.wix.com/rijbewijskeuringen 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. 

Meenemen voor de keuring

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst bij de gemeente een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De voorzijde van het formulier vult u alvast thuis in. 

Verder is het van belang om mee te nemen naar de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje urine in een urinecontainertje en eventuele medicatie. Een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van 

de ogen is aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen/lenzen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen. 

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

 Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

JAN 6

Toanielferiening spilet Bankgeheim

Toanielferiening “O.N.F.” Oerterp spilet fan’t  jier

        “Bankgeheim”

Tongersdei : 5 febrewaris om 14:00 oere
Freed :  6 febrewaris om 20:00 oere
Sneon : 7 febrewaris om 20:00 oere

yn   MFC De Wier 

It stik spilet him ôf op in bank yn it park. Wat er him sa al net foardocht op in bank sil ús  grif hjir en dêr bekend foarkomme, want wêr wurdt mear praat, klage en kletst dan op in bank.  Alle persoanen libje yn harren eigen wrâld, mei  fleurichheid en somtiden mei in stil fertriet.  Eltsenien hat sa syn problemen, dy’t tige wichtich lykje, mar meastal frij maklik op te lossen binne. De jongerein mei krityk op harren âlders; 

De bewenners fan it fersoargingstehûs mei krityk op elkoar en de túnman mei syn houliksproblemen.  Sels  ‘s nachts is de bank yn beslach nommen troch in pear swalkers en ek dy ha sa harren problemen. 

In tryst ferhaal?????  Nee, krekt net!!! 

Foarferkeap fanôf 10 jannewaris by 

Dijk Tweewielers en de Blommerij

 

JAN 6

AED aanwezig in Ureterp

Een automatische externe defibrillator (Engels: Automated External Defibrillator, afgekort met AED) zijn, bij de volgende adressen aanwezig.:
- De Poiesz supermarkt Dr. Prakkenlaan 19 Ureterp;
- In de kantine van s.v. Oerterp Sportpark "De Griene Greide" Grieneleane, Ureterp;
- Gereformeerde kerk "De Levensbron" De Feart 85 Ureterp;
- Ureterp: Matthijs en Mirja Meijer Weibuorren 14 Ureterp; 0512-302256
(dhr Matthijs Meijer is gerechtigd de AED te bedienen).

 

Bron: De Tipgever

DEC 31

Nieuwjaarsfeest in Café it Alde Ste

Velen verlangden er al jaren naar en nu is het ein-de-lijk zover. Ouderwets oud en nieuw vieren in Café it Alde Ste.

Nieuwjaarsdag wordt dit jaar gevierd in It Alde Sté. vanaf 1:00 is het café geopend en zal DJ Fireking een spetterende drive-in show verzorgen. Kom langs om al je bekenden bij de hand te nemen en onder het genot van een borrel het nieuwe jaar in te gaan.

DEC 10

Kerstmarkt Ureterp

Kerstmarkt Ureterp

Tijd : 15.00 – 21.00 uur
Waar : De Lijte.
 

Ondernemers kunnen zich aanmelden via info@ovureterp.nl

DEC 8

Eerste prijswinnaars Prijzenslag Ureterp

De eerste prijzenwinnaars van de prijzenslag in Ureterp zijn bekend!

 1. B. Bos
 2. J. Reinink
 3. S. de Wit
 4. A. Boomsma
 5. Dijkstra
 6. Bruinsma
 7. Wouter v.d. Klocht
 8. B. Jongsma
 9. J. Heinstra
 10. Bosma
 11. P. Veldhuis

Volgende week is er weer een nieuwe trekking.

De prijswinnaars worden gebeld.

DEC 3

Administratie- & Advieskantoor Meijer is verhuisd


Administratie- & Advieskantoor Meijer is verhuisd naar de Koetsebeiwal 24 in Ureterp.
De manier van werken is door de automatisering zo veranderd, dat we elke plaats van de wereld ons werk kunnen doen. Daarom doen we ons werk vanaf 1 december op locatie en op de Koetsebeiwal 24.

NOV 25

Bekendmaking enquete uitslag Ureterp Klantvriendelijk

Beste ondernemers van Ureterp,

De afgelopen twee weken stonden in het teken van de enquête om klantvriendelijkheid te meten. Dit is een start om klantgerichter te ondernemen.

De Winter Organisatieadvies en de OVU nodigen u van harte uit voor de bekendmaking van de enquête-uitslag en de uitreiking van de bijbehorende raamsticker  met het Keurmerk „Klantvriendelijk”.  Onder  het genot van een kopje koffie zal Date Boekema, voorzitter van de Ondernemersvereniging Ureterp, de raamstickers uitreiken. Kom en ontmoet uw collega-ondernemers. Dit is een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en wellicht plannen te maken voor een volgende stap. Carine de Winter vertelt namens De Winter Organisatieadvies wat zij nog meer voor de ondernemers in Ureterp zou willen betekenen.

Reden genoeg om allemaal te komen! Bent u verhinderd?

Neem contact op met De Winter Organisatieadvies via email: info@dwoa.nl.  Wilt u liever bellen? Mijn telefoonnummer: 06 39 79 33 16

Ik hoop dat het keurmerk „Klantvriendelijk” een bijdrage zal leveren aan het wij-gevoel in Ureterp en voor hogere omzetten zorgt.

Wanneer: dinsdag 25 november
Waar: zaal van Alde Ste
Hoe laat: 20.00 uur 

NOV 22

Sinterklaas intocht

Sinterklaas intocht

Vanaf 13:00 uur

Met route door Ureterp Zuid.

IMG_0716.jpg

NOV 21

Trekkingsdata prijzenslag in Ureterp

Trekkingen:
1e trekking 8 december ( bonnen inleveren voor 9:00 bij COOP)
2e trekking 22 december (bonnen inleveren voor 9:00 bij COOP)
3e trekking 5 januari ( bonnen inleveren voor (9:00 bij COOP)

Prijsuitreiking.
10 Januari 14:00 prijzenpand Weibuorren 63c (naast bakker vd molen)
Het zou mooi zijn dat er veel ondernemers aanwezig zijn.

NOV 19

Startersbijeenkomst ondernemerschap

Startersbijeenkomst ondernemerschap 19 november 2014

Denkt u erover iets te gaan ondernemen? Of bent u al ondernemer maar heeft u vragen over de gemeente, belasting, uitkering of financiën? Op woensdag 19 november 2014 vindt er een bijeenkomst voor startende ondernemers plaats in de Beleefblibliotheek, Museumplein 1 te Drachten. Al uw vragen worden beantwoord tijdens deze inspirerende bijeenkomst.

In een korte presentatie over ondernemerschap door de heer Wiebe Knobbe komen vrijwel alle aspecten van het ondernemen aan de orde, zoals: de haalbaarheid, tarieven, BTW en organisatorische zaken. Maar natuurlijk ook wat u moet doen om uw bedrijf te laten groeien en op welke manier u aan klanten kunt komen. Na afloop weet u waarop u moet letten als u kiest voor ondernemerschap.

Vervolgens kunt u verder alle relevante informatie inwinnen op de gezellige informatiemarkt voor startende ondernemers. Daarbij zijn diverse partijen aanwezig zoals de gemeente, belastingdienst, banken en accountants.
Wat: Startersbijeenkomst Opsterland en Smallingerland
Waar: Beleefbibliotheek Drachten, Museumplein 1
Voor wie: (startende) ondernemers
Wanneer: Woensdag 19 november 2014 van 19.30 uur tot circa 21.30 uur.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Smallingerland en de Beleefbibliotheek Drachten. Meer informatie kunt u krijgen bij Matthijs Beute, telefoon (0512) 386 235 of matthijs.beute@opsterland.nl. Deelname is gratis maar aanmelden is verplicht. Dit kan via www.bibliotheekdrachten.nl/activiteiten  

NOV 17

Route Sinterklaas door Ureterp

Dit jaar gaat de intocht door Ureterp Zuid. We vertrekken om 13.00 en zijn rond 14.00 uur bij het Lijteplein

10805625_726695197411740_836798370163327603_n.jpg

Meer informatie is te vinden op de speciale Facebook pagina

 

NOV 17

Sfeerverlichting in Ureterp geplaatst!

Vanaf deze week zal de weibuorren in Ureterp weer sfeervol verlicht zijn!

B2q3KxsCMAAYs0X.jpg

OKT 30

Klantvriendelijkheid winkels gemeten in Ureterp

URETERP–De komende 2 weken wordt in winkels in Ureterp de klantvriendelijkheid gemeten.Op basis van een aantal vragen kunnen klanten aangeven of zij klantvriendelijk zijn geholpen. Ureterp wil hiermee laten zien dat zij beschikken over een winkelbestand waar consumentengraag willen winkelen.

Vriendelijke winkeliers
Het initiatief om te laten zien hoe klantvriendelijk de Ureterpse winkeliers zijn is genomen door adviesbureau De Winter Organisatieadvies uit het zelfde dorp. De Winter, eigenaar van dit adviesbureau, is al langere tijd onder de indruk van de vriendelijke benadering van winkeliers in het dorp. “Nu we hier zo’n drie jaar wonen, valt het mij steeds meer op dat de manier waarop winkeliers hun klanten benaderen, over het algemeen erg klantvriendelijk en servicegericht is. Daarnaast zie ik bij sommige winkels dat klanten ver uit de omgeving speciaal hier naar toe komen.” De Winter verbaast zichdan ook dat er toch al langere tijd winkelpanden leeg staan terwijl het winkelklimaat prima is.

Meting en certificering
Tijdens een ledenvergadering van Ondernemersverenging Ureterp (OVU) is door De Winter Organisatieadvies een plan gepresenteerd om Ureterp bij het winkelend publiek onder de aandacht brengen. Zo wordt gedurende 2 weken in de winkels aan klanten gevraagd om een vragenformulier in te vullen. Dit gebeurt in alle meer dan 40 winkels. De uitkomsten moeten zicht geven op de mate waarin klanten de winkels als klantvriendelijk ervaren.
Volgens De Winter geeft dit winkeliers de mogelijkheid om te zien waarin zij nog kunnen verbeteren. Winkeliers die volgens de norm als klantvriendelijk kunnen worden aangemerkt, worden beloond met een raamsticker dat laat zien dat zij klantvriendelijk zijn.

Klantgericht en klantgestuurd
Het plan voorziet er verder in dat winkeliers ook nog kunnen gaan voor de titel klantgericht of zelfs klantgestuurd.
“Wij hopen met deze actie vooral te bereiken dat winkeliers inzicht krijgen in hun handelen en verder verbeteren. Dat leidt er toe dat klanten zich steeds beter geholpen voelen. Dit leidt tot meer winkelend publiek in het dorp, niet alleen van eigen inwoners maar ook uit de omgeving. Hopelijk is dit een stimulans voor anderen om zich ook in Ureterp te vestigen om zo mee te liften met de goede naam van Ureterp onder winkelend publiek”, aldus De Winter.
De actie is 1 november gestart en duurt tot en met 15 november. Eind november wordt bekend gemaakt wie de test hebben doorstaan.
 

OKT 27

O.V.U lanceert nieuwe decemberactie

We kunnen u vertellen dat wij dit jaar met een NIEUWE december actie komen. De actie start op 22 november en zal tot 24 december doorlopen.Let u goed op de posters bij de deelnemende winkels.

De volledige actie zal vanaf 17 november op WWW.OVU.NL gepresenteerd worden.

DE SINT ZEGT KOOPT ELDERS NIET WAT EIGEN DORP U BIEDT!!

OKT 22

Ledenvergadering O.V.U

Ledenvergadering O.V.U.

Cafe it Alde Ste
Ureterp

20:00 uur

OKT 13

Rijbewijskeuringen

13 oktober in het Verzorgingshuis De Lijte rijbewijskeuringen

Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs B/E? Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Ureterp. De prijzen zijn inclusief BTW. 

Locatie: Verzorgingshuis De Lijte | Ureterp, Lijteplein 56

Tarief: € 30,00 voor de 75+ B/E keuring, € 50,-- voor chauffeurs jonger dan 75 met C/D/E rijbewijs

Data: 13 oktober 10 november, 8 december en vervolgens eens per maand

Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht; deze keuring kost € 50,--.

Afspraak maken

Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 

Online afspraak maken: http://rijbewijskeuringen.wix.com/rijbewijskeuringen

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Meenemen voor de keuring

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst bij de gemeente een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De voorzijde van het formulier vult u alvast thuis in. 

Verder is het van belang om mee te nemen naar de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje urine in een urinecontainertje en eventuele medicatie. Een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van de ogen is aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen/lenzen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen. 

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 

OKT 11

Oerrock Play-Offs ronde 1

Oerrock Play-Offs ronde 1 in Cafe it Alde Ste

Vanaf 20:00 uur

Voor meer informatie www.oerrock.nl

OKT 8

Informatie MFC de Wier

Geachte heer/mevrouw,
Sinds 15 augustus jl. hebben wij, na stevige onderhandelingen met de curator, beschikking over
multifunctionele centrum in Ureterp. MFC De Wier is een belangrijke voorziening voor het dorp en de
omliggende dorpen. De prioriteit van de gemeente lag bij het open houden van MFC De Wier. Daarom
is besloten de exploitatie tijdelijk in gemeentelijk beheer voort te zetten. Graag stellen wij Team MFC
De Wier aan u voor.

Aanspreekpunt MFC De Wier
Om MFC de Wier open te houden voor activiteiten en gebruikers hebben wij een leidinggevende
aangetrokken. MFC De Wier is nu 5 weken open en na een enkel opstartprobleem is er nu stabiliteit.
Atty Ekema zal het komende seizoen het aanspreekpunt zijn voor MFC De Wier.

Atty Ekema:
Het doel is om van MFC De Wier weer een bloeiend centrum te maken. Ureterp is een betrokken dorp
en ik ga graag met inwoners in gesprek om te horen waar behoefte aan is. Er ligt veel potentieel en
veel verengingen maken gebruik van De Wier. Samen met de rest van het team dat werkzaam is in
MFC De Wier, ga ik mij hier het komende seizoen voor inzetten.

Zelf kom ik uit Siegerswoude en kwam ik een enkele keer in MFC De Wier. Mijn ervaring als
parkmanager van een camping in Appelscha komt hier goed van pas. Het aansturen van de horeca,
organiseren van evenementen en het maken van planningen is mij niet onbekend. Toch ligt hier een
grote uitdaging voor mij. De Wier moet weer worden opgebouwd. Ik heb zin in deze uitdaging en ik
hoop u snel te zien in MFC De Wier!

mfcdewier.jpg
Achter van links naar rechts: Wouter Nijholt,Atty Ekema, Harry Tuinstra 
Voor van links naar rechts: Harm van Zwol, Auke Reidinga 

Planning
Omdat er geen overdracht is geweest hebben de eerste weken vooral in het teken gestaan van het
inventariseren van verschillende afspraken. Vrijwel alle afspraken met de verenigingen zijn nu in kaart
gebracht. Voor 1 oktober krijgt iedereen, voor zover dat nog niet is gebeurd, bericht over hun
planningsverzoek. U mag natuurlijk altijd binnenlopen in MFC De Wier of op een andere manier
contact opnemen om na te gaan wat de status is van uw planningsverzoek. Structurele oplossing
De gemeente neemt het centrum tijdelijk in beheer. Wij zijn voor de langere termijn in gesprek met
betrokken Ureterpers over een andere beheersvorm voor MFC De Wier. Wij willen het dorp betrekken bij
de het toekomstig beheer en gebruik van MFC De Wier.  

SEP 25

Radio Veronica samen met Oerrock op zoek naar beste coverband

Radio Veroniac gaat samen met het Oerrock Festival op zoek naar de beste coverband van Nederland.

Aanmelden kan tot en met 3 oktober via onderstaand formulier. Na 3 oktober selecteert een vakkundige jury een top vijf uit alle aanmeldingen.

De top vijf wordt uitgenodigd om in de week van 6 t/m 10 oktober een optreden te verzorgen op Radio Veronica. Opnames van deze optredens worden vervolgens getoond op Radioveronica.nl waarna de luisteraars kunnen stemmen op hun favoriete cover. De uiteindelijke winnaar wordt op 17 oktober bekendgemaakt. Deze band wint een gesigneerde gitaar van Santana, een optreden bij de Media Markt in Rotterdam én een optreden op Oerrock natuurlijk!

Meer info: www.oerrock.nl

SEP 19

Ondernemerskrant Smallingerland/Opsterland

De O.V.U. wordt pagina groot uitgelicht in de ondernemerskrant van Smallingerland en Opsterland! Deze valt 23 september bij u door de bus!

Om het artikel te lezen klikt u op de afbeelding.

image001.png

SEP 8

Waarschuwing: Spookfactuur van NL Domein Host

Momenteel ontvangen veel ondernemers spookfacturen van een bedrijf dat zich NL Domein Host noemt. Houders van een .nl domeinnaam ontvangen een zogenaamde ’factuur’ voor domeinregistratie.

In de kleine letters onderaan deze ’factuur’ staat echter:
”Dit is een aanbieding en geen factuur, betaling van deze aanbieding wordt beschouwd als opdrachtbevestiging...”

Wees gewaarschuwd en betaal hem niet.

Zie hieronder een voorbeeld van de spookfactuur.

Factuur_501248.jpg

AUG 13

Rijbewijskeuringen

13 augustus voor 30 euro in het Verzorgingshuis De Lijte rijbewijskeuringen

Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar  of ouder bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs B/E? Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Ureterp. De prijzen zijn inclusief BTW. 

Locatie: Verzorgingshuis De Lijte | Ureterp, Lijteplein 56

Tarief: € 30,00 voor de 75+ B/E keuring, € 50,-- voor chauffeurs jonger dan 75 met C/D/E rijbewijs

Data: 13 augustus, 10 september, 8 oktober en vervolgens eens per maand

Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht; deze keuring kost € 50,--.

Afspraak maken

Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543. Online afspraak maken: http://rijbewijskeuringen.wix.com/rijbewijskeuringen

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Meenemen voor de keuring

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst bij de gemeente een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De voorzijde van het formulier vult u alvast thuis in. Verder is het van belang om mee te nemen naar de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje urine in een urinecontainertje en eventuele medicatie. Een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van de ogen is aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen/ lenzen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen. 

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 

JUN 21

NK Wielrennen 2014

nk2014_wielrennen_ureterp.jpg

Voor de één misschien een wat grotere verrassing dan voor de ander. Maar er is de laatste tijd door de Wielerstichting Ureterp in samenwerking met de Wielervereniging Drachten keihard gewerkt (bidbook, promotiefilm, gevrieerd NK parcours e.d.) om het NK Wielrennen naar Fryslan te halen.

En het is gelukt!

Vrijdag 26 oktober is de bevestiging van de KNWU binnengekomen dat Ureterp omstreeks juni 2014 het NK mag organiseren voor Nieuwelingen (m/v), Junioren (m/v) en Elite zonder contract.

Een zeer bijzondere prestatie voor Fryslan en voor Ureterp in het bijzonder. Stap 1 is gezet en nu moet er nog ruim 1,5 jaar hard gewerkt worden om dit mega-evenement voorbereid te krijgen. In totaal komen er rond de 750 renners en rensters naar Ureterp om te strijden voor de Nederlandse Titels. Via deze website en www.wielrennenureterp.nl houden we jullie op de hoogte van de voorbereidingen.

JUN 19

Braderie Ureterp 2014

Op 19 juni a.s is er weer de jaarlijkse braderie in het centrum van ureterp. Ook dit jaar zullen weer veel ambulante handelaren hun koopwaar aanbieden aangevuld met kraampjes van de plaatselijke winkeliers verenigingen,stichtingen en veel randactiviteiten.

De afgelopen jaren groeit deze jaarmarkt enorm en behoort zo langzamerhand tot een van de grootsten uit de regio. Op het lijteplein zal er weer een rommelmarkt worden geplaatst hiervoor zijn nog plaatsen beschikbaar opgeven kan via tel 0594-515174

De braderie begint om 14.00 uur tot 20.00 uur

JUN 14

ACTIE: Oranje Ureterp!

Ureterp kleurt Oranje tijdens het WK!

Stuur uw Oranje foto in of Tweet de foto met #ORANJEURETERP en @ovureterp.

De OVU verloot na het WK een OVU waardebon voor de orgineelste Oranje foto.

Inzenden kan via info@ovureterp.nl

Bekijk fotoalbum

Oranje Ureterp

Oranje Ureterp

Lammert Herenkapsalon

Oranje Ureterp
Autobedrijf Boekema

 

Bekijk het fotoalbum met meer oranje foto's

JUN 11

Tennisbaan gerepareerd na mollenplaag

De tennisbaan van Ureterp weer gerepareerd na mollenplaag.

tennisvereniging-oerterp.nl  

tennisvereniging ureterp

JUN 11

Gezamenlijk vuurwerk tijdens oud en nieuw in Ureterp?

Gezamenlijk vuurwerk tijdens oud en nieuw in Ureterp?
  
pollcode.com free polls 
JUN 10

Kapper Lammert in de ban van oranje

Met het WK in het vooruitzicht is Lammert Jelsma van Lammert Herenkapsalon er sinds vandaag helemaal klaar voor. Jaap Meijer van Schilderwerken Meijer voorzag het pand van een mooie oranje kleur.

Laat het WK maar beginnen!

Schilderwerken Jaap Meijer Ureterp

MEI 29

Oerrock Festival (29,30 en 31 mei)

oerrock_festival_ureterp.jpg

Het Oerrock Festival is het muziek evenement van het jaar in Ureterp.

Oerrock wordt gehouden tijdens het hemelvaartweekend.

Het programma van 2014 volgt!

Alvast de sfeer proeven?
Bekijk hieronder de aftermovie van Oerrock 2013.

Oerrock 2013 - Oerrock Festival aftermovie 1

MEI 24

Festival 316

URETERP - De zevende editie van Festival316 wordt gehouden op zaterdag 24 mei. Het festivalterrein gaat al om tien uur ’s ochtends open. De hele dag zijn er uitdagende programma’s voor jong en oud met ’s avonds de afsluiting. Festival316 is het grootste christelijke festival van Noord-Nederland.

Het thema dit jaar: Samen Sterk Noord-Nederland. Uit Engeland komt rapper GuvnaB, uit de VS Stellar Kart en vanuit ons eigen land geeft Gerald Troost een optreden. Via de website www.festival316.nl en sociale media kunnen bezoekers op de hoogte blijven van de line-up en het programma overdag.

MEI 19

Ureterp eert wielerheld met eigen toertocht

URETERP – Met een speciaal naar hem vernoemde toertocht eert Wielerstichting Ureterp plaatselijk wielerheld en dorpsfiguur Henk Hoekstra.

De zogeheten Henk Hoekstra Classic voert deelnemers op zaterdag 7 juni door de hele gemeente Opsterland. Fietsers kunnen kiezen voor tochten van 20, 40, 60 of 100 kilometer. Inschrijven en opstappen kan op de dag zelf, bij MFC De Wier in Ureterp.
Het is voor het eerst dat de toertocht plaatsvindt. Niet toevallig gebeurt dit in het jaar waarin Hoekstra 75 jaar wordt en waarin in Ureterp het Nederlands Kampioenschap Wielrennen wordt georganiseerd.


De toertocht vormt een ode aan de Ureterper wielercrack, die als nieuweling en amateur in de jaren vijftig en zestig de zeges aaneenreeg. Zeker vanaf 1957, toen hij voor De Friesche Leeuw ging koersen, maakte de rietdekker naam.
Hoekstra stond bekend om zijn uitstekende eindschot en greep vijfmaal de Friese wielertitel. Maar vooral zijn optreden tijdens de Ronde van Tunesië in 1961 staat liefhebbers van weleer nog op het netvlies.

De Ureterper won met de Nederlandse équipe het ploegenklassement in de loodzware etappekoers over in totaal 1527 kilometer. Individueel gooide Hoekstra het tot de zestiende plek in de eindrankschikking.
Ook schreef Hoekstra in 1966 de slotetappe van Olympia’s Rond door Nederland op zijn naam, door het hele deelnemersveld in Amsterdam te kloppen. De kalme Opsterlander was toen al populair, getuige de oprichting van een fanclub in 1964. Die telde zo’n zestig leden.

Hoekstra hing in 1974 zijn fiets aan de wilgen, om in de jaren tachtig voor een aantal jaren terug te keren bij de veteranen. In 1988 stopte Hoekstra definitief met koersen. Hij was toen al jaren beheerder van de Ureterper sporthal.

MEI 15

Renovatie van de klok in Ureterp

De nieuwe klok van Ureterp wordt door de Rabobank overgedragen aan de OVU en Plaatselijk Belang.

OVU lid Jaap Meijer van Meijer Schilderwerken heeft de renovatie op zich genomen.

de klok in ureterp wordt geverfd door Jaap Meijer

MRT 30

DISS NIE OKAY wint Oerrock Play-Offs finale

DISS NIE OKAY wint Oerrock Play-Offs finale
Geplaatst op 30 maart.

DISS NIE OKAY heeft zaterdagavond de Oerrock Play-Offs in MFC de Wier in Ureterp gewonnen. De 10 e editie van de Oerrock Play-Offs werd weer door menige Oerrock ganger bezocht. Er heerste een fantastische sfeer en de bands speelden allemaal stuk voor stuk de pannen van het dak!

(foto Fokelien Broekstra)

Zaterdag 29 maart streden de drie winnaars van de voorrondes + de winnaar van de wildkaart in MFC de Wier om een plek op het Oerrock podium. De jury beloonde naast DISS NIE OKAY de band EASTERFIELD met een plaats op Oerrock waardoor op donderdag 29 mei DISS NIE OKAY en EASTERFIELD samen met oa. Racoon, Miss Montreal, Go Back to the Zoo, Douwe Bob en Nina Hagen op het Oerrock Festival zullen spelen. ,,Het wat een uitermate gezellig topfeest" aldus Jurrien Hoekstra van MFC de Wier.

De finale van de Play-Offs staat al jaren bekend als de dag voor de festivalbezoeker om in de speciale voorverkoop kaarten voor het Oerrock Festival te kopen. Tijdens de finale van de Oerrock Play-Offs krijgen de bezoekers de kans om voor €25,- kaarten te halen voor het Oerrock Festival. Dit jaar zijn alle records gebroken en kan het festival bestuur met trots mededelen dat bijna alle kaarten verkocht zijn. ,,Er zijn nog slechts 500 kaarten beschikbaar” aldus trots bestuurslid Jorryt Taekema. Door het aantal verkochte kaarten belooft de 15e editie van het Oerrock Festival weer een fantastisch (uitverkocht) feest te worden.

De organisatie wil alle medewekers van MFC de Wier, de jury, GSN Geluid Service Nederland, de aanwezige pers, de bands en natuurlijk de bezoekers bedanken voor een onvergetelijke finale van de Oerrock Play-Offs! 

www.oerrock.nl

MRT 29

Speciale voorverkoop Oerrock Festival

Speciale voorverkoop tijdens Oerrock Play-Offs finale

De kaartverkoop voor Oerrock 2014 is inmiddels gestart! Wie voor 29 maart 2014 kaarten bestelt, profiteert van een speciale vroegboekkorting en betaalt slechts €30, - (exclusief servicekosten) voor een Oerrock ticket. Met dit ticket heeft men tevens toegang tot de Tribute-avond van Oerrock op zaterdag 31 mei.

3 DAGEN OERROCK VOOR MAAR € 25,-

Let op:
Zaterdag 29 maart is de jaarlijkse speciale voorverkoop in MFC ‘de Wier’ tijdens deze speciale voorverkoop zijn de kaarten slechts €25,- (kaarten zijn alleen verkrijgbaar in MFC ‘de Wier’ te Ureterp) Met dit ticket heeft men tevens toegang tot de Tribute-avond van Oerrock op zaterdag 31 mei.

www.oerrock.nl  

MRT 29

Oerrock Play-Offs finale

In de aanloop naar de finale van de Oerrock Play-Offs zijn het afgelopen seizoen 3 speciale voorrondes gehouden. Oerrock Play-Offs is inmiddels uitgegroeid tot een hoogwaardig concept waarbij cover en tribute bands d.m.v. een wedstrijd kans maken om op het grote Oerrock te spelen.

In de voorrondes hebben alle negen deelnemende bands laten zien dat ze thuis horen op het Oerrock Festival. De bands waren stuk voor stuk kanshebbers voor een finaleplek, maar helaas kon er per ronde maar een band door gaan. Door dit hoge niveau beloofd de finale een spannende strijd te worden. Zaterdag 29 Maart wordt er tijdens de Oerrock Play-Off finale gestreden om een plek in het voorprogramma van RACOON, GO BACK TO THE ZOO, MISS MONTREAL, NINA HAGEN en nog vele andere toppers.

DE FINALISTEN:

Easterfield

Diss Nie Okay

Rock In Town

Big Apple

Tijdens de Play-Offs finale wordt ook de speciale voorverkoop actie gehouden.

Alleen op 29 maart is het mogelijk om Oerrock Festival tickets te kopen voor 3 dagen Oerrock voor maar 25,- euro

 

www.oerrock.nl

MRT 26

Fits Fashion Modeshow

FITS FASHION MODESHOW

Op woensdag 26 maart om 20.00 uur in de winkel.

Weibourren 88, Ureterp

fits_fashion_ureterp.jpg

MRT 25

Jaarvergadering PB Ureterp

PB Ureterp houdt de jaarvergadering op dinsdag 25 maart om 20.00 uur in de Leave 17 (in De Lijte).

MRT 25

Algm. ledenvergadering Plaatselijk Belang

Algemene ledenvergadering plaatselijke belang op 25 maart

Meer info volgt

MRT 17

O.V.U. kieswijzer

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart biedt O.V.U. de mogelijkheid om de politieke partijen uit Opsterland aan het woord te laten.

Insturen kan via dit formulier

CDA

De CDA kandidaten uit Ureterp:

nr 4, Sjors Veenstra
35 jaar, projectleider ruimtelijke ordening bij de gemeente Friese Meren
sjors-veenstra.jpgMijn drijfveer is een gezonde omgeving creëren voor toekomstige generaties. Vanuit grondbeleid betekent dit effectief omgaan met de beschikbare ruimte. Niet zonder meer maagdelijke weilanden bebouwen, niet bouwen voor leegstand, maar richten op het vitaal maken van bedrijventerreinen en dorpscentra. Financieel gezien moeten we verantwoorde keuzes maken waarmee een huishoudboekje wordt verkregen dat je durft door te geven. Daarnaast streef ik naar ruimte voor lokale ondernemers en agrariërs. Geef ze mogelijkheden, zij zorgen voor omzet, werkgelegenheid en houden een dorp levend.  

nr 7, Bert van den Brink
59 jaar, melkveehouder
bert-van-den-brink.jpgAls lid van de CDA steunfraktie houd ik me vooral bezig met landbouwvraagstukken en bedrijfsleven. Het bedrijfsleven en de landbouw in Opsterland moeten ruimte krijgen zich te ontwikkelen en wel op een duurzame wijze. Het scheppen van goede mogelijkheden voor agrarische grondgebruik in het bestemmingsplan buitengebied. Onze gemeente moet aantrekkelijk zijn voor ondernemers en burgers om er te wonen en werken. Ik vind dat bij vrijkomende agrarische bedrijven bekeken moet worden of andere bedrijven zich hier kunnen vestigen. Daar wil ik me sterk voor maken.

OPSTERLANDS BELANG

Opsterlands_belang.jpg

BAS - Betrokken Anders Samen

Bas-opsterland.jpg

MRT 14

Teenage party in Cafe it Alde Ste

A.s. vrijdag is de eerste teenage party in Cafe it Alde Ste.

Met DJ Fireking!

 

MRT 12

Ureterp United, twee festivals werken intensief samen

Twee festivals werken intensief samen
Ureterp United

Oerrock en Festival 316. Op het eerste oog twee volledig verschillende jaarlijkse festivals in Ureterp. Maar schijn bedriegt. Er zijn ook veel overeenkomsten. De beide festivals werken intensief samen.
Meer dan 10.000 mensen kwamen er vorig jaar naar Ureterp voor één van de drie dagen Oerrock. Daarmee heeft het grootste muziekfestival in Opsterland in 15 jaar tijd een groot publiek opgebouwd. Een week eerder was er in Ureterp echter nog een grote happening: Festival 316. Ook daar kwamen veel mensen op af. Het uitgebreide dag- en avondprogramma van de zesde editie trok 5.500 bezoekers. 

Verschillen
De beide festivals kennen een heel verschillende oorsprong. Oerrock is volgens voorzitter Sietze Boonstra het resultaat van een groep ontevreden jongeren. “Wij vonden het dorpsfeest in Ureterp niet zo leuk meer. Dan kun je twee dingen doen. Of je met de organisatie bemoeien of met een alternatief komen. Wij hebben dat laatste gedaan.” 

De Stichting Unite in Christ organiseert het Festival 316, dat daarmee dus een religieuze achtergrond heeft. Voorzitter Haise Veen: “Het initiatief ontstond zeven jaar terug. Het kerkbezoek liep terug. Jongeren wilden wel naar de kerk, maar wel op een andere manier. Vanuit de jeugdkerken is toen het initiatief ontstaan voor een festival.” Het eendaagse evenement kent overdag tal van workshops en activiteiten voor jong en oud. Verschillende doelgroepen hebben een eigen programma. ’s Avond is er een uitgebreid muziekprogramma. 

Ondanks de verschillende achtergrond is het succes van Festival 316 mede te danken aan Oerrock. “Daar was al veel ervaring met het organiseren van zo’n evenement,” vertelt Veen. “We hebben gewoon gevraagd of gebruik mochten maken van die ervaring.” Ze keken er bij Oerrock wel even van op, maar stelden toch snel de draaiboeken beschikbaar. 

oerrock-festival-316.jpg
Links: Sietze Boonstra voorzitter Oerrock Festival Rechts: Haise Veen voorzitter Festival 316 (Foto: Fokelien Broekstra)

Respect voor elkaar
Het is een stap die in Ureterp wel verbaasde blikken opleverde. “Bij een deel van de oudere generatie in het dorp viel het verkeerd,” vertelt Boonstra. Het heeft allemaal te maken met de geschiedenis van het dorp. Ureterp was altijd opgesplitst in verschillende bloedgroepen, die niet zoveel met elkaar op hadden. “Je had al het fikse onderscheid tussen de kerkelijken en de niet kerkelijken en binnen de kerkelijken waren er ook nog weer meerdere groepen die onderling niet veel contact hadden.”
Het is een pijnlijke dorpsgeschiedenis die zelfs binnen families wonden sloeg. Volgens Veen zit er links en rechts in het dorp nog steeds pijn. “Een groot deel van de jongeren in het dorp begrijpt die strijd echter niet. Ze kennen de achtergronden ook niet.” De organisatie van Oerrock vond het zeven jaar geleden ook wel stoer om de gelovige jongeren in het dorp te helpen. “Dat we drempels weg konden nemen was mooi. We zijn het niet altijd eens. Dat hoeft ook niet, maar we hebben wel respect voor elkaar.”

Samenwerking
In de praktijk betekent de samenwerking dat de twee festivals in opeenvolgende weekenden worden georganiseerd. Beide organisaties delen alle voorzieningen op het terrein, die een week blijven staan. Boonstra: “De hele opbouw van het terrein vormt zo’n tien procent van de begroting. Die kosten kunnen we nu delen.” Haise Veen wil wel toegeven dat deze samenwerking de basis is voor de organisatie. “Als we dat allemaal zelf moeten inhuren voor een dag festival is dat organisatorisch en financieel niet mogelijk.” 

Dat beide organisaties het zo goed met elkaar kunnen vinden, is niet overal in het dorp bekend denkt Boonstra: “Ze zien ons misschien wel als concurrenten, maar zo zien beide organisaties dat zeker niet. Wij doen het samen en dat heeft niet iedereen door. In de rest van het land zijn dit soort festivals vaak gescheiden en dat wij het juist in Ureterp, met onze geschiedenis, samen kunnen doen vind ik heel bijzonder.”

De festivals vissen wat publiek betreft ook niet in dezelfde vijver. Festival 316 krijgt publiek uit het hele noorden van het land. Veen: “De bands zijn goed, maar het samen zijn is voor onze doelgroep ook belangrijk.” Oerrock is regionaler. De helft van het publiek komt bijvoorbeeld uit Drachten. Vanzelfsprekend kijken beide organisaties ook bij elkaar. “Even kijken hoe het loopt. Maar Festival 316 is alcoholvrij, dus wij willen daarna wel graag nog even naar het café,” lacht Boonstra.
Oerrock en Festival 316 zitten nu wel aan de limiet. De gemeente Opsterland staat maximaal vier feestavonden in twee weken toe. De organisatoren hebben daar geen problemen mee. Volgens Haise Veen is Festival 316 al blij dat ze één dag goed kunnen vullen. Oerrock wil steeds wel een stapje verder, maar hamert er wel op dat het allemaal vrijwilligers zijn en dat dit ook zo moet blijven. Dus is drie dagen ook wel de max.

Samen
Volgens de beide organisatoren heeft het dorp geen problemen met de vele bezoekers. Het publiek wordt buiten het dorp om naar het festival terrein geleid, overlast is er eigenlijk niet. Het draagvlak in Ureterp is dan ook groot, ervaren beide mannen. “We doen het samen, dus zijn er minder belemmeringen. De ene groep sluit de andere groep niet uit.”
Sietze Boonstra vindt die saamhorigheid belangrijk. “Wat wij in Ureterp doen kan een voorbeeld zijn voor veel andere dorpen. Het gaat om het creëren van het wij-gevoel. Daar slagen wij steeds beter in. Betrokkenheid en samen dingen oppakken is ook één van de redenen dat ik mij beschikbaar heb gesteld als kandidaat raadslid voor de nieuwe lokale partij BAS. Ik herken mij daar volledig in.” 

Festival 316 vindt dit jaar plaats op 24 mei, Oerrock 2014 is van 29-31 mei.
 

MRT 12

Politiek Ondernemersdebat Opsterland

Een uitnodiging van het Politiek Ondernemersdebat Opsterland dat in samenwerking met de Opsterlandse ondernemersverengingen wordt georganiseerd door Ondernemerskring Opsterland (OKO).

Onder leiding van Eelke Lok belooft het een boeiend debat en een niet-te-missen avond te worden. Het Politiek Ondernemersdebat vindt plaats op woensdag 12 maart 2014, om 20.00 uur in De Skâns te Gorredijk.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Belangstellenden wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn: vol = vol.

U bent van harte welkom.

MRT 8

Fries kampioenschap Acro

In MFC de Wier in Ureterp wordt op zaterdag 8 maart het Fries kampioenschap Acro gehouden. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door OGF Contra uit Ureterp, in samenwerking met SFK Drachtstercompagnie. Voor OGF Contra Ureterp nemen tien teams deel aan deze wedstrijd, voor SFK negen.

Tijdens deze wedstrijd strijden 140 teams in dertien verschillende categorieën. De wedstrijd begint om 8.00 uur en duurt tot ca. 19.00 uur. Sportwethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland verricht de prijsuitreiking.

MRT 7

26 maart: Fits Fashion Modeshow

FITS FASHION MODESHOW

Op woensdag 26 maart om 20.00 uur in de winkel.

Weibourren 88, Ureterp

fits_fashion_ureterp.jpg

FEB 15

Apres Ski Party in Cafe it Alde Ste

 

Apres Ski Party
met DJ Fireking

15 februari

Cafe it Alde Ste
Ureterp

FEB 10

Toneel: "De Wenarke" verslag en foto's

URETERP - Toneelvereniging Op Nij Foriene, heeft dit weekend haar voorstellingen in MFC de Wier in Ureterp vertoond. Donderdag was de première voor ruim honderd toeschouwers. De twee daarop volgende avonden waren zo goed als uitverkocht.

Het publiek heeft, gezien de reacties, genoten van de acteerprestaties. De acteurs en actrices werden na afloop van de voorstelling regelmatig aangesproken over hun acteerprestaties. Kortom het was een mooie voorstelling voor een enthousiast publiek.

Bekijk foto's

 

IMG_0022-3.jpg

Bekijk foto's

FEB 8

Op Nij Foriene - De Wenarke (toneel)

toneel ureterpDe Wenarke

In komeedzje in twa bedriuwen fan Haye van der Heyden.

De haadpersoanen yn dizze komeedzje sitte al jierren yn in houlikskrisis. Se geane by elkoar wei. Hy hellet in breidsje út Tailân, sy wol him jaloersk meitsje mei in man út de sportskoalle. mar sa maklik komme se net fan harren eksen ôf. In komeedzje oer leafde, grutskens en oerjefte

Spilers:

Wilma Mariena Boonstra
Petcharin Wiesje van Wijk
Fons Remko Laanstra
Ronnie Rients Miedema
Nico Henk Postma
Ober Berend Posthumus

Rezjy: Gerda Veening

Dekor:
Drewis Klooster
Gerrie de Rijke
Rick Weifferink
Henk Laanstra

Ljocht:
Hielke Reitsma
Hessel Reitsma

Foto's en Poster
Jelmer Postma

Grime:
Gerrie de Rijke

Klean en rekwisiten:
Gerrie de Rijke

Utfieringsdata:

tongersdei 6 febrewaris 2014 yn "MFC De Wier" Oerterp om 14.00 oere
freed 7 febrewaris 2014 yn "MFC De Wier" Oerterp om 20.00 oere
sneon 8 febrewaris 2014 yn "MFC De Wier" Oerterp om 20.00 oere  

JAN 30

Bouwplan voor hartje Ureterp

URETERP - Een jarenlang braakliggend terrein in hartje Ureterp krijgt tot vreugde van het dorp een nieuwe invulling. Het gaat om de plek aan de Weibuorren waar ooit de smederij stond. Het plaatselijk bouwbedrijf J.W. van den Broek mag er een particuliere woning bouwen.

Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van het dorp in vervulling. De kale kavel op de prominente plek in het centrum was Ureterpers jarenlang een doorn in het oog. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat WoonFriesland de plek zou ontwikkelen. Maar die zag daar begin 2010 vanaf.

Bron: Leeuwarder Courant

ureterp-hartje.jpg

JAN 28

Voorverkoop toneel "De wenarke" van start

toneel ureterpOp dinsdag 28 januari is de voorverkoop van het toneelstuk "De Wenarke" van start gegaan. Deze zal plaatsvinden op 6,7 en 8 februari in MFC de Wier Ureterp.

Kaarten zijn te verkrijgen bij Dijk Tweewielers en De Blommerij.

Koop op tijd, want vol = vol.

Toegangsprijs: € 8,-
Voorverkoop: € 7,50

De Wenarke

In komeedzje in twa bedriuwen fan Haye van der Heyden.

De haadpersoanen yn dizze komeedzje sitte al jierren yn in houlikskrisis. Se geane by elkoar wei. Hy hellet in breidsje út Tailân, sy wol him jaloersk meitsje mei in man út de sportskoalle. mar sa maklik komme se net fan harren eksen ôf. In komeedzje oer leafde, grutskens en oerjefte

Spilers:

Wilma - Mariena Boonstra
Petcharin - Wiesje van Wijk
Fons - Remko Laanstra
Ronnie - Rients Miedema
Nico - Henk Postma
Ober - Berend Posthumus

toneel-ureterp.jpg

Rezjy: Gerda Veening

Dekor:
Drewis Klooster
Gerrie de Rijke
Rick Weifferink
Henk Laanstra

Ljocht:
Hielke Reitsma
Hessel Reitsma

Foto's en Poster
Jelmer Postma

Grime:
Gerrie de Rijke

Klean en rekwisiten:
Gerrie de Rijke

Utfieringsdata:

tongersdei 6 febrewaris 2014 yn "MFC De Wier" Oerterp om 14.00 oere
freed 7 febrewaris 2014 yn "MFC De Wier" Oerterp om 20.00 oere
sneon 8 febrewaris 2014 yn "MFC De Wier" Oerterp om 20.00 oere  

JAN 26

Jeugdmeeting Levensbron

Op 26 januari wordt er weer in jeugdmeeting gehouden in de levensbron te Ureterp.

Bent u er ook bij?

Aanvang: 19:30
Gkv de levensbron de Feart 85 Ureterp

levensbron jeugdmeeting ureterp

JAN 23

Sietze Boonstra BAS-kandidaat voor wethouderspost

sietze-boonstra-ureterp.jpgURETERP – Oerrock-voorzitter Sietze Boonstra (44) uit Ureterp is door de nieuwe Opsterlandse politieke partij BAS naar voren geschoven als kandidaat-wethouder bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.

Boonstra is een geboren en getogen Ureterper, getrouwd met Gretha en inmiddels al weer 12 jaar voorzitter van Oerrock. In het dagelijks leven werkt hij voor een ingenieursbureau als akoestisch adviseur in het kader van Ruimtelijke Ordening. Hij adviseert bij vergunningsaanvragen en handhavingkwesties aan gemeentes en provincies.

Tevens adviseert hij bedrijven hoe ze geluidsoverlast tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperken. Boonstra zegt zich tot BAS te voelen aangetrokken, omdat “het een partij is die betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan en het vooral samen, vóór en mét de burgers, wil gaan doen”.

Bij BAS staan ook oud-wethouder Klaas de Boer, ex-raadslid Leo Andringa, Reva-volleybalster Ina Wolting en het huidige LBO-raadslid Rein Suurd op de lijst.

Bron: De Woudklank

JAN 22

Oerrock 2014: brede en aantrekkelijke line up

Van 29 tot en met 31 mei staat de vijftiende editie van Oerrock gepland. Het Ureterper driedaagse festival biedt de muziekliefhebber een breed, aantrekkelijk en kwalitatief uitstekend programma. Ruim twintig bands en artiesten, van Racoon, Douwe Bob, Nina Hagen tot Killer Queen, garanderen dat een ieder aan zijn trekken komt.

Voorzitter Sietze Boonstra van Oerrock is dik tevreden over de line-up van het festival. ,,Ik denk dat we dit jaar het meest brede en gevarieerde programma ooit brengen. Er komen gevestigde namen, maar ook aanstormend talent. Echt voor iedereen wat wils.’’ Voor de vrijdagavond is bewust voor een nieuwe invulling gekozen. ,,De vrijdag was met bevriende bands die gratis optraden een echte ‘tussenavond’. We hebben budget vrijgemaakt om het programma van de vrijdag aantrekkelijker te maken. Het moet een beetje een familie-avond worden.’’

racoon.jpg
Racoon - Hemelvaartsdag 29 mei 2014

De organisatie van Oerrock heeft meer wijzigingen doorgevoerd. Zo komt er een derde podium, is het buitenterrein twee maal zo groot als de afgelopen jaren en is er ruimte vrijgemaakt voor een speciale ‘foodcorner’ met een uitgebreidere ‘menukaart’ dan de festivalgangers gewend waren.

De wijzigingen passen in de toekomstvisie van het Ureterper evenement. ,,Oerrock stond bekend als een festival, maar was eigenlijk een tentfeest. Wel een goed tentfeest, maar toch. We willen echt uitgroeien tot een festival,’’ vertelt Sietze Boonstra. ,,Als mensen het terrein opstappen, moeten ze het idee hebben dat overal wat te doen is,’’ vult bestuurslid Jorryt Taekema aan. We willen meer dynamiek door op verschillende plekken op het terrein activiteiten aan te bieden. Dat bereik je niet in één jaar, het streven is om jaarlijks stapjes te maken.’’


killer-queen.jpg
Killer Queen - Zaterdag 31 mei 2014


In 2013 doorbrak Oerrock voor het eerst de grens van 10.000 bezoekers. Dat aantal is dit jaar niet nodig voor een geslaagd festival, maar hoopt de organisatie wel op. ,,We hebben ondanks de recessie ieder jaar nog een groei bewerkstelligd. Die lijn willen we graag doortrekken,’’ vertelt Jorryt Taekema.

De prijs van een toegangskaartje zal in ieder geval geen beletsel vormen. Wie op de speciale voorverkoopavond tijdens de finale van de Play Offs op 29 maart in MFC De Wier in Ureterp een passe-partout koopt, is 25 euro kwijt. Sietze Boonstra: ,,Voor slechts 25 euro kun je drie dagen naar Oerrock en krijg je ruim twintig bands en artiesten te zien. Dat is amper een euro per band. Dat lukt je nergens anders. Oerrock is het goedkoopste festival van héél Nederland.’’

Kaarten zijn vanaf 22 januari (10:00 uur) te bestellen via deze website. Ook voor meer informatie over de kaartverkoop en het festival kunt u terecht op de website van het Oerrock.

www.oerrock.nl

 

JAN 7

Doorrijder gezocht

Graag uw aandacht voor het volgende:

Op vrijdag 27 december omstreeks 14.30 uur is mijn vrouw in haar (Geelachtige) Volvo V50 aangereden op de parkeerplaats Lijteplein in Ureterp. Een donker blauwe oud type auto met een 55-65 jarige man als bestuurder (deze had een baardje en een muts op) is uit een parkeervak achteruit tegen onze auto aangereden. Deze donker blauwe auto is aan de bestuurderskant achterzijde beschadigd.

Na aanvankelijk te hebben aangegeven dat hij op een later tijdstip zich zou melden (nadat mijn vrouw een tandartsbezoek moest brengen aan de praktijk op Lijteplein 20). Heeft deze "heer" zich niet meer gemeld....... u raad het al "de bekende vogel was/is gevlogen"!

Op maandag 30 december is er aangifte gedaan van dit voorval..
Wij zoeken getuigen die ons brengen naar de desbetreffende doorrijder. Voor deze gouden tip is er een beloning van 250,- Euro!!!!!!!!!!!

De schade aan de auto is aanzienlijk (zie foto).

Bij Voorbaat Dank

DSCF2151.JPG

DSCF2152.JPG

DEC 17

Informatieavond “Europees Aanbesteden”

Opsterland, 28 november 2013

Werkgeversorganisaties VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord en brancheorganisatie Bouwend Nederland Noord organiseren op 17 december aanstaande in het MFC te Ureterp een gratis informatieavond over Europese aanbestedingstrajecten. 

Eind 2013 brengt gemeente Opsterland drie contracten op de markt via een Europese aanbestedingsprocedure. Het gaat om drie raamcontracten van vier jaar (ieder twee jaar met twee jaar optionele verlenging) aan loondiensten, onderhoud sportvelden / levering kunstmest en klein straatwerk. Soortgelijke opdrachten werden eerder onderhands aanbesteed. De gemeente is tegenwoordig echter verplicht deze contracten Europees aan te besteden. 

De veranderende aanpak van de gemeente is volgens werkgeversorganisaties VNO-NCW Noord en MKB-Noord en brancheorganisatie Bouwend Nederland Noord een goed moment om plaatselijke ondernemers meer informatie te verschaffen over de gang van zaken rondom Europees aanbesteden. 

Er zal onder meer aandacht worden besteed aan de “do’s & don’t’s” en de praktische gang van zaken in aanbestedingstrajecten.

De avondvoorzitter is Marc Jager, projectleider van het Actieplan Aanbesteden, een project VNO-
NCW Noord, MKB-Noord, Bouwend Nederland Noord en de Kamer van Koophandel. Het inhoudelijke gedeelte van de avond zal verzorgd worden door Mariëlle van der Keur, directeur en eigenaar van 

Tendercoach, MKB-specialist voor begeleiding, opleiding en advies bij Europees aanbesteden. Het programma van de avond duurt van 19:30 tot 22.00. De bijeenkomst vindt plaats in MFC De Wier in Ureterp. Deelname aan deze informatiebijeenkomst is gratis. Aanmelden is echter wel verplicht en kan door een e-mailtje te sturen aan Floortje van Aken van MKB-Nederland Noord op e-mailadres f.vanaken@mkb.nl. 

Meer informatie over het Actieplan Aanbesteden kunt u vinden op

www.ondernemersvriendelijkaanbesteden.nl

DEC 16

Nieuwe auto voor brandweer Ureterp

URETERP - Zaterdagmiddag konden de leden van het brandweerkorps van Opsterland kennis maken met de nieuwe tankautospuit van het korps Ureterp.

Hiervoor kwam het voertuig over uit Hoogeveen, alwaar bouwer Dutch Rescue Vehicles de opbouw van deze blusauto, op basis van een M.A.N. chassis, verzorgd.
De auto heeft een 250PK motor en is voorzien van een 5 traps volautomatische versnellingsbak.

De huidige brandweerauto, doet sinds 1996 dienst in Ureterp en is hoognodig aan vervanging toe.
Met de komst van de nieuwe auto zal het korps Ureterp ook gaan beschikken over het One Seven blussysteem. Bij dit systeem wordt van één druppel water een zevenvoud aan volume gemaakt door middel van een schuimvormend middel. Met dit One Seven systeem kan zeker in het begin van een brand, een zeer snelle blussing plaats vinden en is veel minder water nodig. De nieuwe auto zal over twee slangen met dit blusmiddel beschikken, naast de gebruikelijke hoge druk waterslangen. Uiteraard is ook weer alle benodigde gereedschap voor hulp bij ongevallen van diverse aard aan boord.

Burgemeester Ravenstein van de gemeente Opsterland overhandigde de sleutel de commandant van brandweer Opsterland, Marco Hoogeveen.

Meteen na de kennismaking is de bluswagen weer terug gegaan naar Hoogeveen, alwaar hij nog verder afgebouwd zal worden. De officiële overdracht wordt in het eerste kwartaal van 2014 verwacht.

Brandweer Ureterp

Brandweer Ureterp

Brandweer Ureterp

Brandweer Ureterp

Bekijk meer foto's op de OVU fotopagina

Bron: Waldnet.nl
Foto's: Tino Broekstra en Sicco Riedstra

DEC 14

The Dirty Denims in Cafe it Alde Ste

The Dirty Denims & Blazuh live in Cafe it Alde Ste

14 december
Cafe it Alde Ste
Ureterp

Meer informatie op www.aldeste.nl

The Dirty Denims

Geïnspireerd door bands als The Donnas, AC/DC, Airbourne, The Ramones en Blondie maken The Dirty Denims hun eigen Happy Hardrock. Catchy, dirty and cheap. Hoog meeschreeuw gehalte, niet bang om vies te worden én vooral niet moeilijk doen. 

De Denims hebben al menig podia onveilig gemaakt, zoals tijdens de Zwarte Cross (2010 en 2012), Bospop (2011), Popronde (2011), Rockin' Park (2012) en Lowlands (2012). De organisatie van Lowlands: “De muziek van The Dirty Denims klinkt als poepstrakke punk- en hardrock, met riffs uit het arsenaal van Ramones en AC/DC met een stevige vrouwelijke component. Sterker nog, het Hollandse kwartet bestaat voor de helft uit stoere chickies, van wie zangeres/gitariste Mirjam het herkenbaarste element levert: een stem die ’s zondags het vlees snijdt aan tafel met Joan Jett en Debbie Harry. Met hun catchy hand van songschrijven weten The Dirty Denims jouw humeur dan ook pijlsnel op te krikken, vieze spijkerbroek of niet." 

Blazuh

Blazuh is niet voor mietjes! Zo is Blazuh het beste te omschrijven. De van oorsprong Ureterpse band heeft Death Metal en Trash hoog op het favorietenlijstje staan. Tijdens het optreden in It Alde Sté treed Blazuh voor het eerst op met de nieuwe drummer Ino Frankes. 

DEC 9

Oerrock genomineerd voor vrijwilligersprijs

Ieder jaar als het hemelvaart is, swingt Ureterp helemaal uit z’n dak. Het Oerrock muziekfestival barst dan los. Drie dagen lang. Daaraan voorafgaand heeft een spannende playoff plaats gevonden: lokale popgroepen strijden om twee belangrijke startbewijzen, want alleen de nummers 1 en 2 mogen op dezelfde dag spelen als de hoofdact op het grote Oerrock festival.

Oerrock is niet te vergelijken met andere Friese muziekfestivals als Wâldrock en het Veenhoop festival. De popmuziek is veel meer mainstream. Zo waren Guus Meeuwis en BlØf hier te gast. Bovendien wordt in Ureterp gelet op orde en netheid. “Er wordt dus niet met bier en modder gegooid”! Aldus een serieuze Sietze Boonstra, voorzitter van stichtingsbestuur Oerrock, die er aan toevoegt dat de contacten met gemeente, politie, brandweer en ambulancediensten altijd uitstekend zijn geweest.

oerrock-genomineerd.jpg

Vrijwilligers Oerrock Festival
Dit jaar brachten 10.000 muziekliefhebbers een bezoekje aan Oerrock. Het meerdaagse festival draait goed en volgend jaar wordt het 15-jarig jubileum gevierd. Oerrock steunt op 180 enthousiaste vrijwilligers. De inzet varieert van werkzaamheden bij de ingang van de tent, achter de bar, in het restaurant, de techniek, promotie, tot aan de opbouw van de tent in het weiland buiten het dorp, enzovoorts. De vrijwilligers worden gekoesterd; ze krijgen gratis eten en drinken tijdens het festival en na afloop wordt een speciaal vrijwilligersfeest georganiseerd in september om het wij-gevoel extra te versterken.

Tot slot gaat Oerrock mee met het digitale tijdperk. Het bestuur beschikt sinds kort over een vrijwilligersplanner: www.vrijwilligersplanner.nl een professionele database met een app voor de smartphone dat gemaakt is door NMNM, zodat er geen misverstanden meer kunnen ontstaan over de inroostering van vrijwilligers.

Oerrock genomineerd voor vrijwilligersprijs
Oerrock is genomineerd voor "De Gouden Turf" de prijs voor de vrijwilligersorganisatie van het jaar.

Stemmen kan hier!

http://opsterlanders.wordpress.com/stembureau-gouden-turf/ 

DEC 4

Coop Ureterp in finale “Beste COOP van Nederland”

coop_supermarkt_ureterp.jpgWist u dat Coop Ureterp meedoet aan de COOP winkelwedstrijd en al op de 1e plaats is geëindigd in de voorrrondes. En nu meedoet in de finale met als doel: Beste Coop van Nederland?

De laatste jurering gaat plaatsvinden op donderdag 12 december a.s.

Komt dus allen op donderdag 12 december naar Coop Ureterp en vier dit feestje mee!

DEC 3

Interview met rondemissen NK Wielrennen Ureterp

rondemissen nk wielrennen ureterpWendy Oosterwoud en Melissa Steenhof zijn twee fanatieke wielrensters die hun carrière zijn begonnen bij WV Drachten. In november 2013 hebben de beide dames besloten de overstap te maken naar het Groningse NWVG. Het uitgebreide nationale programma, maar ook de mogelijkheden voor een internationale koers gaven hierbij de doorslag. Want beiden zoeken uitdaging en doorgroeimogelijkheden.

Na een gezellige fotoshoot bij Willy Wilpstra, in prachtige kleding van Fits Fashion, zitten we aan de thee bij de familie Oosterwoud. Hoe vinden de dames het om rondemiss te zijn tijdens het Nederlands Kampioenschap in Ureterp? “Eigenlijk is het NK een jaar te laat. Nu mogen we helaas niet starten omdat de Elite dames hier niet fietsen. Maar we vinden het wel erg leuk en een eer om op deze manier betrokken te worden bij het NK in eigen dorp.”

In het dagelijks leven gaan ze naar school. Wendy doet SPW aan de Friese poort in Drachten en Melissa studeert Technische bedrijfskunde in Leeuwarden aan de NHL. Na schooltijd en stage zitten de meiden het liefst zo vaak mogelijk op de fiets. Voor beide naast sport ook gewoon een hobby. Maar wel fanatiek, gedreven, op zoek naar uitdaging en een toekomst in het wielrennen.

Onze rondemissen weten waar ze het over hebben bij het NK. Beiden hebben ze immers al eens de hoogste tree van het ereschavot mogen beklimmen. In 2010 werd Wendy als eerstejaars Nieuwelingen dame Nederlands Kampioen tijdrijden. In 2011 wist ze dit als 2e herhalen. Melissa werd in datzelfde jaar Nederlands kampioene op de weg als 2e

De Wielerstichting Ureterp is trots op zulke wielrensters en wenst de dames voor het komend seizoen dan ook veel succes. We zullen hen graag ontmoeten op 21 april en 21 en 22 juni. 

NOV 22

Vacature bij Tandartspraktijk Ureterp

tandarts_praktijk_ureterp.jpg

Vacature

Moderne jonge praktijk

• Ruim de tijd en aandacht voor kinderen
• Affiniteit met angstige patiënten
• Gericht op preventie
• Uitgebreide kennis m.b.t. wortelkanaalbehandelingen en implantologie

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste

Preventie-assistente (3-4 dagen per week)

ter versterking van ons team. Mocht je geïnteresseerd zijn, graag reactie voor 30 november.

T 0512-301201
I www.tandartspraktijkureterp.nl
E info@tandartspraktijkureterp.nl 

NOV 16

Sinterklaas intocht foto's

sinterklaas_ureterp.jpegOp zaterdag 16 november vondt de jaarlijkse Sinterklaas intocht plaats in Ureterp. 

Bekijk hier de foto's

Met dank aan Fotografie Willy Wilpstra

NOV 13

Prijzenslag in Ureterp!

Vanaf maandag 18 november is het weer prijzenslag in Ureterp! 
6 weken lang zijn er weer leuke prijzen te winnen in de maanden november en december van dit jaar.

Vul uw naam en telefoon nummer in op de kassabon bij uw aankoop in Ureterp en maak kans!
Iedere maandag zal Notariskantoor Anna de Vries een nieuwe trekking doen en de winnaars zullen op ovureterp.nl worden gepresenteerd.

Kortom, volop actie in Ureterp!

UW KASSABON IS GELD WAARD!
KOOPT ELDERS NIET
WAT EIGEN DORP U BIEDT!! 

Prijzenslag_poster_website.jpg

NOV 12

Sinterklaasoptocht Ureterp: één groot verkleedfestijn

URETERP – Verklede Mega Mindy’s, clowns en hulppieten. Op 16 november vormt Ureterp het decor voor een feestelijke Sinterklaasintocht.

De optocht start om 12:45 en leidt langs Ureterp-zuid, de Skoalleane, Fûgelliet, Valom, Bouekers, Mounestrjitte, Ikewei, Skoalleane en de Weibuorren. Sinterklaas wordt aan het einde van de route, op het Lijteplein, opgewacht door de showband en de majorettes.

“We zouden het erg leuk vinden als alle kinderen verkleed gaan. Dat maakt de intocht tot een prachtig feest”, laat de organisatie weten. Mensen die langs de route wonen, wordt gevraagd om de vlag uit te steken.

Toneelvoorstelling
In de Wier volgt een toneelvoorstelling voor kinderen van de basisschool. Om 14.45 uur is de eerste toneelvoorstelling voor de peuters, groep 1 en groep 2. Om 16.00 uur volgt de tweede voorstelling voor de andere groepen. Kaarten zijn te koop bij MFC de Wier, Snackpoint Alde Ste en Primera Ureterp.

Bron: dewoudklank.nl

NOV 12

Sfeerverlichting in Ureterp

Vanaf deze week zal de weibuorren in Ureterp weer sfeervol verlicht zijn. Op dit moment is het bestuur van de O.V.U. al druk bezig om de verlichting op te hangen.

Straatverlichting Ureterp 2013

Straatverlichting Ureterp 2013

Straatverlichting Ureterp 2013

Straatverlichting Ureterp 2013

OKT 28

Easterfield wint eerste ronde Oerrock Play-Offs

De band Easterfield heeft zaterdagavond de eerst ronde van de Oerrock Play-Offs in Café it Alde Sté te Ureterp gewonnen.

De 10e editie van dit Oerrock Play-Offs seizoen werd weer door menige Oerrock ganger bezocht. Er heerste een fantastische sfeer en de bands speelden allemaal stuk voor stuk de pannen van het dak!

Een uitgebreid verslag volgt later.

Foto's bekijken kan hier

playoffs_1_alde_ste_oerrock-67.jpg

OKT 25

A.s. zaterdag Oerrock Play-Offs ronde 1 in Cafe it Alde Ste

Oerrock Play-Offs is inmiddels uitgegroeid tot een hoogwaardig concept waarbij coverbands d.m.v. een wedstrijd kans maken om op het grote Oerrock te spelen. Vanwege het groet succes van de Play-Offs heeft het bestuur van Oerrock besloten deelname dit jaar nog aantrekkelijker te maken.

Voor het eerst in de Oerrock Play-Offs geschiedenis mogen ook tribute bands meedoen aan de strijd. Reden hiervoor is dat er zich in het verleden een aantal kwalitatief uitstekende tribute bands hebben aangemeld, die tot nu toe niet mee mochten doen. Door deze aanpassing van de spelregels hoopt het Oerrock bestuur de gemiddelde kwaliteit van de Play-Offs nog verder te verhogen.

Op zaterdag 26 oktober staat de eerste ronde van het nieuwe Oerrock Play-Off seizoen op het programma. In Café 'it Alde Sté te Ureterp zullen de bands KEK!, The Outlaws (Volbeat Tribute), Easterfield en Room 2 Roam strijden voor een plek in de finale. In deze finale zullen alle winnaars aantreden, en strijden om een plek in de line-up op het Oerrock Festival.

Aanvang rond 20:00 uur en VOL = VOL!

Poster Ronde1 Cafe It Alde Ste

OKT 25

Juiste aanbiedwijze afvalcontainers

In Opsterland worden de containers voor huishoudelijk afval sinds kort geleegd met een ander type vuilniswagen. Dit voertuig leegt twee bakken tegelijk. Containers moeten daarom in setjes van twee tegen elkaar aan worden gezet.

Er mag maximaal 10 centimeter tussen de twee containers zitten, omdat de vuilniswagen tussen de containers geen ‘grijpers’ heeft. De wijze waarop u de container aan de weg zet verandert dus. Op dit moment worden de containers nog niet in alle gevallen goed aangeboden. Op deze pagina vindt u de spelregels en meer informatie.

Spelregels
1) Plaats de container op minimaal 50 cm afstand van auto’s, schuttingen, lantaarnpalen en andere obstakels en zorg dat er geen obstakels tussen de container en de straat staan.
2) Zet de containers in setjes van twee tegen elkaar aan. Houd tussen de containers een tussenruimte van maximaal 10 centimeter.
3) Plaats de container met de opnamekraag naar de weg toe.
4) Plaats de container niet in of binnen vijf meter van een bocht.
5) Plaats de container op een verharde ondergrond.
6) Plaats de container niet onder een boom of lantaarnpaal.
7) Zet de container niet achter een andere container.
8) Zorg dat het deksel gesloten is en er geen afval op de rand van de container ligt.
9) Ga niet te dicht bij de vuilniswagen staan, dit kan gevaarlijk zijn als de chauffeur u niet heeft gezien vanuit de cabine.

Niet zo…
A_containers_fout_bocht.jpgC_fout_omgedraaid.jpg

Maar zo!
D_containers_goed.jpg

Container toch verkeerd aangeboden
Biedt u de container de eerste keer niet op de juiste manier aan, dan wordt deze toch geleegd. De chauffeur zet de container dan op de juiste manier neer en hangt een blauwe kaart aan de deksel waarop staat hoe u de container in het vervolg wel moet aanbieden. Als u de container na twee blauwe kaarten nogmaals verkeerd aanbiedt, dan wordt deze niet meer geleegd. De chauffeur hangt dan een rode kaart aan de container waarop is aangegeven wat er verkeerd is gegaan.

Vragen?
Als u vragen heeft over het aanbieden van de container, dan kunt u altijd de chauffeur even aanspreken. U kunt ook tijdens kantooruren contact opnemen met SYP, het Service Ynformaasje Punt van Omrin via 0900 210 0 215 (lokaal tarief).

OKT 10

Symposium: Het nieuwe ondernemen

VOORAANKONDIGING

Symposium: Het nieuwe ondernemen in Opsterland

Tijden veranderen … en zo ook de manier waarop we ondernemen. Transparantie, duurzaamheid en
samenwerking zijn belangrijke succesfactoren van het nieuwe ondernemen. Bedrijven die zich tijdig
weten aan te passen aan deze nieuwe ontwikkelingen zijn de successtory van de toekomst.

Op dit symposium hoort u de ervaringen van Koplopers in duurzaam ondernemen in en buiten 
Opsterland en wordt u geïnformeerd waarom en hoe u zelf Koploper kunt worden.
Daarnaast laten we zien welke mooie innovaties en ontwikkelingen er in Opsterland worden
ontwikkeld op de Burgemeester Harmsmaschool in relatie tot u als ondernemer.

Deze ingrediënten vormen naast een proeverij van heerlijke regionale streekproducten en een
informatiemarkt over innovatie, de belangrijkste onderdelen van het symposium dat wordt gehouden
op 10 oktober in de Skâns (vanaf 19.00 u).

Noteer als geïnteresseerde ondernemer deze datum alvast in uw agenda. 
U kunt zich alvast aanmelden via: economischezaken@opsterland.nl 

OKT 7

Wat te doen met bladafval?

Bron: opsterland.nl

Het najaar is weer begonnen. Dat betekent dat bomen hun blad laten vallen. In onze groene gemeente staan veel bomen, zowel op gemeenteterrein als op particulier terrein. Het blad van deze bomen waait vaak in op wegen, voetpaden en in tuinen. Daarom zorgt de gemeente dat de straten elke zes weken geveegd worden.

Blad wordt niet meer (extra) opgeruimd
In 2012 heeft de gemeenteraad besloten te bezuinigen op bladruimen. Er wordt dan ook niet meer extra geveegd in straten met veel bomen en ook verzamelde bladhopen worden niet meer opgeruimd.

Gft-container gebruiken of gratis wegbrengen
Mocht u toch nog hinder ondervinden van blad, dan kunt u het blad in uw gft-container(s) doen. Ook kunt u het blad, eventueel in samenwerking met uw buurt- of dorpsgenoten, gratis naar de milieustraat in Gorredijk brengen of op zaterdagmorgen naar het brengpunt tuinafval in Ureterp.

herfst_ureterp_bladeren.jpg

OKT 4

Sluiting Sealbagautomaat

rabobank_drachten_ureterp.jpgOp 24 oktober 2013 wordt voor de laatste keer de sealbagautomaat aan de het Lijteplein 6 in Ureterp geleegd. De beslissing om de sealbagautomaat te sluiten is moeilijk geweest. Als coöperatie wil Rabobank Drachten er voor haar klanten zijn. De bank heeft hierin zorgvuldig een afweging gemaakt. De zwaarwegende argumenten zijn de grote toename in de kosten voor sealbagautomaten als gevolg van strenge wet- en regelgeving en de veiligheidseisen die gesteld worden. 

De zakelijke klanten die gebruik maken van deze sealbagautomaat hebben een gesprek gehad met hun bedrijvenadviseur. Ook zijn de mogelijkheden besproken het geld af te storten bij onze sealbagautomaat in Drachten aan de Lavendelheide 15 of aan de Gauke Boelensstraat 2A in Drachten. Tevens is afstorten mogelijk bij de Rabobank te Surhuisterveen aan de Kolk 37.

Met de Ondernemersvereniging Ureterp (OVU) blijven we in gesprek om zo nauw contact te houden over wat er speelt in het dorp. We kunnen op deze wijze met elkaar kijken waar Rabobank Drachten een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid in Ureterp. Vanuit het Fonds Coöperatief Dividend zijn er de laatste jaren een aantal projecten mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, waaronder het opknappen van de jeugdsoos de Klink, de aanschaf van de lichtkrant bij de entree van Ureterp en de renovatie van het schoolplein van gereformeerde school Eben Haezer. 

OKT 2

Auke Hendriks 12/5 jaar bij Autobedrijf Boekema in dienstverband

Vandaag 1-10-2013 is voor Auke Hendriks, woonachtig in Burgum, een speciale dag. Auke is namelijk 12/5 jaar in dienstverband bij Autobedrijf Boekema in Ureterp.

Sinds 01-04-2000 is Auke Hendriks bij Autobedrijf Boekema in dienst. Auke heeft eerst bij de Peugeot dealer in Burgum gewerkt en daarna bij de Mitsubishi dealer in Drachten. Date en Janneke Boekema hebben hem leren kennen bij de APK Keurmeesters opleiding van de Innovam.

"Auke is een monteur die recht door zee is, maar een zeer brede kennis heeft van het autovak.
Wij zijn dan ook trots dat Auke al 12/5 jaar bij ons in dienst is."


Er is hem een oorkonde van de BOVAG overhandigd samen met een bronsen speld van de BOVAG.

Date en Janneke Boekema

oorkonde auke - autobedrijf boekema ureterp

oorkonde auke - autobedrijf boekema ureterp

OKT 2

Mooi &zo presenteert nieuwe website

schoonheidssalon_mooienzo_ureterp.jpgMooi &zo presenteert haar nieuwe website.
Neem een kijkje op www.mooienzo-ureterp.nl

Marjan heeft een passie; het vak van schoonheidsspecialiste en cosmetica!

Mooi &zo is een sfeervol ingerichte schoonheidssalon, in een woonboerderij aan de rand van Ureterp, waar u terecht kunt voor huidverbeterende en gezichtsverzorgende behandelingen, lichaamsbehandelingen en massage. Zowel dames als heren genieten hier van ontspannende, verzorgende en vooral huidverbeterende behandelingen.

mooi_en_zo_schoonheidssalon_ureterp_3.jpg

mooi_en_zo_schoonheidssalon_ureterp_2.jpg

mooi_en_zo_schoonheidssalon_ureterp.jpg

SEP 23

Geslaagde bijeenkomst “het nieuwe winkelen”

Op 18 september heeft de informatie- en discussieavond “Het nieuwe winkelen” plaatsgevonden in MFC de Wier te Ureterp. De avond was georganiseerd door de ondernemersverenigingen van Beetsterzwaag en Ureterp, de Kamer van Koophandel en de gemeente Opsterland.

Onderwerp van gesprek was het snel veranderende winkellandschap en de gevolgen daarvan voor de beide dorpen. Het zal u niet ontgaan zijn dat door de komst van webwinkelen en demografische veranderingen het winkellandschap enorm zal veranderen de komende jaren.

Leegstand dreigt (in sommige regio`s wordt een halvering van het aantal m2`s winkeloppervlak verwacht) maar er zijn ook gelukkig kansen. Bert Broekhuis (www.broekhuisrijs.nl) is specialist op dit gebied en nam de aanwezigen mee in de laatste ontwikkelingen.

Vervolgens heeft Janko Lolkema, adviseur van de Kamer van Koophandel, de beide dorpen het aanbod gedaan om samen met de beide dorpen en de gemeente vervolgstappen te zetten. Wel is daarbij de kritische kanttekening geplaatst dat er voldoende draagvlak onder de ondernemers moet zijn. De opkomst van deze avond was helaas niet bijzonder hoog, maar de aanwezigen hebben duidelijk aangegeven wel nadere stappen te willen ondernemen. Via de ondernemersverenigingen wordt deze avond dus vervolgd!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Beute (0512-386235 of matthijs.beute@opsterland.nl) 

De presentaties zijn als download beschikbaar:

Presentatie 1
Presentatie 2 

ovu_winkelen_ureterp_uitnodiging.jpg

SEP 23

Diverse vernielingen in Ureterp

Helaas moest Ureterp het dit weekend ontgelden met diverse vernielingen.

Ondermeer de bekabeling van het digitale info bord werden los getrokken.
En ook spullen van het hek van Boekema Trading zijn voor vuil achter gelaten.

Oproep aan de mensen die iets gezien hebben!

 

BU0_L9gCEAAmbiA_(1).jpg

SEP 18

Informatieavond ‘Het Nieuwe Winkelen’

ovu_opsterland_uitnodiging_ureterp.jpg

De detailhandel is volop in beweging. Zo worden de verschillen tussen het platteland en de steden steeds groter en kopen de consumenten vaker op internet. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor uw zaak en uw winkelgebied!

logo-gemeente-opsterland.jpg

Branchevereniging InRetail en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) hebben daarover het rapport ‘Retail 2020’ gepubliceerd. Ook de Kamer van Koophandel Noord-Nederland heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkelingen in de detailhandel in Noord-Nederland.

In samenwerking met de Gemeente Opsterland, ondernemersverenigingen Ureterp en Beetsterzwaag organiseert de Kamer van Koophandel Noord-Nederland een informatieavond over ‘Het Nieuwe Winkelen’ en concrete voorstellen voor een gezamenlijk actieplan in Beetsterzwaag en Ureterp. Dit mag u niet missen!

Datum en locatie

Woensdag 18 september , locatie MFC de Wier, de Telle 21 te Ureterp.

19.45 uur Inloop

20.05 uur Welkom en inleiding

20.05 uur – 20.45 uur Retail 2020 Het Nieuwe Winkelen, trends en ontwikkelingen

Toekomstperspectief detailhandel in Noord Nederland

De heer Bert Broekhuis, Broekhuis Rijs Advisering

20.45 uur – 21.00 Korte Pauze

21.00 uur – 21.30 Voorstel voor vervolg en aanbod Kamer van Koophandel

De heer Janko Lolkema, Regiomanager Kamer van Koophandel

21.30 uur Afsluiting 

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 16 september 2013 via economischezaken@opsterland.nl.
Graag tot ziens op 18 september!

ovu_winkelen_ureterp_uitnodiging.jpg

SEP 16

Foto's opendag Paula Skincare

Op 14 september organiseerde Wellness en Beauty Center Paula's Skin care een opendag met diverse activiteiten.

Bekijk hier de foto's van de opendag

SEP 9

Feestelijke opening beweeg en beleef tuin

Bron: www.drachtstercourant.nl

URETERP – Gedeputeerde Tineke Schokker opende vrijdagmiddag de beleef- en ontmoetingstuin in Ureterp. Deze tuin, die tussen woonzorgcentrum De Lijte en Lijtehieme ligt, is voor buurtbewoners, cliënten en kinderen om te bewegen en te ontmoeten.

Vanaf maart zijn de buurtbewoners, cliënten van het kortverblijf tehuis van de J.P. van den Bent stichting en vrijwilligers en medewerkers van ZuidOostZorg en Talant aan de slag geweest om deze tuin, tussen woonzorgcentrum De Lijte en Lijtehiem, samen met bedrijven te realiseren.

Talant
De ontmoetingstuin is een initiatief van zorgorganisaties ZuidOostZorg en Talant en speeltuinvereniging de Bult. Enthousiaste buurtbewoners hebben meegedacht om op dit terrein ook een speelplek voor kinderen te realiseren.

Zo kunnen cliënten, omwonenden en kinderen elkaar ontmoeten, samen bewegen en spelen en van de natuur genieten. Daarnaast worden verschillende activiteiten georganiseerd die de ontmoeting tussen jong en oud stimuleren.

Speeltoestellen
De oude onderdelen uit de tuin, zoals tegels, bankjes, bomen en verlichting zijn door buurtbewoners, vrijwilligers, cliënten en medewerkers verwijderd. Vervolgens zijn er bomen, planten, beweegapparaten voor ouderen en speeltoestellen voor kinderen geplaatst.

Dit is gerealiseerd door Verhoeve Groen. De ontmoetingstuin is aan de Dokter Prakkenleane, het terrein tussen woonzorgcentrum De Lijte en Lijtehiem. Dit gebied heeft de afgelopen jaren schade opgelopen door nieuwbouw. Om het gebied weer leefbaar en aantrekkelijk te maken, is deze ontmoetingstuin bedacht.

fotografiewillywilpstra

fotografiewillywilpstra


Meer foto's

SEP 9

Eerste zomerfeest Ureterp groot succes.

Bron: Waldnet.nl

URETERP - Afgelopen donderdag is het eerste zomerfeest, dat een initiatief is van een nieuwe stichting, van start gegaan in Ureterp.

Donderdag 5 september startte het feest, op het feestterrein aan de Telle in Ureterp, met een ouderenmiddag. In de avond werden er in de feesttent wedstrijden levend tafelvoetbal gespeeld.

Vrijdag stond de feesttent in het teken van de disco die werd verzorgd door DJ Fireking. De mannen wisten iedereen met de voetjes van de vloer te krijgen. Ook was er een oriëntatierit door Ureterp en omgeving.

Zaterdag waren er verschillende activiteiten te beleven in het dorp, waaronder klaverjassen, zeskamp, braderie, kofferbakverkoop en in de avond een live optreden van Jetset on tour, een dynamische band met 5 heren en 1 dame op het podium. Het optreden van Jetset zorgde voor een enorme opkomst aan mensen, zij wisten een gezellige sfeer in de tent te krijgen. Gedurende het hele dorpsfeest was er een kermis.

IMG_0284.jpg


Meer foto's staan in het fotoalbum

 

SEP 7

Foto's Zomerfeest Ureterp

zomerfeest_ureterp.jpg

Bekijk hier de foto's van het Zomerfeest Ureterp

Met dank aan Willy Wilpstra en Fokelien Broekstra.

SEP 5

Zomerfeest Ureterp

Programma Zomerfeest Ureterp

Zomerfeest_Ureterp_programma.jpg

Aanmelden teams via zomerfeest.ureterp@gmail.com


Voorverkoop tickets voor zaterdag 7 september zijn verkrijgbaar bij Primera Ureterp, Lammert Herenkapsalon en Cafe it Alde Ste. Prijs: € 5,-

SEP 4

JetSet "Kom maar op, wij kunnen jullie aan"

Tien jaar geleden vonden 6 jonge, dynamische ‘no-nonsense guys’ elkaar om een gezamenlijke passie te delen: Muziek, muziek en nog eens muziek. In die tien jaar ontstond er een club mannen waarvan de missie duidelijk werd: Ze zouden en moesten Nederland laten zien en laten horen dat ze alles aankonden, nergens voor terugdeinsden en dat ze maar één gezamenlijk doel hadden: Uit respect voor muziek, uit passie voor hun instrument en uit liefde voor het vak: het publiek imponeren!

"Een keer in de zoveel tijd komt het voor dat alle stukjes passen...''

Inmiddels heeft dat geresulteerd tot een goedgevulde agenda, een website die toonaangevend is en een band die letterlijk weet hoe 'het spel' gespeeld moet worden. Stijlvolle, gedreven, humorvolle en openstaande musici die anno 2012 kunnen zeggen;’’ 

Wij zijn onderweg en niets houdt ons tegen! Kom maar op, wij kunnen jullie aan''. Niet alleen het up-to-date repertoire is onderscheidend van veel coverbands, maar meer nog de uitvoering daarvan.

JetSet on Tour
Zaterdag 6 september | 21:00 uur
Voorverkoop tickets verkrijgbaar bij Primera, Herenkapsalon Lammert en Cafe it Alde Ste Ureterp

Promovideo JetSet LIVE! 2012JetSet band live muziek coverband zomerfeest ureterp

SEP 2

Nieuw lid: Fotografie Willy Wilpstra

Fotografie_Willy_Wilpstra_Ureterp.jpgVanaf vandaag heeft ondernemers vereniging Ureterp er weer een nieuw lid bij.

We heten Willy Wilpstra van Fotografie Willy Wilpstra van harte welkom!

Willy zal ook tijdens het Zomerfeest Ureterp actief zijn en haar gemaakte foto's met ons delen op ovureterp.nl.

Ondernemers Vereniging Ureterp

AUG 30

Opening beweeg en beleef tuin op 6 sept

zuidoostzorg_de_lijte_ureterp.jpgVrijdag 6 september a.s. vindt de opening plaats van de beweeg en beleeftuin tussen De Lijte en Lijtehiem.

De opening wordt verricht door gedeputeerde mw. Schokker aanvang 16.00 uur.

AUG 27

Gemeente steunt herstart Zomerfeest Ureterp

zomerfeest_ureterp.jpgDe Stichting Zomerfeest Ureterp krijgt €2732,50 om feest te kunnen vieren van 5 tot en met 8 september.

Het college wil daarmee de nieuwe vrijwilligersclub op weg helpen weer een feest voor en door de inwoners te organiseren.

Niet te groot
Enkele jaren geleden gingen de zomerfeesten ten onder aan grootschaligheid. De nieuwe stichting wil dat het Zomerfeest vooral een beleving wordt voor de inwoners van Ureterp.

Het feest vindt plaats aan De Delle.

Levend tafelvoetbal
Op het programma van het Ureterper Zomerfeest prijkt onder meer een ouderenmiddag, levend tafelvoetbal, kermis, zeskamp, live muziek en kinderdisco. 

Voor meer informatie over het programma klik hier

Bron: http://www.opsterlandsbelang.nl/gemeente-steunt-herstart-zomerfeest-in-ureterp/

AUG 25

Oer Hollandse avond groot succes

URETERP - Zaterdagavond werd voor de eerste keer een Oer Hollandse Avond in het MFC de Wier georganiseerd. Dit bleek een schot in de roos.

Een flink aantal artiesten, waaronder Bertus, Trinus, duo Auke & Ellen, John Brouwer en niemand minder dan Wimmie, bekend van De Ring, lieten hun Nederlandstalige repertoire horen.
Daarnaast wist ook de Ureterper DJ Fireking de ruim 250 bezoekers, uitstekend te vermaken.

Het is de bedoeling om van deze Oer Hollandse Avond een jaarlijks terugkerend evenement te maken.

Foto's: Tino en Fokelien Broekstra

FB8599.jpg

 

Bekijk hier meer foto's

AUG 24

OerHollands met o.a. Wimmie Bouma

M.F.C. de Wier presenteert:

OerHollands-website.jpg

JUL 12

Programma Zomerfeest Ureterp online

zomerfeest_ureterp.jpgHet programma van het Zomerfeest Ureterp.

Bekijk het programma hier

JUL 3

Nieuw lid: Recrea Service

Vanaf vandaag heeft ondernemers vereniging Ureterp er weer een nieuw lid bij.

We heten Recrea Service van harte welkom!


Ondernemers Vereniging Ureterp

JUN 29

Foto's langstedagfeesten

Bekijk hier de foto's van de langstedagfeesten.

Gemaakt door Fotografie Willy Wilpstra

JUN 29

Nieuw lid: TB Wood Products

Vanaf vandaag heeft ondernemers vereniging Ureterp er weer een nieuw lid bij.

We heten Jurjen en Eise Varwijk van TB Wood Products van harte welkom!


Ondernemers Vereniging Ureterp

JUN 25

Nieuw lid: Boekema Trading

Vanaf vandaag heeft ondernemers vereniging Ureterp er weer een nieuw lid bij.

We heten Boeke Boekema van Boekema Trading van harte welkom!


Ondernemers Vereniging Ureterp

JUN 22

Live muziek: Lost Shot en Zanger Bertus

Live muziek in de feesttent met Lost Shot en Zanger Bertus in het cafe.

Vanaf 20:30 uur.

JUN 22

Beach volleybal

Beach volleybal toernooi op de Telle.

Georganiseerd door Volleybalvereniging Ureterp.

JUN 20

Levend tafel voetbal

Levend tafel voetbal vanaf 19:00 uur in de feesttent bij Cafe it Alde Ste.

JUN 19

Braderie Ureterp

De jaarlijkse braderie op de weibuorren, kinder rommelmarkt op het lijteplein en hobbymarkt in de tent.

Vanaf 13:00 uur.

JUN 3

Himmelploeg Oerterp in Hea!

Yn Oerterp kinne je eltse moandei fjouwer manlju oan de kant fan de dyk omskarreljen sjen. It binne de doarpsoprommers! Al jierren romje se frijwillich elke wike it swerfôffal yn it doarp en der omhinne op. Ut wurdearring foar it wurk hawwe sels in spesjale fyts mei ôffaltonne krigen....

Vanaf 3:18 minuten

himmelploeg_ureterp.jpg

MEI 24

Five Pack - ESBC Menhir | Finale Play Offs

Five Pack - ESBC Menhir

Aanvang: 20:00 uur 

Waddenhal te Harlingen.
Finale play Offs
H3a Klasse
Rayon noord

basketbal ureterp

MEI 11

Oerrock Tribute

Oerrock zwart logoOerrock Tribute

De beste tribute bands uit heel Europa komen naar Ureterp.

ACDC
Kings Of Leon
Doe Maar
U2

www.oerrock.nl

MEI 10

Vrienden van Oerrock live

Oerrock zwart logoVrienden van Oerrock live met o.a:

- Hoksons
- Invited
- Blazuh
- Exposure
- Royal Scum
- No Mercy

GRATIS ENTREE!

meer informatie op www.oerrock.nl

MEI 9

Oerrock Festival met o.a. Guus Meeuwis

De hoofdact van Oerrock 2013 is bekend. Het festivalbestuur heeft Guus Meeuwis weten te strikken. De Brabantse zanger komt op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar Ureterp.

Guus Meeuwis behoeft geen nadere introductie. De zanger zit al ruim zeventien jaar in het artiestenvak en heeft naast de nodige hits ruim dertig stadionconcerten achter zijn naam staan. Met zijn concertreeks ‘Groots met een zachte G’, speelde hij niet alleen het Philips Stadion in Eindhoven vol, maar ook de thuishaven van sc Heerenveen. De concerten van Guus Meeuwis zijn zo populair, dat nu al vaststaat dat hij tijdens de tour van 2013 de magische grens van 1 miljoen bezoekers passeert!

Guus_Meeuwis_op_Oerrock_2013_by_Karen_Rosetzsky.jpg


Bestuurslid Rik Dijkstra, belast met de programmering van Oerrock, is bijzonder ingenomen met de komst van Guus Meeuwis naar Ureterp. ,,Dit is fantastisch. Wij liepen al een paar jaar rond met de gedachte Guus te halen en dat is nu gelukt. Guus is een artiest van de buitencategorie. Het wordt ongetwijfeld een megafeest.’’

,,Guus is een grote naam in Nederland,’’ legt Rik Dijkstra uit. Het bestuur van Oerrock is druk bezig met de verdere invulling van de programmering van Oerrock 2013. De contouren van het veertiende festival zijn al zichtbaar. Rik Dijkstra kan en mag nog niets prijsgeven, maar garandeert een interessante line-up. ,,Iedere doelgroep, van jong tot oud, komt tijdens Oerrock aan zijn trekken.’

De kaartverkoop is gestart!

Meer informatie en tickets

MEI 4

Festival 316

Festival 316 logoUreterp – Festival316 in Ureterp wordt nog groter. Niet alleen is er op 4 mei een spetterend avondprogramma; de organisatie heeft het programma naar de hele dag uitgebreid. Voor het hele gezin is er vanaf 11 uur van alles te doen. “We hebben grote verwachtingen van het festival”, zegt Haise Veen, voorzitter van Festival316.

De artiesten die op 4 mei in het avondprogramma optreden, zijn Sela (NL), Good Weather Forecast (DL), Rend Collective Experiment (IR), Martin Brand (NL), Timzingt (NL) en voor de derde keer Trinity (NL). Samen met Sela geeft Festival316 invulling aan het 8-uur-moment van Dodenherdenking. Haise Veen: “We willen laten zien dat we God op verschillende manier kunnen eren. Met de Noord-Ierse funky band Rend Collective Experiment, de lofprijs van Sela en de dans muziek van Trinity.”

Dagprogramma
Overdag is er voor het hele gezin een fris en dynamisch programma. Voor de kinderen is er een kindertheater en meer dan dertig leuke activiteiten. Youth for Christ verzorgt een uitdagend programma voor de tieners en een apart programma voor jeugdleiders. Mannenbeweging De 4e Musketier zijn aanwezig voor het mannenprogramma van Grutte Pier en het vrouwenprogramma wordt georganiseerd door WorldVision. Het dagprogramma eindigt met een slothappening op het buitenpodium, dat dit jaar ook voor het eerst gebruikt zal worden. “We kijken er enorm naar uit om deze veelzijdige dag aan te bieden. We zijn benieuwd naar de dingen die God gaat doen op deze dag in de levens van de gezinnen die naar Festival316 komen”, aldus Haise Veen.

Voorverkoop
De voorverkoop voor Festival316 start op 4 maart 2013. Er wordt 3 euro reserveringskosten gevraagd voor een kaart. Dit bedrag krijgen de bezoekers op 4 mei terug in consumptiemunten. Vanaf 4 maart staan de voorverkoopadressen op de website van Festival316 (www.festival316.nl). Via www.interticket.nl kunnen er ook kaarten worden gekocht.

Er zijn dit jaar twee soorten kaarten in omloop: dag- en avondkaarten. Bezoekers die de hele dag naar Festival316 willen komen, dienen dus beide aan te schaffen. De dagbezoekers dienen zich daarnaast op de website van Festival316 aan te melden voor het programma van hun keus.

316 Magazine
Festival316 brengt dit jaar voor het eerst het 316 Magazine uit. Alle bezoekers van Festival316 krijgen een exemplaar mee naar huis. Daarnaast krijgen alle kerken in Noord-Nederland het blad opgestuurd. “Met dit magazine willen we laten zien wat de impact is van Festival316 en het werk van Unite in Christ. Het hele jaar door doet God geweldige dingen in Noord-Nederland waar dit blad een getuigenis van is”, vertelt Haise Veen. Het 316 Magazine wordt in een oplage van 10.000 exemplaren gedrukt.

“We geloven dat het een geweldige dag wordt: een getuigenis van christenen samen, United in Christ, en van wat Hij ook in jouw leven kan doen”, aldus Haise Veen. Festival316 ontstond in 2008 en maakte een stormachtige groei door van 900 naar 4000 bezoekers in drie jaar tijd. In 2013 wordt Festival316 voor de zesde keer georganiseerd. 

APR 26

Gezellige OVU ledenavond met Taeke vd Meer

Donderdagavond (25 april) was er een gezellige O.V.U. leden avond georganiseerd in Cafe it Alde Ste.

En gezellig werd het, er kwamen maar liefst 35 ondernemers langs!

Special guest deze avond was Teake van der Meer.

OVU_taeke_vd_meer_ureterp_4.jpg

OVU_taeke_vd_meer_ureterp_3.jpg

OVU_taeke_vd_meer_ureterp_2.jpg

OVU_taeke_vd_meer_ureterp_1.jpg

APR 16

Voetbalteam CBS De opdracht 1ste van Opsterland

Voetbalteam van basisschool de opdracht uit Ureterp is 1ste van Opsterland geworden.

15 mei zal gestreden worden om de 1ste plek Friesland.

Voetbalteam de Opdracht

Voetbalteam de Opdracht

APR 9

Minicursus politiek actief

UITNODIGING MINICURSUS POLITIEK ACTIEF IN OPSTERLAND

Beslist u straks mee over Opsterland? Steeds meer taken komen op het bordje van de gemeente. De ene keer buig je je als raadslid over een brede school, de andere keer ben je bezig met het centrum van Gorredijk, het onderhoud van sportvelden of de samenwerking met andere gemeenten.

Maar: “Waar beslist nu eigenlijk de rijksoverheid over en wat mag een gemeente zelf beslissen?” “Gemeenteraad, burgemeester, wethouders, ambtenaren, wie doet nu eigenlijk wat?” En: “Ik wil actief worden in de lokale politiek, hoe pak ik dat eigenlijk goed aan?” Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan u denkt!

Daarom organiseert de gemeente een cursus voor inwoners die zich met de Opsterlandse politiek willen gaan bezighouden. In sneltreinvaart kennis maken met de politiek in Opsterland De gemeenteraad organiseert op dinsdag 9 april een minicursus Politiek Actief. Tijdens deze bijeenkomst vergroot u uw kennis over de gemeente en het lokale bestuur, leert u hoe u politiek actief kunt worden en kunt u via speeddaten kennismaken met lokale gemeenteraadsleden.

Burgemeester Francisca Ravestein houdt een korte inleiding over de gemeente. De rest van het programma wordt verzorgd door de organisatie ProDemos. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 9 april van 19.30 – ca. 22. 30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Actieve rol in gemeenteraad De deelname aan de cursus is voor inwoners van Opsterland gratis.

Wie weet bent u na de cursus wel geïnteresseerd om actief te worden in de lokale politiek. Of u die stap aan het eind van de cursus ook daadwerkelijk zet, is uiteraard geheel aan u.

Doet u mee?

U kunt zich aanmelden tot vrijdag 5 april bij Ieke Zwart, raadsgriffier van Opsterland, via griffier@opsterland.nl of 0512-386 209. Ook voor vragen over de cursus kunt u bij de griffier terecht. Er kunnen maximaal 25 inwoners meedoen. Zijn er minder dan 8 deelnemers, dan kan de cursus helaas niet doorgaan.

APR 6

Stijldansavond in MFC de Wier

b180b30fe7731d967fbf0cf6c3708976.JPGMag ik deze dans van u?

Zaterdag 6 april vanaf 20.00 uur in mfc De Wier, De Telle 21 te Ureterp een gezellige stijdansavond voor singles en paren m.m.v. allround dansorkest Butterfly.

Het orkest is al meer dan 12 jaar een begrip in Noord Nederland op allerlei feesten. Met een zeer uiteenlopend repertoire en een schat aan ervaring staan zij garant voor een spetterende dansavond!

Entree: € 7,50 per persoon

APR 5

Nieuw lid: Veenema Techniek

veenema_techniek_ureterp.jpgVanaf vandaag heeft ondernemers vereniging Ureterp er weer een nieuw lid bij.

We heten Veenema Techniek van harte welkom!

Lees hier meer over Veenema Techniek

Ondernemers Vereniging Ureterp

APR 5

Play Offs NBB Rayon Noord

Five Pack heren, eerste ronde play offs tegen Dyna Heerenveen.

Vanaf: 20.45 uur

5-pack-ureterp.gif

APR 2

Website Beautysalon Rika compleet vernieuwd

rika_beautysalon_ureterp.jpgDe website van Beautysalon Rika is sinds deze week compleet vernieuwd!

Ook nieuw zijn de kinderfeestjes die bij Beautysalon Rika gehouden kunnen worden.

Meisjes vinden dit een hele leuke belevenis, omdat zij echt leren hoe ze zich moeten verzorgen, moeten opmaken en omdat ze met elkaar en op elkaar oefenen om de make-up aan te brengen.

Kortom, een echte ervaring die de jarige niet snel zal vergeten!

Neem een kijkje op www.beautysalonrika.nl

APR 2

Wielerronde 2013 in zonnig Ureterp

In een zonnig Ureterp was paasmaandag het 1e wielercriterium van Noord Nederland.

In 3 categorieën kwamen de renners aan de start op de Weibuoren. Om 12 uur ging de Ronde van Ureterp van start met de Cat C. Wedstrijd; deze categorie bestaande uit Nieuwelingen/junioren en Sportklasse reden een wedstrijd over 45 km door de straten van Ureterp. Na een prachtige wedstrijd gingen de prijzen allen naar de WSV Emmen 1e Stan Wijkel werd 2ePatrick van der Duin en de 3e podiumplaats was voor de Fries Stef Krul uit Tjalleberd. Ureterper Sil Faber werd 16e.

Om half 2 gingen de Amateurs van start voor hun 60 km; een groot deelnemers veld verzamelde zich onder het dundoek van de Wielerstichting Ureterp die deze ronde van Ureterp samen met de Woonexpo Kapenga Drachten organiseert. De winst ging hier naar een oude bekende; Sierd Steigenga won de ronde die hij eerder al in 2006 en 2010 bij de Elite/beloften op zijn naam zette.

Tot slot de koerst van de Elite/beloften. Om half 4 verzamelden de heren renners zich bij de start. Een internationaal startveld met grote namen uit het noordelijk wielrennen. Dit zorgde voor een mooi wedstrijd. Winnaar Peter Koning uit Venhuizen wist uiteindelijk solo over de finish te komen. In de sprint om de overige ere plaatsen ging na een spannende sprint de 2e prijs naar Paul de Haan uit Meedhuizen en 3e werd Pieter Postma uit Tjerkgaast. Zij mochten allen op het podium de kussen in ontvangst nemen van de Ureterpse rondemiss Kimberley de Vries.

De Wielerstichting Ureterp zal zich de komende tijd gaan voorbereiden op het NK Wielrennen voor Elite/beloften zonder Contract, Junioren en Nieuwelingen en Junioren en Nieuwelingen dames.Deze zijn op 21 en 22 juni 2014 in Ureterp.

IMG_0116.jpg

IMG_0023.jpg

 

BEKIJK HIER MEER FOTO'S

Gemaakt door Fotografie Willy Wilpstra

 

APR 1

Wielerronde in Ureterp

posterA3-wielerronde-2013.jpg

Meer informatie over dit evenement volgt z.s.m.

En kijk ook eens op www.wielrennenureterp.nl

MRT 30

Open tennisdag TV Oerterp

Open tennisdag TV Oerterp
13:00  - 16:00 uur

Ook via Twitter en Facebook nu te volgen.
www.tennisvereniging-oerterp.nl

Twitter

MRT 27

Vernieuwde website Miedema Horeca Verhuur

miedema_horeca_verhuur_ureterp.jpgVandaag presenteren Rients en Nicole Miedema van Miedema Horeca Verhuur hun vernieuwde website! Het totale aanbod is vanaf nu zichtbaar en zal alleen maar worden aangevuld.

Compleet maar toch anders!
Kwaliteit, service en betrokkenheid!

Neem eens een kijkje op www.miedemahoreca.nl

miedema_horeca_website.jpg

 

Deze vernieuwde website is gemaakt door Evert Wilstra van Kreaasje Internet & Drukwerk

 

MRT 25

Informatie van het kortverblijfhuis te Ureterp

JP_vandenbentstichting.jpgCrisis- & Overbuggingsopvang
Soms zijn er problemen waar je niet direct een oplossing voor weet. Ouders of verzorgers kunnen plotseling wegvallen of zij kunnen door de problematiek van het kind de opvoeding (tijdelijk) niet meer aan. Maar het kan ook zijn dat iemand geen thuis of dak boven zijn hoofd heeft.

Dit zijn voorbeelden van situaties waarin gebruik gemaakt wordt van het kortverblijfhuis te Ureterp. Alle mensen met een (lichte) verstandelijke beperking zijn hier welkom.

Wat is het verschil tussen overbruggingsopvang en crisisopvang?
Crisisopvang duurt maximaal 6 weken. De verwijzer meldt de cliënt telefonisch aan en de cliënt kan diezelfde of de volgende dag komen. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. Tijdens die 6 weken zoekt de verwijzer een vervolgoplossing of wordt de terugkeer naar huis voorbereid. Overbruggingsopvang kan tot één jaar duren.Cliënten voor overbruggingsopvang komen op een wachtlijst te staan.

Hoe wonen en leven cliënten?
Elke cliënt heeft een eigen (zit-)slaapkamer of appartement. In sommige huizen is er een appartement dat door twee mensen bewoond kan worden. Bij de ondersteuning proberen we, samen met de cliënt en anderen die betrokken zijn, rust te bieden. Afhankelijk van de cliënt en de situatie proberen we in samenwerking met de cliënt de juiste begeleiding te vinden. We gaan er vanuit dat de mensen die er wonen meedoen in de dagelijkse taken. Hierdoor is er een duidelijke dagindeling en zijn cliënten lerende.

Wie komen er?
Iedereen met een (lichte) verstandelijke beperking is welkom. De mensen die er komen zijn jongens en meisjes, kinderen en ouderen, de één begrijpt veel en de ander minder. Ieder heeft zijn eigen specifieke hulpvraag. De cliënten komen uit de thuissituatie of hebben geen thuis.

Welke indicatie is nodig?
Als een cliënt gebruik wil maken van crisis- of overbruggingsopvang dan heeft de cliënt een geldige indicatie nodig. Deze wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Mocht een cliënt geen indicatie hebben, dan bestaat de mogelijkheid bij crisisopvang om een spoedaanvraag te doen. Deze indicatie is 14 dagen geldig. Voor overbruggingsopvang kan de indicatie na aanmelding door de verwijzer bij het CIZ worden aangevraagd. Is er geen indicatie dan kan er geen hulp verleend worden.

Wie ondersteunen de cliënt?
De zorg en ondersteuning wordt gegeven door daarvoor opgeleide medewerkers. Zij zijn deskundig, flexibel en betrokken. Zij gaan uit van de hulpvraag van de cliënt.

Activiteiten overdag
De activiteiten overdag zijn afhankelijk van de cliënt. Het kan gaan om school, stage of (onbetaald) werk.

Contact met ouders en verwijzers
We vinden contact met ouders, verzorgers, (gezins)voogden of maatschappelijk werkers belangrijk. Tijdens het kennismakings- of startgesprek nemen we de reden van het verblijf, de gevraagde ondersteuning, de gewenste contacten met familie en praktische afspraken zoals zak- en kleedgeld door. Dit gesprek is leidraad voor de ondersteuning van de cliënt. We leggen de afspraken vast in een Ondersteuningsplan. Het Ondersteuningsplan is bij de crisisopvang doorgaans beperkter qua inhoud dan bij de overbruggingsopvang.

Wat kost de opvang?
Als de cliënt jonger dan 18 jaar is, dan zijn aan het verblijf geen kosten verbonden in de vorm van een eigen bijdrage AWBZ. Als de cliënt 18 jaar of ouder is, betaalt de cliënt een eigen bijdrage voor de AWBZ aan de zorgverzekeraar. Naast het verblijf worden activiteiten ondernomen, kleren gekocht, de kapper bezocht, en dergelijke. Deze kosten zijn voor rekening van de cliënt. Tijdens het startgesprek wordt de hoogte van dit bedrag vastgesteld. Dit is onder meer afhankelijk van leeftijd en uitgavenpatroon.  

www.jpvandenbent.nl

MRT 25

Festival 316 op 4 mei in Ureterp

Festival 316 logoUreterp – Festival316 in Ureterp wordt nog groter. Niet alleen is er op 4 mei een spetterend avondprogramma; de organisatie heeft het programma naar de hele dag uitgebreid. Voor het hele gezin is er vanaf 11 uur van alles te doen. “We hebben grote verwachtingen van het festival”, zegt Haise Veen, voorzitter van Festival316.

De artiesten die op 4 mei in het avondprogramma optreden, zijn Sela (NL), Good Weather Forecast (DL), Rend Collective Experiment (IR), Martin Brand (NL), Timzingt (NL) en voor de derde keer Trinity (NL). Samen met Sela geeft Festival316 invulling aan het 8-uur-moment van Dodenherdenking. Haise Veen: “We willen laten zien dat we God op verschillende manier kunnen eren. Met de Noord-Ierse funky band Rend Collective Experiment, de lofprijs van Sela en de dans muziek van Trinity.”

Dagprogramma
Overdag is er voor het hele gezin een fris en dynamisch programma. Voor de kinderen is er een kindertheater en meer dan dertig leuke activiteiten. Youth for Christ verzorgt een uitdagend programma voor de tieners en een apart programma voor jeugdleiders. Mannenbeweging De 4e Musketier zijn aanwezig voor het mannenprogramma van Grutte Pier en het vrouwenprogramma wordt georganiseerd door WorldVision. Het dagprogramma eindigt met een slothappening op het buitenpodium, dat dit jaar ook voor het eerst gebruikt zal worden. “We kijken er enorm naar uit om deze veelzijdige dag aan te bieden. We zijn benieuwd naar de dingen die God gaat doen op deze dag in de levens van de gezinnen die naar Festival316 komen”, aldus Haise Veen.

Voorverkoop
De voorverkoop voor Festival316 start op 4 maart 2013. Er wordt 3 euro reserveringskosten gevraagd voor een kaart. Dit bedrag krijgen de bezoekers op 4 mei terug in consumptiemunten. Vanaf 4 maart staan de voorverkoopadressen op de website van Festival316 (www.festival316.nl). Via www.interticket.nl kunnen er ook kaarten worden gekocht.

Er zijn dit jaar twee soorten kaarten in omloop: dag- en avondkaarten. Bezoekers die de hele dag naar Festival316 willen komen, dienen dus beide aan te schaffen. De dagbezoekers dienen zich daarnaast op de website van Festival316 aan te melden voor het programma van hun keus.

316 Magazine
Festival316 brengt dit jaar voor het eerst het 316 Magazine uit. Alle bezoekers van Festival316 krijgen een exemplaar mee naar huis. Daarnaast krijgen alle kerken in Noord-Nederland het blad opgestuurd. “Met dit magazine willen we laten zien wat de impact is van Festival316 en het werk van Unite in Christ. Het hele jaar door doet God geweldige dingen in Noord-Nederland waar dit blad een getuigenis van is”, vertelt Haise Veen. Het 316 Magazine wordt in een oplage van 10.000 exemplaren gedrukt.

“We geloven dat het een geweldige dag wordt: een getuigenis van christenen samen, United in Christ, en van wat Hij ook in jouw leven kan doen”, aldus Haise Veen. Festival316 ontstond in 2008 en maakte een stormachtige groei door van 900 naar 4000 bezoekers in drie jaar tijd. In 2013 wordt Festival316 voor de zesde keer georganiseerd. 

MRT 25

Tennis avond AFGELAST 26-03.

Tennis avond AFGELAST 26-03.

Dit ivm met slecht weer. OVU maakt kennis met tennis gaat niet door.

Nieuwe datum volgt spoedig!

MRT 20

Fits fashion mode show

Fits fashion mode show
MFC de wier
20:00

MRT 19

Paasfietsen in Ureterp! (1 april)

posterA3-wielerronde-2013.jpgNog een kleine 14 dagen tot het eerste criterium van noord Nederland, op paasmaandag 1 april is de wielerronde van Ureterp. De commissie is hard bezig om de laatste puntjes op de i te zetten voor wederom een prachtige wedstrijd met een geweldig ambiance.

Het parcours loopt door het centrum van het dorp en gaat daarna door de straten van Ureterp via de Lijte weer naar de Weibuorren. Er zullen deze dag 3 wedstrijden worden verreden; om 12 uur starten we met de Cat C (nieuwelingen/junioren en sportklasse) over 45 km. Daarna volgen om 13.30 de Amateurs met een wedstrijd van 60 km en om 15.50u zullen de Elite/beloften van start gaan met een wedstrijd over 80 km.

Het parcours wordt vaak druk bezocht door vele wielerliefhebbers, en ook de inwoners van Ureterp laten van zich horen. Mede door deze goede sfeer komen de renners graag naar Ureterp.

Naast het organiseren van dit criterium is de commissie ook al druk bezig met de organisatie van het NK 2014 voor Nieuwelingen, junioren en Elite/beloften zonder contract.

Met het binnenhalen van deze wedstrijd heeft de wielerstichting een heuse primeur, het eerste NK in
Friesland. Grote namen uit de nationale top in deze categorieën zullen naar Ureterp komen 

MRT 19

Algemene ledenvergadering PB

PLAATSELIJK BELANG URETERP JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Bij deze nodigen wij een ieder uit voor de jaarlijkse openbare jaarvergadering van Plaatselijk Belang Ureterp. ook niet-leden zijn van harte welkom

Wanneer: dinsdag 19 maart 2013 Tijd: 20.00 uur

Waar: Café it Alde Ste, Weibuorren 100 te Ureterp

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Ingekomen stukken

3. Verslag van de ledenvergadering d.d. 19 maart 2012 (Tipgever maart)

4. Jaarverslag 2012 (Tipgever maart)

5. Financieel verslag (ter vergadering uitgereikt)

6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

7. Bestuursverkiezing Aftredend en niet verkiesbaar: Cor Hoogstins Voor Cor Hoogstins is er op moment van maken van deze agenda nog geen kandidaat bekend. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de aanvang van de vergadering aanmelden bij het bestuur van Plaatselijk Belang (tel.nr. 354258).

8. Rondvraag

9. Pauze

Na de pauze: Gebiedscommissie N381: wat betekent dit voor Ureterp? Uitleg over de aanpak van de wegen rondom Ureterp

Sprekers: dhr. T. Miedema, mevr. T Bijstra en dhr. J. Bakker

10. Sluiting 

MRT 16

Voorjaarsconcert De Lofklank

vjc[2].jpgZaterdag 16 maart is het voorjaarsconcert van De Lofklank! Dit keer met medewerking van zangeres, componist en actrice Rianne Botma. Rianne staat aan het begin van een veelbelovende carrière en treedt regelmatig op met orkesten.

Daarnaast is ze vanaf september 2012 te zien en te horen in de musical ‘Hij gelooft in mij’van Joop van den Ende. Met musical,jazz en eigen repertoire weet zij het publiek te boeien . Tijdens het concert zal zij onder begeleiding van haarzelf en De Lofklank optreden. Via deze link alvast een voorproefje!

Daarnaast komen de jeugdige blazers van de B-band aan bod. Ze gaan naast een eigen programma ook optreden met een nieuwe lichting leerlingen.

Het belooft een hele mooie, muzikale avond te worden, met lichte en sfeervolle muziek.
Iedereen van harte welkom. Nog geen kaarten? Bestel deze dan voordeliger via de voorverkoop! (0646474503)

Tot 16 maart!

MRT 16

Oerrock Play-Offs finale

De finale van de Oerrock Play-Offs!

20.00 uur
M.F.C. de Wier
Ureterp

meer informatie op www.oerrock.nl

MRT 16

Speciale voorverkoop Oerrock in De Wier

SPECIALE KORTING VOOR URETERP EN OMSTREKEN!

Speciale voorverkoop tijdens Oerrock Play-Offs finale!

Tijdens de Oerrock Play-Offs finale in M.F.C. de Wier (Ureterp) kun je nog voordeliger je Oerrock ticket aanschaffen. Voor maar € 25,- euro heb je dan een passepartout voor het hele Oerrock weekend!Deze actie geldt alleen op 16 maart 2013 en tickets zijn alleen verkrijgbaar in M.F.C. de Wier.

www.oerrock.nl

MRT 1

Inrichten van de tuin rondom de Lijte en Lijtehiem

Geachte dorpsgenoten,

Al jaren willen wij de tuinen rondom en tussen De Lijte en Lijtehiem opknappen. Het was de bedoeling hiervan een ontmoetings- en beleeftuin te maken van en voor de bewoners van De Lijte en Lijtehiem en de hele buurt. Ideeën genoeg maar het ont-brak ons aan financiën. Dit probleem is nu (nagenoeg) opgelost.

Met deze brief willen wij u graag informeren over de verdere gang van zaken bij het daadwerkelijk realiseren van de plannen.

Het plantseizoen voor bomen en heesters loop af op 1 april, voor die tijd moet de ‘ruwbouw’ klaar zijn en er moet geplant zijn.

Ook de beloofde bewegingstuin komt er dit voorjaar. In de buurtbijeenkomst die wij in juni 2012 in Grand Café Leave 17 hebben gehouden, hebben we de plannen gepre-senteerd en de buurtkinderen hebben de mooiste speeltoestellen uitgezocht. De wensen van de kinderen zijn verwerkt in de plannen en komen er allemaal!

Nu is het dus tijd voor actie. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is in samen-werking met Verhoeve Groen, een aantal werkzaamheden op een rij gezet die wij als buurt, personeel, vrijwilligers en verwanten van bewoners van de Lijte en Lijtehiem zelf kunnen uitvoeren.

Wij willen u dus ook vragen om ons te helpen door uw handen uit de mouwen te ste-ken.

Op zaterdag 9 en zaterdag 16 maart a.s. gaan we onder begeleiding van Verhoeve Groen onder andere stenen uit de grond halen, bomen kappen en beplanting verwij-deren. We starten de dag om 9.00 uur met een bakje koffie in Leave 17. Voor ieder-een die de hele dag komt helpen, staat er ook een lunch klaar. Graag zelf gereed-schap, zoals schep, handschoenen etc. meenemen.

Leuk om te vermelden is dat het Oranje Fonds in het weekend van 16 maart ‘NL Doet’ organiseert. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Wij hebben onze vrijwilligersactie ook aangemeld voor ‘NL Doet’.

Wij willen u vragen of u ook mee wilt helpen en zo ja, welke dag(delen).
Opgave graag voor donderdag 7 maart a.s. bij de receptie van de Lijte of via de mail m.vanderharst@zuidoostzorg.nl


Wij hebben uw hulp hard nodig en hopen op uw steun!

Met vriendelijke groet,
ZuidOostZorg


K. Oppedijk
Locatiemanager werkgebied Beetsterzwaag - Ureterp
 

FEB 28

Top dart league

Top dart league
Café It Alde ste
28-02 20:00
Met Rick Hofstra en Dannie Bos

www.aldeste.nl

FEB 20

Definitieve line-up Oerrock 2013 bekend!

Guus_Meeuwis_op_Oerrock_2013_by_Karen_Rosetzsky.jpgOerrock heeft weer een aantal bands vast weten te leggen voor de veertiende editie van het Ureterper muziekfestival. Op de openingsavond krijgen onder andere Guus Meeuwis en Miss Montreal gezelschap van Kensington. Op zaterdagavond 11 mei komen vier Tribute bands van formaat naar de feesttent aan de Skieppeleane in Ureterp.

Kensington
Met Kensington haalt Oerrock aanstormend Nederlands talent in huis. Dat de Utrechtse formatie goed bezig is blijkt niet alleen uit lovende recensies in de media, maar ook uit het feit dat de Kensington dit jaar op Pinkpop te bewonderen is.

kensington_oerrock_festival-2.jpg
Kensington - DE festivalband van 2013 staat ook op Oerrock!

Vrijdagavond
De vrijdagavond is opnieuw ingericht voor de Vrienden van Oerrock live. De podia van de festivaltent aan De Skieppeleane worden bezet door verschillende bands die in de loop der jaren een warme relatie met het Oerterper rockfestijn hebben opgebouwd. De bands willen er een swingende rockavond van maken en de bezoekers hoeven geen entree te betalen. De bands die tijdens de Vrienden van Oerrock live zullen gaan optreden, worden later bekend gemaakt.

u2_tribute_oerrock.jpg
U2 Tribute band - Niet van echt te onderscheiden!

Oerrock Tribute
Ook de invulling van de slotavond van Oerrock, zaterdag 11 mei, is zonder meer de moeite waard. Net als afgelopen jaar eindigt Oerrock met optredens van Tribute bands. In 2012 maakte onder meer Killer Queen er een onvergetelijke happening van. Met de komst van Live Wire (ACDC), Doe Maar Na (Doe Maar), Kings ov Leon (Kings of Leon) en Zen Garden (U2) is ook de veertiende editie van Oerrock verzekerd van een grandioos slotspektakel.

Bekijk het complete programma overzicht hier

acdc_tribute_oerrock.jpg
ACDC Tribute band

FEB 7

Participatieavond Opsterland

Bezuinigen op het beheer van groen en wegen: praat u mee? Om de begrotingen sluitend te krijgen, zijn bezuinigingen nodig. Ook op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (groen en wegen). De gemeente Opsterland heeft daarom een ontwerpvoorstel opgesteld om een nieuw evenwicht tussen kosten, kwaliteit en milieu te vinden.

Wilt u meepraten over dit ontwerpvoorstel en de grenzen die aan de kwaliteit van de openbare ruimte moeten worden gesteld? Bezoek dan één van de participatieavonden!

Vanaf 30 januari 2013 is het ontwerpvoorstel te raadplegen op deze website.

Participatieavonden
•donderdag 31 januari 2013, De Buorskip, Beetsterzwaag
•donderdag 7 februari 2013, MFC De Wier, Ureterp
•dinsdag 12 februari 2013, De Skâns, Gorredijk

De bijeenkomsten starten om 19.30 uur (zaal is om 19.00 uur open). Resulaten van de participatieavonden De resultaten van de participatieavonden wegen mee bij het formuleren van het definitieve ontwerpvoorstel en het vaststellen van een nieuw beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte. 

JAN 31

Tonielferiening O.N.F. Oerterp

Tonielferiening O.N.F. Oerterp

14.00 uur
M.F.C. de Wier
Ureterp

JAN 26

DISCO ON ICE! met Dj Fireking

Zaterdag 26 januari

DISCO ON ICE!

met DJ Fireking

GRATIS ENTREE

IJsbaan Ureterp

DJ Fireking Ureterp

DJ Fireking Ureterp

JAN 26

Receptie Uitvaartvereniging DLE

Receptie Uitvaartvereniging DLE

15.00 uur
M.F.C. de Wier
Ureterp

JAN 23

Informatie bijeenkoms​t Leco

23 januari 2013 in het MFC De Wier, De Telle 21 in Ureterp

Inwoners van Opsterland verenigen zich voor de productie en het leveren van goedkoper gas en electra. De eerste aansluitingen zijn al gerealiseerd! Initiatiefrijke burgers in Opsterland gaan de coöperatieve vereniging LECO oprichten.

LECO staat voor: Lokale Energie Coöperatie Opsterland. De coöperatie koopt voor haar leden goedkoop gas en elektra in, helpt burgers, instellingen en bedrijven bij het aanvragen van subsidie en het aanbrengen van bijv. zonnepanelen. LECO gaat de komende jaren zelf ook energie produceren en steekt de winst in nieuwe lokale (energie)projecten. Opsterland is niet het eerste gebied dat het zo gaat organiseren. Er zijn meer streken en/of dorpen, ook in Friesland, die hun eigen energiezaken zelf gaan regelen.

De voordelen van de kleinschaligheid worden zo benut voor goedkopere energie en de opbrengsten besteed in de eigen streek. Dit initiatief is belangrijk, niet alleen voor de burgers, maar zeker ook voor bijv. verenigingen en instellingen die een eigen accommodatie hebben en dus energie gebruiken. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de winkeliers en bedrijven in Opsterland. LECO wordt opgericht als coöperatie, de leden gaan dus meebeslissen over de activiteiten van LECO en het te voeren beleid.

De initiatiefnemers van LECO zijn enthousiast over deze opzet en vertellen graag aan alle inwoners, bestuursleden van verenigingen en ondernemers hoe het allemaal werkt. Dat doen ze dicht bij huis en wel op: 16 januari 2013 in De Buorskip, Vlaslaan 26 in Beetsterzwaag, 23 januari 2013 in het MFC De Wier, De Telle 21 in Ureterp en 31 januari 2013 in De Skans, Loaijerstrjitte 2 in Gorredijk.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Bouwe de Boer, energiebesparingsdeskundige in Friesland zal op 16 januari het belang van lokale coöperaties toelichten. Alle inwoners, besturen van verenigingen en instellingen zijn van harte welkom; praat mee over dit verrassende idee en bespaar op uw energierekening! Coöperatieve vereniging LECO www.leco-energie.nl 

JAN 22

Korte baan wedstrijd voor jeugd t/m 12 jaar

Aanstaande woensdag is er een korte baan wedstrijd voor jeugd t/m 12 jaar georganiseerd.

Aanvang: 13:30 uur
Ijsbaan Ureterp

foto_(13).JPG

JAN 17
JAN 7

Autobedrijf Boekema op grootste trouwbeurs van NL

Dit weekend staat Autobedrijf Boekema met al zijn oldtimers in Groningen (Martiniplaza) op de grootste trouwbeurs van Nederland.

trouwbeurs.jpg

DEC 21

Guus Meeuwis hoofdact op Oerrock 2013

De hoofdact van Oerrock 2013 is bekend. Het festivalbestuur heeft Guus Meeuwis weten te strikken. De Brabantse zanger komt op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar Ureterp.

Guus Meeuwis behoeft geen nadere introductie. De zanger zit al ruim zeventien jaar in het artiestenvak en heeft naast de nodige hits ruim dertig stadionconcerten achter zijn naam staan. Met zijn concertreeks ‘Groots met een zachte G’, speelde hij niet alleen het Philips Stadion in Eindhoven vol, maar ook de thuishaven van sc Heerenveen. De concerten van Guus Meeuwis zijn zo populair, dat nu al vaststaat dat hij tijdens de tour van 2013 de magische grens van 1 miljoen bezoekers passeert!

Bestuurslid Rik Dijkstra, belast met de programmering van Oerrock, is bijzonder ingenomen met de komst van Guus Meeuwis naar Ureterp. ,,Dit is fantastisch. Wij liepen al een paar jaar rond met de gedachte Guus te halen en dat is nu gelukt. Guus is een artiest van de buitencategorie. Het wordt ongetwijfeld een megafeest.’’

Guus_Meeuwis_op_Oerrock_2013_by_Karen_Rosetzsky.jpg

,,Guus is een grote naam in Nederland,’’ legt Rik Dijkstra uit. Het bestuur van Oerrock is druk bezig met de verdere invulling van de programmering van Oerrock 2013. De contouren van het veertiende festival zijn al zichtbaar. Rik Dijkstra kan en mag nog niets prijsgeven, maar garandeert een interessante line-up. ,,Iedere doelgroep, van jong tot oud, komt tijdens Oerrock aan zijn trekken.’

Kaarverkoop gestart
De kaartverkoop start woensdag 19 december. Wie voor 16 maart 2013 kaarten bestelt, profiteert van een speciale vroegboekkorting en betaalt slechts €30, - (exclusief servicekosten) voor een Oerrock ticket. Met dit ticket heeft men tevens toegang tot de Tribute-avond van Oerrock op zaterdag 11 mei. 

Let op: Zaterdag 16 maart is de jaarlijkse speciale voorverkoop in MFC ‘de Wier’ tijdens deze speciale voorverkoop zijn de kaarten slechts €25,- (kaarten zijn alleen verkrijgbaar in MFC ‘de Wier’ te Ureterp) Met dit ticket heeft men tevens toegang tot de Tribute-avond van Oerrock op zaterdag 11 mei.

www.oerrock.nl

DEC 21

Benefiet concert Phoneo Roemenie

Benefiet concert
t.b.v. Phoneo Roemenie
Gratis toegang

21 december | 19:30 | MFC de Wier

benefiet_poster.jpg

DEC 21

Kerstmarkt in De Lijte

kerstmarkt_ureterp.jpg

Kerstmarkt bij De Lijte
Van 16.00 uur tot 22.00 uur

DEC 16

Kerstconcert

Kerstconcert op zondag 16 december 2012 aanvang 16:00 uur.

Waar:
In de Kerk aan de Mounestrjitte 12 te Ureterp. Het Oerterper Manljuskoar, het frouljuskoar "Hjerres" en de Fanfare Oerterp brengen bekende en minder bekende kerstliederen ten gehore.

Entree: 
Gratis.

DEC 11

Seminar startende ondernemers

Op dinsdag 11 december organiseren de gemeenten Smallingerland en Opsterland een praktijkgerichte seminar voor startende ondernemers. Netwerken is een uitstekend middel om klanten en opdrachten te werven. Velen onderstrepen het belang ervan. In de praktijk blijkt resultaatgericht netwerken echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Het seminar
Het seminar vindt plaats op dinsdag 11 december van 19.30 tot 22.30 uur in de beleefbibliotheek te Drachten. Tijdens de bijeenkomst krijgt u tips om contacten te leggen, leert u hoe u kort en bondig vertelt wat u doet en wat u kunt bieden, hoe u doelgericht een netwerkbijeenkomst kunt inrichten en wat het verschil is tussen netwerken en verkopen.

De gemeente Smallingerland en Opsterland organiseren deze praktijkgerichte bijeenkomst in samenwerking met de Kamer van Koophandel. Aan ondernemers die in Smallingerland of Opsterland zijn gevestigd, wordt het seminar door de gemeenten gratis aangeboden.

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden voor het seminar is wel noodzakelijk. Dit kan via de website www.kvk.nl/startersavonddrachten. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Beute, telefoon (0512) 386 235.  

DEC 9

Autobedrijf Boekema in Autoweek

Date Boekema stond vorige week in het populaire autoblad de AUTOWEEK.
Dit in de rubriek "De rekening"

date boekema autoweek

NOV 28

Nieuwe fietsen voor dorp opruimers

Al 4 jaar lang houden K.Boonstra,W.Booi en P.Westerhof Ureterp en omstreken schoon. Deze mannen zijn iedere maandag te vinden in en om Ureterp om het zwerfafval te verzamelen. De fietsen van de heren hebben het behoorlijk zwaar met die grote tonnen erop.

Een reden voor de O.V.U( Ondernemers Vereniging Ureterp) en de gemeente om deze heren een nieuwe fiets aan te bieden voor hun nuttige werkzaamheden. De nieuwe fietsen hebben een lage opstap en grote rekken voorop zodat de tonnen er goed op kunnen.

Deze fietsen zijn geleverd door Dijk Tweewielers. In een reactie van de heren geven zij aan dat er best nog wel 1 of 2 mannetjes bij kunnen om te helpen.

himmelploeg_ureterp.jpg

Op bovenstaande foto staat:
D.Boekema (o.v.u) ,P.Westerhof,W.Booi,R.miedema(o.v.u),K.Boonstra,W.Bouma(o.v.u.) en 
Fietsenmaker H.Dijk 

NOV 27

Feestverlichting in Ureterp geplaatst

Dinsdagavond 27 november is door het bestuur van de O.V.U. de jaarlijkse feestverlichting weer opgehangen. Dit alles zorgt weer voor een sfeervol Ureterp.

Ook de buurtbewoners zijn er weer blij mee. Onder meer op het Lijteplein werden de bestuursleden warm onthaald. Zo zorgde familie de Jong voor een lekker bakje koffie op zekere hoogte.

feestverlichting ureterp

feestverlichting ureterp

 

feestverlichting ureterp

feestverlichting ureterp

NOV 25

Nationale Veldrit in Ureterp

IMG_0643.jpgPrachtig cross weer hadden de renners afgelopen zaterdag in de Veldrit van Ureterp, de mist gaf
wel een mooie sfeer aan de cross door de parkjes en natuur van Ureterp rondom de feesttent waar
tevens de finish lag, aan de Telle.

In de ochtendwedstrijd werden de jongste renners van de Inter Club Wedstrijden (ICW) getrakteerd
op een prachtig parcours van een kilometer rondom de verwarmde tent. Bij de finish in de tent
werden zijn door een groot publiek toegejuichd. Ook onderweg konden de mensen genieten van
prachtige beelden, langs de sloten en door de parkjes.

Na de jeugd wedstrijd werd het parcours omgebouwd en werden er ook diverse hindernissen aan
gebracht, voor alle renners in de nationale veldrit wedstrijd.

Deze wedstrijden zijn in het Noorden vrij uniek, reden voor de Wieler Stichting Ureterp om dit met
groot enthousiasme voor de 3e keer te organiseren. En met succes. De hele dag werd het publiek
vermaakt met mooie koersen waar gestreden werd om de podium plaatsen. In 6 categorieën, van
nieuweling tot Elite/ beloften tot aan de dames stond een mooi startveld.

De dames op het podium Anna van der Breggen 1e, Hannah Welter 2e en Karlijn Swinkels werden
gefeliciteerd door een wel heel bijzondere rondemister. Niemand minder dan Lieuwe Westra
feliciteerde de dames met hun behaalde winst.

De prof van Vacansoleil en broertje van deelnemer bij Elite/beloften Ureterper Jan Hendrik Westra,
kwam speciaal voor deze wedstrijd even langs. Tussen alle trainingen en voorbereiding door maakte
hij tijd om deze spectaculaire wedstrijd te bezoeken.
De wedstrijd voor Elite/beloften werd weggeschoten door wereldkampioene Alyda Norbruis. Deze
wedstrijd werd gewonnen door Jordy Luisman, de renner die vorig jaar nog 2 e werd. 2e werd hier
Tim Ariesen en 3e Johim Ariessen.

Op deze dag werd ook het spandoek voor het NK onthuld welke de Wielerstichting Ureterp gaat
organiseren op 21 en 22 juni 2014 samen met de WV Drachten.

Bekijk hier de foto's

NOV 25

Sinterklaas in Ureterp

IMG_0704.jpgLieve kinderen,

Wat was het vandaag weer een geweldig feest bij mijn binnenkomst in Ureterp. Wat fijn dat Engbert en Els zo geweldig met ons gezongen en gespeeld hebben, en wat een eer dat meneer Kooistra van de gemeente er ook weer was. Ik heb genoten van de intocht en jullie aanwezigheid. Ook de Showband Oerterp die ons muzikaal heeft binnengehaald bedankt.

Ik hoop dat jullie (net als ons) allemaal genoten hebben van het toneelstuk dat mijn pieten en ik voor jullie hebben opgevoerd. Wat was het dit jaar weer spannend of alles uiteindelijk toch weer goed zou komen. Maar zoals jullie gezien hebben waren mijn detective pieten dit jaar in prima vorm en hebben ze het mysterie van de verdwenen verlanglijsten goed en snel opgelost.

Hebben jullie of je ouders ook foto’s gemaakt van de intocht of het toneelstuk? stuur ze dan naar intochtureterp@gmail.com

We plaatsen deze foto’s dan op de website (http://sintureterp.wordpress.com ) zodat iedereen en ook Sinterklaas en al zijn zwarte Pieten er van kunnen genieten.

Sinterklaas

Bekijk hier de foto's

NOV 21

Waarschuwing: Spookfactuur

Let op! Er worden spookfacturen verstuurd naar bedrijven in Ureterp.

Een voorbeeld van zo'n factuur ziet u hieronder:

Betaal deze niet!

Spook factuur Ureterp

NOV 21

Skimmers actief in Ureterp

Er is bij de pin automaat van de Friesland Bank aan de weibuorren een skimmer actief geweest.
De periode hiervan was 12-10-2012 t/m ??

Er zijn al diverse passen geblokkeerd door de bank.
Mocht u daar gepind hebben in die periode houdt dan uw rekening in de gaten.

NOV 7

Alyda Norbruis lost startschot Elite en beloften

Alyda+Norbruis+2012+London+Paralympics+Day+ZQPvsbOsJNNl.jpgDe 23 jarige Alyda is woonachtig in Ureterp. In 2011 is zij begonnen met wielrennen en kwam al snel in het team van de bondscoach. Dat Alyda talent had bleek al snel. In 2012 behaalde zij tijdens het WK Baan een gouden medaille op de 500 meter tijdrit. Zij deed dit in een wereldrecord.

Hiermee had ze ook een Kwalificatie op zak voor de Paralympics later dat jaar in Londen. Helaas werd dit door een blinde darm ontsteking 3 weken voor de wedstrijd nog spannend. Maar Alyda redde het op en werd op de 500 meter tijdrit op de baan 2e. Een prachtige zilveren plak met een gouden randje voor deze renster.

Reden te meer om deze topsporter te vragen om het startschot in deze categorie te geven.

NOV 2

Oldtimer rondrit door Ureterp

Op vrijdag 2 november konden cliënten  van De Lijte 's morgens vroeg een rondritje maken met een Oldtimer. Diverse oldtimers maakten een rondrit door Ureterp en de omgeving. 's Middags was er een feestelijke afsluiting met accordeonmuziek en een lekkere versnapering.

foto.JPG

foto_(3).JPG

foto_(1).JPG

NOV 1

O.V.U PRESENTEERT PRIJZENSLAG!

Van 24 NOVEMBER tot 31 DECEMBER
TOTALE PRIJZENPOT t.w.v € 5000,00
In die periode is UW KASSABON geld waard!


Meedoen is simpel vul uw kassabon in bij de deelnemende bedrijven en deponeert het in de
daarvoor bestemde ton.
Iedere week zal de notaris een trekking doen en de prijswinnaars blij maken.

Het Prijzenschema is als volgt:
1e week € 200, - € 100, - € 50, - 24 diverse prijzen
2e week € 200, - € 100, - € 50, - 24 diverse prijzen
3e week € 200, - € 100, - € 50, - 24 diverse prijzen
4e week € 200, - € 100, - € 50, - 24 diverse prijzen
5e week € 200, - € 100, - € 50, - 24 diverse prijzen.
5e week hoofdprijs Ballonvaart 2 personen

Hebt u prijs dan wordt u door ons gebeld.
U herkent de deelnemers aan de BLAUWE RAAMPOSTERS.

Deelnemende bedrijven:
Snackpoint It Alde Ste,Trendkappers,Primera Ureterp,De Blommerij,Slagerij Bouma,Coop Raymond Schaap,Dijk Tweewielers,Fits Fashion,Heren kapsalon Lammert/Fleur,Looijenga textiel,New Generation,Drogisterij Ureterp,Elektrovakman Van Smeden,De Steeg,Westerhuis Audio-Video,Schoenmode Wieringa,Cafetaria Peti,Interieur verzorging Sietzema,Beautysalon Rika,Video88,Fixet Dijk,Bolhuis Tweewielers.

Trekking uitslagen op:
WWW.OVURETERP.NL

Mede mogelijk gemaakt door:
vd Meer Accountants,Meijer Schilderwerken,Meijer Dakbedekking,,Varwijk&Sibma,Mfc de
Wier,Admin.Advieskantoor Meijer,Autobedrijf T Wagenaar,Auto bedrijf Willem
Baron,Notariskantoor Anna de Vries,Gebr. Koning Installatie,Rabobank,Tandartsenpraktijk
Ureterp,.Autobedrijf Boekema
p.s De ORANJE waardecheques van 2011/12 zijn geldig tot 24-12-2012
DE SINT ZEGT: KOOPT ELDERS NIET WAT EIGEN DORP U BIEDT!! 

NOV 1

Andere eigenaar Café it Alde Ste

Vanaf 1 januari 2013 komt er een nieuwe eigenaar in café & cafetaria It Alde Ste.
Rients & Nicole Miedema gaan na 16 jaar It Alde Ste verhuren en zelf verder in de verhuur&catering
(www.miedemahoreca.nl)

Zij hebben hun bedrijf verhuurd aan Sijmen v.d. Boogaard. Sijmen heeft jarenlang bij collega M.f.c. de Wier gewerkt en is sinds maart 2012 werkzaam bij It Alde Ste. Nicole blijft eerst nog werkzaam in de cafetaria en Rients gaat Sijmen ondersteunen met bijvoorbeeld de Langste dag festiviteiten en andere activiteiten.

Beide partijen hebben zin in hun nieuwe uitdaging en het volledige team van It Alde Ste blijft onveranderd.

Tot ziens. 

cafe italdeste

NOV 1

Festiviteiten bij De Lijte

Op donderdag 1 november 2012 is er een bingo voor zowel cliënten van De Lijte als voor cliënten van ZorgThuis, thuiszorg onderdeel van ZuidOostZorg. 's Avonds is er een bonte-avond voor cliënten met optredens van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.

OKT 31

Nieuw lid: Miedema Horeca Verhuur

 

Vanaf vandaag heeft ondernemers vereniging Ureterp er weer een nieuw lid bij.

We heten Miedema Horeca Verhuur van harte welkom!

Ondernemers Vereniging Ureterp

OKT 31

Festiviteiten bij De Lijte

Op woensdag 31 oktober 2012 is er voor cliënten van de dagverzorging en cliënten van De Lijte diverse optredens van onder andere acrobatengroep, clowns en het vrouwen- en mannenkoor Oerterp.

OKT 30

Festiviteiten bij De Lijte

Op dinsdag 30 oktober 2012 om 14.30 uur is de opening van de feestweek. Met muziek van Oanbreide Hoazzen uit Ureterp en lekkere hapjes is er een gezellige middag voor iedereen. Doordat De Lijte een wijkfunctie heeft zijn de buurtbewoners hier ook bij uitgenodigd.

OKT 29

Feestweek bij De Lijte

40 jarig jubileum De Lijte/25 jarig jubileum dagverzorging

Woonzorgcentrum De Lijte viert feest. In november bestaat De Lijte 40 jaar en dit heuglijke feit wordt gevierd. Ook de dagverzorging van De Lijte heeft een mijlpaal bereikt en viert haar 25 jarig jubileum. De Lijte pakt flink uit en heeft een hele week feest op haar locatie. Van dinsdag 30 oktober tot en met vrijdag 2 november 2012 zijn er diverse feestelijke activiteiten voor iedereen.

Festiviteiten
Op dinsdag 30 oktober 2012 om 14.30 uur is de opening van de feestweek. Met muziek van Oanbreide Hoazzen uit Ureterp en lekkere hapjes is er een gezellige middag voor iedereen. Doordat De Lijte een wijkfunctie heeft zijn de buurtbewoners hier ook bij uitgenodigd.

Op woensdag 31 oktober 2012 is er voor cliënten van de dagverzorging en cliënten van De Lijte diverse optredens van onder andere acrobatengroep, clowns en het vrouwen- en mannenkoor Oerterp.

Op donderdag 1 november 2012 is er een bingo voor zowel cliënten van De Lijte als voor cliënten van ZorgThuis, thuiszorg onderdeel van ZuidOostZorg. 's Avonds is er een bonte-avond voor cliënten met optredens van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.

Op vrijdag 2 november 2012 kunnen cliënten 's morgens vroeg een rondritje maken met een Oldtimer. Diverse oldtimers maken een rondrit door Ureterp en de omgeving. 's Middags is er een feestelijke afsluiting met accordeonmuziek en een lekkere versnapering. 

Bron: http://www.zuidoostzorg.nl/organisatie/nieuws/605-feestweek-bij-de-lijte

OKT 26

Nieuwe locatie: eentrouwautohuren.nl

www.eentrouwautohuren.nl (autobedrijf Boekema) heeft een nieuwe locatie samen met Boekema Trading B.V. dat eigendom is van Boeke Boekema.

Boeke zal zich gaan richten op export van caravans en campers en Date en Janneke Boekema gaan hun Trouwauto verhuur vanuit dit pand regelen.

trouw_auto_ureterp.jpeg

OKT 25

Oerrock viert 12,5-jarig jubileum

‘We stoppen nog lang niet, op naar de 25’

Oerrock bestaat deze maand 12,5 jaar. Het Oerterper festival heeft zich in die periode meer dan bewezen. Oerrock trekt grote artiesten naar Opsterland en brengt jaarlijks duizenden mensen op de been. En het einde is nog lang niet in zicht. ,,We gaan zeker door,’’ vertelt voorzitter Sietze Boonstra. ,,We werken rustig toe naar het 25-jarig jubileum. Het is veel te leuk om te stoppen.’’

Bekijk hier de complete Oerrock geschiedenis op een interactieve tijdlijn

2001-05-01.jpgDe plannen voor Oerrock ontstonden tijdens een cafébezoek. Een groepje vrienden beklaagde zich tijdens de borrel over het feit dat er te weinig vertier was in het Opsterlandse dorp. ,,We moeten zelf een muziekfeest organiseren,’’ opperde huidig bestuurslid van Oerrock Jurjen Varwijk destijds. Het bleef niet bij kroegpraat. Een vijftal mannen; Sietze Boonstra, Jurjen Varwijk, Harm Meijer, Klaas de Jong en Hendrik Dijkstra, besloot de schouders eronder te zetten. Oerrock was geboren.

De eerste editie, in mei 2000, was geen succes. Er kwamen slechts 170 mensen naar de feesttent aan de Telle. Ter vergelijking, de huidige play-offs trekken gemiddeld zo’n 250 bezoekers. De geringe belangstelling had verschillende oorzaken. ,,Het lag niet alleen aan de kwaliteit van de bands,’’ herinnert voorzitter Sietze Boonstra zich. ,,Onze pr was ook niet goed. We dachten met 50 posters op A3-formaat de tent wel vol te krijgen, maar dat is peanuts bij wat we nu aan promotie doen. En we hadden de pech dat die dag de vuurwerkramp in Enschede was. De mensen bleven thuis voor de buis zitten om te kijken naar het drama in Enschede.’’

Oerrock bleef zitten met een kater en een tekort van 5000 gulden op de begroting. De vijf initiatiefnemers gingen echter niet bij de pakken neerzitten. In 2001 werden de plannen grootser aangepakt en werd De Dijk naar Ureterp gehaald. ,,Voor ons was het de dood of de gladiolen,’’ vertelt Jurjen Varwijk. Het werden de gladiolen. Ruim 1250 mensen passeerden de kassa’s en Oerrock kon niet alleen de schulden van het eerste jaar afbetalen, maar hield zelfs een leuk bedrag over.

Wat volgde waren jaren van groei. Oerrock is in de loop der tijd op alle gebieden gegroeid; qua muzikale bezetting, publiek, bekendheid en begroting. Ter vergelijking, de eerste editie werd gedraaid met een begroting van €7.000, tegenwoordig genereert Oerrock een omzet van €250.000. De bezoekersaantallen zijn flink gestegen. Anno 2012 komen er zo’n 7500 mensen op het festival af. Vooral het besluit om de hoofdact van zaterdagavond naar de donderdag, Hemelvaartsdag, te verzetten en de tribute bands op de slotavond te laten spelen, is een juiste gebleken. ,,Hemelvaartsdag is iedereen vrij en ook de dag erna zijn de meeste mensen vrij. Dat is te merken.’’

Voorzitter Sietze Boonstra wil Oerrock niet een uit de hand gelopen hobby noemen, daarvoor is het festival te professioneel van opzet. ,,Maar natuurlijk verbaas je je wel eens over hoe groot Oerrock is geworden.’’ Het succes van het festival is volgens de voorzitter te danken aan de enorme betrokkenheid van de bestuursleden en vrijwilligers. ,,Niemand loopt de kantjes eraf. We doen alleen maar dingen die we leuk vinden en de sfeer is altijd uitstekend. Het is meestal feest, maar wel op een serieuze manier. Met een begroting van 2,5 ton kun je niet maar wat aanklooien. Dat is een grote verantwoordelijkheid.’’

2012-05-19.jpgDe dertiende editie van Oerrock is op komst. De organisatie brengt nog altijd veel werk met zich mee, maar de spanning van de eerste jaren is verdwenen. Dat betekent niet dat de organisatie op routine draait. ,,Welnee,’’ vertelt Jurjen Varwijk. ,,Als je op de automatische piloot over gaat ga je geheid fouten maken. Alles wordt minutieus doorgenomen en voorbereid. Bovendien proberen we ieder jaar zaken te vernieuwen, ook dat houdt je scherp.’’

De status van Oerrock is in 12,5 jaar aanzienlijk verhoogd. Deden bands in de beginjaren nog wel eens moeilijk over een mogelijke komst naar Ureterp, tegenwoordig komen muzikanten graag naar de feesttent aan de Skieppeleane. ,,In ons genre zijn we het grootste festival van het Noorden,’’ legt Sietze Boonstra uit. ,,De bands bieden zichzelf soms aan bij ons. We staan uitstekend bekend. Dat komt omdat Oerrock gezellig is, er is nooit heibel en de organisatie staat als een huis. Ook backstage hebben we onze zaken goed voor elkaar. Dat weten de artiesten en vertellen ze aan elkaar door. Betere reclame kun je niet krijgen.’

Golden Earring OerrockHet bestuur van Oerrock heeft in 12,5 jaar het nodige meegemaakt. Iets wat de Oerrockers niet licht zullen vergeten was het eerste bezoek van Golden Earring aan Ureterp. De band was vooraf niet betaald en de manager wilde eerst geld zien voor Barry Hay c.s. zouden spelen. Sietze Boonstra: ,,Dat was even schrikken. Het ging om een flink bedrag en dat hadden we niet liggen. Dus moesten er eerst bezoekers komen. We hebben die avond steeds het geld van de kassa’s opgehaald om de Earring te kunnen betalen. Het heeft even geduurd, maar ze hebben gespeeld.’’

Het huidige bestuur van Oerrock is een mix van mensen van het eerste uur en een nieuwe en jongere garde. De instroom van jongere medewerkers is volgens voorzitter Sietze Boonstra een goede zaak. ,,Die hebben andere muziekvoorkeuren en dat klinkt weer door in de keuze van de bands. Bovendien hebben zij meer verstand van de huidige moderne media als internet en twitter. We zijn daardoor bijvoorbeeld in staat om onze website, maar ook onze krant in eigen beheer te maken en onderhouden.’’

Oerrock overstijgt veenhoopOerrock haalde een aantal grote namen naar Ureterp. Golden Earring, Kane, De Dijk, Bløf, Go Back to the Zoo, Ilse de Lange, het is zomaar een greep uit de indrukwekkende rij artiesten die het Opsterlandse dorp al aandeed. Ook de komende jaren zal de bühne van Oerrock weer worden gevuld met kwalitatief goede bands. Bepalend bij de keuze is het beschikbare budget. De Oerrockers blijven met beide benen op de grond staan. ,,We streven naar een constant niveau,’’ vertelt Jurjen Varwijk. ,,En willen af en toe nieuwe bands halen. Het is niet ons doel om groter te worden. Ons budget is bepalend. We gaan geen gekke dingen doen om te stunten, daarmee breng je het voortbestaan van Oerrock alleen maar in gevaar.’’

Natuurlijk heeft Oerrock wel zijn wensen. Zo droomt de organisatie er al jaren van om Anouk naar Ureterp te halen. De rockdiva heeft echter laten weten niet in een tent te willen optreden. Spijtig, aldus Sietze Boonstra, maar hij heeft de hoop nog niet opgegeven. ,,Kane en Bløf konden we in het begin ook niet krijgen, maar we vinden het nu normaal dat ze in onze line-up staan. Wie weet staat Anouk over een paar jaar ook gewoon op Oerrock. Ach, het programma komt wel goed. Vroeger had ik er stress van. Nu niet meer. We zien het meer als een uitdaging dan een probleem.’’

www.oerrock.nl
 

2008-05-24(2).jpg

OKT 25

SInterklaas intocht op 24 november

sinterklaas_ureterp.jpegDag lieve kinderen,

Zoals ik in de vorige tipgever al schreef is het weer bijna zover Op 24 november aanstaande hoop ik met mijn Pieten een bezoek te brengen aan Ureterp. De Pieten zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Vanaf 12.45 uur gaan we met de showband en de majorettes via Weibuorren (niet via de Telle, zoals eerder aangekondigd) naar het Lijteplein waar de Sint om 13.00 uur weer wordt verwelkomd. We zouden het erg leuk vinden als jij verkleed als “hulp” zwarte Piet, boer, clown, mega mindy, superman enz. langs de route staat, want dat maakt de intocht tot een prachtig feest.

Ook zou het prachtig zijn als alle mensen die langs de route wonen van de intocht en op het Lijteplein de vlag uitsteken voor de feestelijke intocht van Sinterklaas. Dit jaar is er ook weer een spannende toneelvoorstelling in de “de Wier” met Sinterklaas en al zijn Pieten. Om 14.15 uur is de eerste toneelvoorstelling voor de peuters, groep 1 en groep 2. Om 15.30 uur is de tweede voorstelling voor de andere groepen.

LET OP TIJDEN ZIJN VERANDERD !!!!

De kaartjes voor de toneelvoorstelling zijn € 2,50 per stuk. Deze kaartjes kun je kopen vanaf 12 t/m 22 november op de volgende adressen ● MFC ”de Wier” ● Snackpoint: “Alde Ste” Wees er snel bij want vol is vol !!!!!!!!!!!!!!!!

Dus kom je ook ??? Tot 24 november.

De hartelijke groeten,

Sinterklaas en zijn Pieten 

sinterklaas_poster_12.jpg

OKT 19

Nieuw lid: Remelia Energie

Vanaf vandaag heeft ondernemers vereniging Ureterp er weer een nieuw lid bij.

We heten Remelia Energie van harte welkom!

Ondernemers Vereniging Ureterp

OKT 19

Feestelijke opening vernieuwd schoolplein

Vrijdag 19 okt van 9 tot 11 uur is er een feestelijke opening van het vernieuwde plein. Gbs Eben Haezer Foareker 54 Ureterp

feestelijkeopening_ureterp.jpeg

OKT 12

Nieuw lid: Fixet Dijk

Vanaf vandaag heeft ondernemers vereniging Ureterp er weer een nieuw lid bij.

We heten Fixet Dijk van harte welkom!

Ondernemers Vereniging Ureterp

OKT 12

Digitale infoborden in Ureterp

Sinds donderdag 11 oktober staan er aan de Weibuorren in Ureterp een tweetal digitale infoborden.

De borden zijn een initiatief van de Ureterper Ondernemers Vereniging, OVU.

Door procedures en vergunningen heeft het ruim 3 jaar geduurd voor de borden gisteren daadwerkelijk zijn geplaatst en in gebruik genomen. De leden van OVU zorgden, samen met een bijdrage van de Rabobank, dat de twee borden aangeschaft konden worden. Ureterp heeft met de ingebruikname van de borden een primeur in de gemeente Opsterland.

Het is de bedoeling dat aktiviteiten die in Ureterp worden georganiseerd, op de borden komen te staan. Ook kan er tegen betaling worden geadverteerd.
In de nabije toekomst kan op de borden ook nieuws en informatie van Plaatselijk Belang worden gepubliceerd. Verdere uitbreiding zal in de toekomst ook mogelijk zijn.

Tegelijk met de ingebruikname van de informatieborden, is ook een nieuwe website online gekomen: www.ovureterp.nl
Hierop is ook allerlei nieuws te vinden over Ureterp en de aktiviteiten die er plaats (zullen) vinden. De site is momenteel in opbouw en zal in de nabije toekomst worden uitgebreid. Het is de bedoeling dat het een site wordt voor en door Ureterpers, aldus OVU voorzitter Date Boekema.

Bron: Waldnet
Foto's: Tino Broekstra

infoborden_ovureterp.jpg

 

OKT 11

Anna de Vries, notaris en ‘sosjaal minske'

notaris_anna_de_vries_ureterp.jpgHet ingedutte Nederlandse notariaat is wakker geschud. De heren zijn weer bij de les. Anna de Vries, notaris in Ureterp, had het gehad met de heilige huisjes in haar beroepsgroep. Ze stootte ze omver. ,,By my gjin poeha.’’

TEKST: BERT DE JONG
FOTO: NIELS WESTRA

Anna de Vries weerstond de meer dan duizend mannen van het Nederlandse notariaat. Aanvankelijk viel scepsis haar ten deel, maar gaandeweg kon haar gedrevenheid op sympathie van veel van haar collega’s rekenen. ,Earst wie ik de geus, no fynt men it fanweardeomte hearren wat ik der fan tink.’’

Ze trok vanaf 2009 door het land om bij notarissen de belangen van notarissen onder de aandacht te brengen. Ze zag dat het in zichzelf gekeerde notariaat zichzelf kapot concurreerde. De economische crisis eiste zijn tol. Ze sloeg alarm, omdat volgens haar de marktwerking was doorgeslagen. Ze waarschuwde dat de onkreukbaarheid van de notaris in het geding kwam. En ze spoorde haar collega’s aan om veranderingen door te voeren. Er was bijval. Maar ook groot verzet. Het onthaal bij de notarissen in Rotterdam bijvoorbeeld zal ze niet licht vergeten. Het spervuur was vol op haar gericht. Het notariaat in de havenstad had zijn eigen mores, daar had de struise Friezin niets van begrepen. Maar nimmer liet ze zich er door uit het veld slaan. Haar nuchtere aanpak was voor de notarissen die Nederland rijk is ook weer ontwapenend.

,,Sjoch, ik bin mar in simpele notaris.’’

Het is deze Anna de Vries (45) die in de afgelopen jaren het bastion van de Nederlandse notariaat slechtte. Zijnamzich voor dat het anders kon, te beginnen in Friesland.

,,Fansels is it idealisme. Mar jildt soks net foar mear minsken? In elts hat dochs syn ideaal?’’ Wat haar drijft is ,,hieltyd mar wer myn gefoel foar rjochtfeardigens’’. Ze besloot rechten te studeren, een bewuste keuze juist vanwege haar zoektocht naar rechtvaardigheid. ,,Ik bin in sosjaal minske, ik tink dat soks de trochslach jûn hat. Ik wol wat dwaan foar de minsken om my hinne.’’

Relikwieën
Een notaris heeft een moreel kompas, vindt Anna de Vries. Ze heeft in haar kantoor een lade met relikwieën.
Het zijn foto’s, brieven, een blauw touwtje, al die zaken herinneren haar aan bijzondere verhalen die ze niet moet vergeten en die tot lering zijn. ,,Ik kin it sjen troch in juridyske bril, mar bin dochs wol hiel tolerant. En oarsom, ik ha in miening. Ik sis wat ik tink. Ek as guon saken moreel net yn de heak binne.’’

De samenleving moet bij de notaris geen drempels vinden, dat is de wind die er nu waait. Bij het notariaat staan de deuren open, opdat mensen kunnen worden geholpen met adviezen. ,,Ik wol bygelyks net it gefoel krije dat de balâns trochsjit. By skiedings leit it somtiden hiel gefoelich. Ek as notaris kinst der mei adfizenwat mei dwaan.’’

De rechtenstudie was tegen de voorkeur van haar ouders in. Die zagen meer in economie, ook de studie van haar broer Jan. De specialisatie in notarieel recht volgde later: ,,It waard my dúdlik makke dat ik der in goed bestean mei hawwe soe. Dat hat de trochslach jûn. Binnen tsien jier wie it lykwols oars. De krisis brocht mei him mei dat in protte notarissen it finansjeel krap krigen.’’

De oprichting in 2009 van De Nieuwe Stempel, een nieuwe vereniging die in de bres springt voor
de belangen van notarissen, was haar initiatief. ,,Ik tocht, dit moat dochs oars kinne.’’ Het leek aanvankelijk een moeizame strijd te worden, maar haar missie door het land wierp vruchten af. De inktvlek breidde zich uit. Veel notarissen raakten onder de indruk van het verhaal van Anna de Vries. Frank en vrij trad ze haar collega’s tegemoet. ,,Ik bin der maklik yn. Se hoege it net mei my iens te wêzen. Ik ha myn ferhaal en dêr mei in oar wat fan fine. Ik fyn it moai om fan in oar reaksjes te hearren. Dêr learst wer fan. Dat sy my skerp oanfalle, dêr treffe symy net mei. Ik bin net bang om op myn bek te gean.’’

Het was soms een confrontatie. ,,Fansels, guon binne mannen fan kwizekwânsje. Dy hawwe bygelyks folle mear juridyske kennis as dat ik ynbringe kin. Mar ik ha in helder ferhaal. Dat guon je dan delsette as dom, soks docht my net safolle.‘’

Arrogantie
Het was moeilijk voor het Nederlandse notariaat, verenigd in de zo bedaagde Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), om de door Anna de Vries gewenste modernisering door te voeren. Kort gezegd, de notarissen wilden wel, maarhunbestuur niet.Meteen zekere arrogantie bleef een deel van de notarissen vasthouden aan de oude patronen, waarin kwaliteitsoefening en regulering kernwoorden zijn.

Het stond haaks op de ideeën om het notariaat veel meer op het publiek gericht te laten zijn. ,,Myn doel wie dat der wat barre soe. En dat betsjutte dat de eigen club en it eigen ego oan de kant moasten.No binne de ankers slein foar in sterk notariaat.’’

Er rees vorig jaar twijfel. Al haar inzet voor verbeteringen en vernieuwingen leken vergeefs te zijn. Het bestuur van de KNB was niet van zins om de lijn van de modernisering te volgen. ,,Dan tinkst: jasses. Mar tagelyk makket soks ek striidber.’’ Ze verhoogde de druk. Dit voorjaar maakte het bestuur alsnog plaats. Het bouwen kon verder. ,,It is dúdlik dat je net alles oan de merk oerlitte kinne.’’ De waarborg van een goed notariaat in een geolied rechtssysteemmoet volgens haar de samenleving een prijs waard zijn.

Anna de Vries groeide op in Drachten, als dochter van een ijzervlechter. Daarna bleef ze steeds in de buurt. Ze studeerde in Groningen, kreeg in 1992 in Drachten haar eerste baan in het notariaat en vestigde zich in 2000 als zelfstandig notaris in Ureterp. En eigenwijs als ze is, ze positioneerde zich als Mevrouwde Notaris, samen met haar collega Fokje Kooi in Beetsterzwaag.

Aan die samenwerking kwam vorig jaar een einde, Anna de Vries wilde een groter verband. ,,Soks docht sear. It fielde as in skieding nei overspel. Mar it is ek goed om je te spegeljen. De manljuskultuer past folle better bymy. Ik hâld wol fan dy direktheid dy’t dêr sa kenmerkend oan is. Froulju binne dêr trochstrings oars yn. Dy witte de saken wol te beneamen, mar skytskoarje der tsjinoan om der dêrnei wat mei te dwaan. ’’

Eenvoud
Het liefst zou ze reizen, ver weg. In eenvoud. Slapen in een tentje, slechts een rugzakje mee. Luxe, het doet haar niks. In haar jeugdjaren wilde ze naar Afrika, om er te helpen in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Nu droomt Anna de Vries van andere continenten. Na het Spaans leert ze nu het Chinees. ,,Ik kin mei dy talen hast de heale wrâld oer.’’

,,Eins bin ik dûbeld’’, constateert ze. ,,Ik wol de wrâld oer en dochs bin ik honkfêst. It leafst bin ik mei in tintsje fuort, mar ferhúzje, och heden nee. It is dúdlik, ik kies it paad fan de sekerheden, ek al jou ik neatomstatus of besit. Simmerdeis sitte wy wikenlang mei de bern yn in tintsje yn Earnewâld of Bakkefean. It is it echte fakânsjegefoel tichtby hûs. Moai maklik. Gjin gedonder, yn in kertier ha ik it klear. Ik doch it sels, myn freon soarget foar de kofje. Dêr hast dat eigengereide fan my wer. Dêr wol ik sels mei rêde.’’

Reageren? sneonsnein@lc.nl
Bron: Leeuwarder Courant

www.waarvanakte.nl

OKT 11

Nieuw lid: Great Advice

Vanaf vandaag heeft ondernemers vereniging Ureterp er weer een nieuw lid bij.

We heten Great Advice van harte welkom!

Ondernemers Vereniging Ureterp

OKT 10

Website O.V.U. online!!

Vandaag is het dan zover!

Hierbij presenteren wij u de website van Ondernemers Vereniging Ureterp. 
Deze site zal in toenemende mate informatie gaan bieden aan ondernemers en inwoners van Ureterp.

Ondernemers:
Ondernemers kunnen zich presenteren door middel van verschillende advertentie en actie mogelijkheden.

Inwoners:
Ook voor inwoners van Ureterp zal het aantrekkelijk zijn om geregeld naar ovureterp.nl af te stemmen voor de laatste nieuwtjes, agenda activitieten en acties.

Vriendelijke groet,

Evert Wilstra, Date Boekema en Nicole Miedema
 

OKT 10

Gebr. Algra zet de schop erin

gebr_algra_ureterp_zet_de_schop_erin.jpg

Vandaag (woensdag) is Gebr. Algra begonnen met de voorbereidingen van de lichtkrant. Deze zal vanaf donderdag 11 oktober op beide zijden van het dorp te vinden zijn.

Wordt vervolgd!

OKT 10

Nieuw lid: Beautysalon Rika

Vanaf vandaag heeft ondernemers vereniging Ureterp er weer een nieuw lid bij.

We heten Beautysalon Rika van harte welkom!


Ondernemers Vereniging Ureterp

OKT 9

Nieuw lid: Bolhuis Tweewielers

Vanaf vandaag heeft ondernemers vereniging Ureterp er weer een nieuw lid bij.

We heten Bolhuis Tweewielers van harte welkom!


Ondernemers Vereniging Ureterp

OKT 8

Autobedrijf Boekema halve finalist

autobedrijf_boekema_ureterp_friesland_bovag.jpgNa een maandenlange race zijn uit 3.400 bij BOVAG aangesloten onafhankelijke autobedrijven tien onafhankelijke BOVAG-autobedrijven, waaronder Autobedrijf Boekema uit Ureterp, genomineerd voor de titel ‘Autobedrijf van het Jaar 2012-2013’. Deze verkiezing, waarbij consumenten hun stem konden uitbrengen op hun favoriet autobedrijf, wordt dit jaar voor de zesde keer gehouden. Op dinsdag 2 oktober wordt bekend gemaakt welk van de tien autobedrijven de verkiezing wint en zich een jaar lang ‘Autobedrijf van het Jaar 2012-2013’ mag noemen.

Ongelooflijk trots
Ondernemers Date en Janneke Boekema van Autobedrijf Boekema uit Ureterp zijn verguld met de nominatie. ‘Wij zijn ontzettend blij met deze halve finale plek en zijn ongelooflijk trots op alle klanten die zo massaal op ons bedrijf hebben gestemd. We mogen dan wel een echte dorpsgarage zijn - en misschien wel het kleinste bedrijf dat meedoet aan deze verkiezing, maar dat betekent zeker niet dat we klein denken. Wij denken juist in kansen en mogelijkheden. Zo hebben wij een collectie oldtimers die we verhuren als trouwauto's.‘

Beoordelingscriteria
De beoordelingscriteria voor deze verkiezing zijn servicebereidheid, vriendelijkheid, deskundigheid en de verhouding tussen prijs en prestatie. Ook werd een rapportcijfer gegeven voor de algemene waardering. Dankzij een koppeling met de BOVAG-reviewtool Klantenvertellen is vastgesteld dat klanten deze tien halve finalisten gemiddeld een waarderingscijfer van 9,3 gegeven hebben. De tien autobedrijven met de meeste stemmen, waaronder dus Autobedrijf Boekema, kunnen dan ook met hun nominatie zeggen dat zij een trouwe fanclub hebben opgebouwd. ‘Wat we vaak terughoren is dat klanten ons waarderen om onze betrouwbaarheid en eerlijkheid. Laagdrempeligheid en ijzersterk prijs-kwaliteitverhouding zijn de uitgangspunten van ons bedrijf. Daarom blijven ze jarenlang bij ons terugkomen.’

Hoe gaat het nu verder?
De genomineerde bedrijven krijgen bezoek van een onafhankelijke deskundige, die aan de hand van een uitgebreide checklist het betreffende onafhankelijke autobedrijf in kaart brengt. Mede aan de hand van de resultaten van de checklist selecteert een vakjury vervolgens drie finalisten. Eind augustus wordt bekend gemaakt welke autobedrijven er doorgaan naar de finale. Uiteindelijk bepalen collega-bedrijven op het Jaarcongres van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven op 2 oktober a.s. wie van de finalisten zich ‘Autobedrijf van het jaar 2012-2013’ mag noemen.

autobedrijf_boekema_ureterp_friesland_bovag.jpg
 

OKT 3

Nieuw lid: Mooi en Zo Schoonheidssalon

Vanaf vandaag heeft ondernemers vereniging Ureterp er weer een nieuw lid bij.

We heten Marjan Schroor van Mooi en Zo Schoonheidssalon van harte welkom!


Ondernemers Vereniging Ureterp

OKT 2

Inrichtingsplan en sponsoring tuin de Lijte

Ureterp, 2 oktober 2012
Betreft: sponsorbijdrage

Beste ondernemer uit Ureterp,

Tijdens de vergadering van de OVU (Ondernemers Vereniging Ureterp) hebben wij een presentatie gegeven van het herinrichtingsplan van de tuinen rondom de Lijte en Lijtehiem.
De aanwezige ondernemers hebben het plan met enthousiasme begroet, en hebben als vereniging de wip wap gesponsord, daarvoor hebben wij ze hartelijk bedankt. De begroting is bijna rond, maar voor het laatste stukje hebben wij uw hulp nodig. Graag willen wij van u een sponsorbijdrage vragen voor een deel uit de tuin.

Het plan
Rondom De Lijte en Lijtehiem is een parkachtig gebied dat nogal wat schade heeft opgelopen van alle nieuwbouwactiviteiten. Omwonenden en de zorgorganisaties Talant en ZuidOostZorg hebben het plan opgevat om dit gebied opnieuw in te richten. Het doel is dat de bewoners en familie van de zorginstellingen samen met de omwonenden integreren en kinderen een fijne plek hebben om te spelen.

Voor de financiering van het totale plan wordt een aanzienlijke eigen bijdrage geleverd door beide zorgorganisaties en grondeigenaar Woonzorg Nederland. Daarnaast is er nog een groot bedrag bijeen gebracht via fondsenwerving. We zijn er bijna, het tekort dat er nu nog is zal uit sponsoring en zelfwerkzaamheid (door omwonenden, familie van bewoners de Lijte/Lijtehiem en medewerkers) moeten worden verkregen.

Sponsoring
Wij vragen u, als ondernemer in Ureterp, voor een sponsorbijdrage zodat wij dit mooie plan kunnen realiseren. Ondanks dat exposure niet voor de hand ligt zijn er toch mogelijkheden. Rabobank heeft aangegeven de glijbaan te willen doneren. Het voorstel is dan ook om de overige speeltoestellen en de bankjes als donatieobject aan te bieden. De namen van de sponsoren worden op een plaquette op of nabij het gesponsorde object geplaatst, dit zorgt voor blijvende exposure. Voor eenmalige exposure zullen wij een bericht plaatsen in de Tipgever en de lokale kranten uitnodigen voor de opening van de ontmoetingstuin.

inrichtingsplan_de_Lijte_tuin_ureterp.jpg

Mogelijkheden

In onderstaand schema staan de te sponsoren objecten. Ondernemers zouden ook gezamenlijk een speeltoestel kunnen sponsoren. Omdat ZuidOostZorg een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, kunt u als bedrijf de gift aftrekken van de vennootschapsbelasting. Voor deze aftrek geldt een drempelbedrag van € 227,00.

palentrap op de bult  € 370,50
kever (wip-kip)  € 1.105,00
wipwap  € 1.381,89
klimachthoek   € 6.230,00
9 bankjes à € 382,00

Om u enige bedenktijd te willen gunnen of u voor één van bovenstaande objecten een sponsorbijdrage beschikbaar wilt stellen nemen wij over ongeveer twee weken contact met u op.

Namens de projectgroep tuininrichting de Lijte en Lijtehiem alvast bedankt!

Grietje Boersma, voorzitter speeltuinvereniging de Bult
Klaas Oppedijk, locatiemanager de Lijte / Lijtehiem
 

SEP 19

Huldiging ‘zilveren’ Alyda Norbruis

Bron: drachstercourant.nl

huldiging_alyda_norbruis.jpegURETERP – De gemeente Opsterland en het provinciebestuur hebben dinsdagavond op passende wijze eer betoond aan wielrenster Aylyda Norbuis uit Ureterp. Bij Cafe it Alde Ste in haar woonplaats werd de winnares van de zilveren medaille op de 500 m tijdrit tijdens de Paralympische Spelen in London.

Onder ruime publieke belangstelling, in een cabrio Kever van Autobedrijf Boekema en begeleid door Showband Oerterp, werd Alyda van haar huis naar Cafe it Alde Ste gereden. Daar stond Fanfare Oerterp klaar om het muzikale stokje over te nemen.

Burgemeester Francisca Ravestein sprak mooie woorden over de prestaties in Londen. De burgemeester was tevens aanwezig bij de Zilveren Race. Gedeputeerde Tineke Schokker overhandigde een prachtig stuk Makkumer aardewerk en zei ‘grutsk’ te zijn op Alyda. Plaatselijk Belang zette Alyda ook in het zonnetje. Tot slot richtte trouwe sponsor Hart in Friesland het woord tot Alyda: de komende vier jaar wordt de sponsoring voortgezet.

De festiviteiten werden informeel voortgezet en Alyda ontving hier de felicitaties van die andere Ureterper winnaar van Olympisch eremetaal: Lieuwe de Boer (Olympisch brons 1980, Lake Placid). Het is 32 jaar geleden dat De Boer achter Eric Heiden brons won op de 500 meter en vervolgens in Ureterp werd gehuldigd. Hij verzekerde zijn succesvolle dorpsgenote ervan dat je leven wellicht niet langer wordt van een medaille, maar toch zeker anders.

Alyda zelf genoot met volle teugen van alle festiviteiten. Want wat is er mooier dan in eigen dorp gehuldigd worden voor geleverde prestaties? ,,Bijzonder weinig.”

plaatselijk_belang_ureterp.jpg kreaasje_adv_ovureterp_ureterp.jpg hier_adverteren_ureterp.jpg de_tipgever_ureterp.jpg autobedrijf_boekema_ureterp.jpg mhv-ovu.jpg primera_ureterp_friesland_winkels.jpg